Back

ⓘ Nordisk arkeologi
                                               

Klassisk arkeologi

Klassisk arkeologi er den delen av arkeologien som beskjeftiger seg med den klassiske perioden innenfor middelhavsarkeologien. Med klassisk regnes hovedsakelig gresk og romersk historie mellom ca. 700 f.Kr. til ca. 700 e.Kr., eller til slutten på det vestromerske imperiet i 476 e.Kr. Tidsperioden er anslagvis da det ikke er mulig å sette et konkret årstall for hva som var starten og slutten. Ofte omtales perioden som antikken. Middelhavsarkeologi er et overordnet begrep som ikke er avgrenset til en tidsmessig avgrenset periode, men som i realiteten kan være hvilket som helst felt innenfor ...

                                               

Thorleif Sjøvold

Thorleif Sjøvold var en norsk arkeolog. Han vokste opp i Tønsberg og på Nøtterøy, flyttet til Oslo 18 år gammel, og avtjente militærtjenesten i Garden. I 1935 begynte han å studere, og ble cand. mag. med fagene engelsk, norsk og historie. Mens han tok historie fulgte han A.W. Brøggers forelesninger, og ble betatt av arkeologien. Det ble dermed til at han tok magistergrad i nordisk arkeologi i 1943. Han ble da ansatt i et vikariat ved Historisk museum i Bergen, og fikk fast ansettelse som konservator i 1945. Han ble deretter ansatt som bestyrer ved arkeologisk avdeling ved Tromsø museum i 1 ...

                                               

Knut Paasche

Knut Paasche er en norsk arkeolog. Han tok magistergrad i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo, og har arbeidet som forvaltningsarkeolog ved Buskerud fylkeskommune og ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Paasche per 2019 avdelingsleder for Digital arkeologi hos Norsk institutt for kulturminneforskning. I 2011 tok han doktorgrad med avhandlingen Tuneskipet. Dokumentasjon og rekonstruksjon, der han la fram nye resultater av oppmålingen av skipet med bl.a. bruk av elektronisk scanning av skipsdelene. Han har gått videre i dette arbeidet med også å bruke samme metoder på Oseberg ...

                                               

Eivind Engelstad

Eivind Stenersen Engelstad var en norsk arkeolog og kunsthistoriker. Engelstad tok i 1934 doktorgraden i nordisk arkeologi med avhandlingen Østnorske ristninger og malinger av den arktiske gruppe. Ellers har han bl.a. utgitt Senmiddelalderens kunst i Norge ca. 1400-1535 og Kunstindustrien, tidsmiljø, teknikk, form og dekor. I 1948 ble han ansatt som førstekonservator ved Norsk Folkemuseums byavdeling, fra 1960-67 direktør ved Kunstindustrimuseet i Oslo, og som Statens museumsdirektør fra 1964.

                                               

Helge Sørheim

Helge Sørheim er en norsk professor i arkeologi. Han tok mag. art. i nordisk arkeologi i 1979 ved Universitetet i Oslo. Han tok i 2010 doktorgraden på en avhandling om sentralsted, tettsted, knutepunkt og byer, og utviklingen mot byer fra eldre jernalder til middelalder på Vestlandet ved Universitetet i Bergen. Han har arbeidet som amanuensis ved Vitenskapsmuseet ved NTNU i perioden 1980-1982. Han ble så museumsstyrer ved Middelaldermuseet i Borgundkaupangen i Ålesund i 1983- 1991. Etter fusjon med Sunnmøre Museum var han avdelingsleder i arkeologi/førstekonservator samme sted til og med 1 ...

                                               

Arne Skjølsvold

Arne Skjølsvold var en norsk arkeolog. Han var forskningssjef ved Kon-Tiki-museet. Skjølsvold tok magistergraden i nordisk arkeologi i 1954 og doktorgraden i 1979. Han var bestyrer på Norsk skogbruksmuseum på Elverum fra 1955 til 1958 og deretter førstekonservator ved arkeologisk avdeling på Stavanger museum fram til 1962. Fram til 1985 var han så ansatt ved Universitetets oldsaksamling i Oslo, fra 1981 som professor. I 1986 kom Skjølsvold til Kon-Tiki-museet, og fra 1988 var han forskningssjef der. Han var godt kjent med bakgrunnen for museet, ettersom han hadde vært deltaker på flere av ...

                                               

Arne Emil Christensen jr.

Arne Emil Christensen jr. er professor emeritus i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo. Fra 1990 til 2006 hadde han ansvar for Vikingskipsmuseet på Bygdøy. I 2009 ble Christensen tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. I 1967 ledet Christensen, sammen med Svein Molaug, den første utgravningssesongen ved vraket av fregatten "Lossen" ved Hvaler. Han må derfor regnes som en av pionerene innenfor norsk marinarkeologi. Christensen har blant annet deltatt i Helge og Anne Stine Ingstads utgravinger på LAnse aux Meadows. Han hadde også ansvaret for utgravingen av Klåstadskipet. Christensen ...

                                               

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Institutt for arkeologi, konservering og historie er et institutt under Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo. IAKH ble opprettet 1. januar 2005 etter en intern omorganisering av fakultetet. Det største faget er historie, som har hovedsete i Niels Treschows hus på campus, Blindern. Arkeologi holder til i Blindernveien 11, ved siden av Det teologiske fakultet. Konservering har base ved KHMs konserveringslaboratorier i Frederiks gt. 3.

                                               

Percy Gardner

Percy Gardner var en engelsk arkeolog. Han var broren til Ernest Gardner. Gardner var professor i arkeologi i Cambridge fra 1880 til 1887 og etterpå i Oxford til 1925. Han var kjent for sin kunnskap i gresk kunst og biblisk arkeologi. Han forfattet blant annet Types of Greek Coins 1887, Manual of Greek Antiquities sammen med Jevons, 1898, Grammar of Greek Art 1905, Exploratio Evangelica 1899, A Historic View of the New Testament 1901, Growth of Christianity 1907, History of Ancient Coinage 1918, Evolution in Christian Ethics 1918 og New Chapters in Greek Art 1926.

                                               

Ingrid Fuglestvedt

Ingrid Fuglestvedt er en norsk professor i arkeologi. Fuglestvedt tok magistergrad i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo i 1992 med avhandlingen Svevollen: Et senmesolittisk boplassområde i det østnorske innland, der hun definerer en til da ukjent type kulturminner fra eldre steinalder; groptuftene. Etter eksamen var Fuglestvedt en kort periode saksbehandler ved Arkeologisk museum i Stavanger til hun ble innvilget forskningsstipend fra Norges forskningsråd. Våren 2002 tok hun doktorgraden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Pionerbosetningens fenomenologi. Den omhandler den ...

                                               

Asgeir Svestad

Asgeir Svestad er en norsk arkeolog på Institutt for arkeologi, historie religionsvitenskap og teologi ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Svestad er spesialist på nord-norsk jernalder, samisk gravskikk, nordisk arkeologis forskningshistorie og arkeologisk teori. Han tok magistergrad i arkeologi ved Universitetet i Tromsø i 1993, og doktorgrad i samme fag, samme sted, i 2004. Han var gjesteforsker ved City University of New York i 2006, og førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø fra 2007. Han har deretter vært gjesteforsker ved Columbia University i 2011-2012, og ...

                                               

Sverre Marstrander

Sverre Marstrander var en norsk professor i arkeologi. Han var sønn av lærer Søren Sverdrup Marstrander og brorsønn av professor i keltiske språk ved universitetet i Oslo Carl Johan Sverdrup Marstrander. Han var førstekonservator og bestyrer av den antikvariske avdelingen ved Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim mellom 1947 og 1968. Sverre Marstrander ble professor i nordisk arkeologi ved Universitetet i Oslo i 1968, og fra samme tid bestyrer av Oldsaksamlingen ved Universitetet i Oslo, til 1980. Marstrander ble dr. philos. i 1963 med avhandlingen Østfolds jordbruksristnin ...

Nordisk arkeologi
                                     

ⓘ Nordisk arkeologi

Nordisk arkeologi er den delen av arkeologien som omfatter studier av Norden og Nord-Europa for øvrig i perioden frem til reformasjonen. Dette er et område som imidlertid ikke kan ses isolert, men må studeres i relasjon til kulturutviklingen i resten av Europa, Asia og Nord-Afrika. Det tilgjengelige kildematerialet består hovedsakelig av synlige fornminner, boplassfunn, gravfunn, skatte- og løsfunn og helleristninger samt resultat fra andre vitenskapelige områder som palynologi, osteologi, geologi, stedsnavnforskning, runologi, numismatikk og historie. I senere tid har særlig nye naturvitenskapelige dateringsmetoder vært av stor betydning.

                                     
  • april 2019. Arkivert 13. mars 2018 hos Wayback Machine. sv Schäfer, Heinrich i Nordisk familjebok 2. utgaves supplement, 1926 Portal: Arkeologi
  • portrettmaler av Vertue fra 1733 Pellerin, Joseph 1684 - 1782 i bnf.fr Haverkamp, Sigebert i Nordisk familjebok 2. utgave, 1909 Portal: Arkeologi
  • polyhistor og numismatiker født 1687 Melchiorre Delfico 1744 - 1835 sv Schulze, Johann Heinrich i Nordisk familjebok 2. utgave, 1916 Portal: Arkeologi
  • Sophus Bugge 1833 1907 no Sophus Bugge i Store norske leksikon Cousinéry, Esprit Marie i Nordisk familjebok 1. utgave, 1880 Portal: Arkeologi
  • Tychsen, Oluf Gerhard hos Deutsche Nationalbibliothek sv Schantz, 2. Karl Ludvig von i Nordisk familjebok 2. utgave, 1916 Portal: Arkeologi
  • ISBN 0 - 7141 - 2035 - 9. CS1 - vedlikehold: Flere navn: redaktørliste link Stosch, 1. Philipp von i Nordisk familjebok 2. utgave, 1918 Portal: Arkeologi
  • 1818 - 1900 i Bibliothèque nationale de France Millin, Aubin Louis i Nordisk familjebok 2. utgave, 1913 Oldtidens Egypt Egyptologi Portal: Arkeologi
  • arkitekt, ingeniør og arkeolog født 1739 Forum Romanum utgravninger. Friedländer, Julius i Nordisk familjebok 2. utgave, 1908 Portal: Arkeologi

Users also searched:

...