Back

ⓘ Norsk Jernbaneklubb
                                               

Verdal stasjon

Verdal stasjon ligger til Nordlandsbanen i Verdal kommune i Trøndelag. Den ligger 6.6 moh, 96.23 km fra Trondheim S. Fra stasjonen er det 4 km til Stiklestad. Stasjonen ble åpnet i 1904 da Hell-Sunnanbanen var ferdig til Verdal. Stasjonsbygningen er tegnet av Paul Armin Due.

                                               

Åsen stasjon

Åsen stasjon er en stasjon som ligger til Nordlandsbanen i Levanger kommune. Den ligger 70.6 moh, 61.40 km fra Trondheim. Stasjonen ble åpnet i 1902 og hadde da en stasjonsbygning tegnet av Paul Armin Due. Denne brant ned, og dagens stasjonsbygning er fra 1944.

                                               

Liste over damplokomotiver hos Norsk Hoved-Jernbane

Liste over damplokomotiver hos Norsk Hoved-Jernbane omfatter alle damplokomotiver brukt av jernbaneselskapet Norsk Hoved-Jernbane. NHJ var Norges første jernbaneselskap, og var de første til å ta i bruk damplokomotiver i Norge. De første ankom i 1851 til Hovedbanens anlegg. Da banen ble innlemmet i NSB i 1926 inngikk NHJ-lokomotivene i NSBs lokpark og ble klassifisert deretter. Da NHJ i mange år hadde et tett samarbeid med Statsbanene, var overgangen i 1926 nesten bare en formalitet. Allerede fra midten av 1860-tallet ble NHJ og Statsbanenes normalsporede lokomotiver innordnet i en felles ...

                                               

Ronglan stasjon

Ronglan stasjon er en stasjon som ligger til Nordlandsbanen i Levanger kommune i Trøndelag. Den ligger 61.64 moh, 69.65 km fra Trondheim. Stasjonen ble åpnet i 1902 og stasjonsbygningen er tegnet av Paul Armin Due.

                                               

Sparbu stasjon

Sparbu stasjon ligger til Nordlandsbanen i Steinkjer kommune i Trøndelag. Stasjonen ble åpnet som Sparbuen i 1905 da Nordlandsbanen ble tatt i bruk til Sunnan, 1910 fikk den dagens navn. Stasjonsbygningen er tegnet av Paul Armin Due. I 1997 ble Sparbu stasjon solgt.

                                               

Skogn stasjon

Skogn stasjon er en stasjon som ligger til Nordlandsbanen i Levanger kommune i Trøndelag. Den ligger 49.9 moh, 76.01 km fra Trondheim. Stasjonen ble åpnet i 1902 og stasjonsbygningen er tegnet av Paul Armin Due.

Norsk Jernbaneklubb
                                     

ⓘ Norsk Jernbaneklubb

Norsk Jernbaneklubb er en ideell forening for jernbaneinteresserte i Norge.

NJK driver blant annet museumsjernbanene Krøderbanen i Buskerud og Gamle Vossebanen i Hordaland. Foreningen restaurerer eldre jernbanemateriell og kjører også museumstog på det nasjonale jernbanenettet, under navnet Norsk Museumstog. Mesteparten av arbeidet er dugnadsbasert. De utgir også medlemsbladet På Sporet og har et websted med informasjon for jernbaneinteresserte, blant annet et eget diskusjonsforum "Stasjonen" og flere dugnadsdatabaser med fotografier og opplysninger om stasjoner og rullende materiell. NJK drifter også en egen jernbaneWiki.

Foreningen ble dannet i mai 1969 og har adresse i Oslo.

Foreningen er medlem av Norges kulturvernforbund.

Lederen er, per 2017, Nils-Kristian Møller.

                                     

1. Norsk Museumstog

Norsk Museumstog er en driftsavdeling i Norsk Jernbaneklubb som arbeider med restaurering, vedlikehold og drift av musealt jernbanemateriell. Alle driftsinntekter går uavkortet til ivaretakelse av vogner og lokomotiver med kulturhistorisk verdi.

Personalet i Norsk Museumstog jobber på frivillig basis for å sikre muligheten til å oppleve togreise slik man gjorde i det 19. og tidlige 20. århundre. Norsk Museumstog samarbeider med Stiftelsen Norsk jernbanearv, Norsk Jernbanemuseum, Norsk Teknisk Museum, Restaurant Sult og andre jernbaneklubber og museer.

Norske Museumstog, som har sin driftsbase i lokstallen på Hønefoss stasjon, disponerer museale lokomotiver og vogner som er i fullt operativ stand. Gjennom hele året blir museumstog kjørt for ulike oppdragsgivere.

                                     
  • stasjon Norsk Jernbaneklubb Besøkt 1. juni 2008. Bjerke, Thor og Holom, Finn 2004 Banedata 2004. Hamar Oslo: Norsk Jernbaneklubb Norsk Jernbanemuseum
  • Thor Bjerke og Finn Holom 2004 Banedata 2004. Hamar Oslo: Norsk Jernbaneklubb Norsk Jernbanemuseum. s. 268 - 269. ISBN 82 - 90286 - 28 - 7. Thor Bjerke
  • Thor Bjerke og Finn Holom 2004 Banedata 2004. Hamar Oslo: Norsk Jernbaneklubb Norsk Jernbanemuseum. s. 268 - 269. ISBN 82 - 90286 - 28 - 7. Thor Bjerke
  • informasjonsside om Lindeberg jernbanestasjon Lindeberg jernbanestasjon i Norsk Jernbaneklubbs stasjonsdatabase Norsk Jernbaneklubbs stasjonsdatabase: Hovedbanen
  • Togbytte på Nelaug. En bok om jernbanene til Arendal, Grimstad og Treungen. Oslo: Norsk jernbaneklubb s. 155. Norsk jernbaneklubb om Vallekilen stoppested
  • Bjerke, Thor og Holom, Finn 2004 Banedata 2004. Hamar Oslo: Norsk Jernbaneklubb Norsk Jernbanemuseum. s. 64. ISBN 82 - 90286 - 28 - 7. CS1 - vedlikehold: Flere
  • informasjonsside om Sagdalen holdeplass Sagdalen holdeplass i Norsk Jernbaneklubbs stasjonsdatabase Norsk Jernbaneklubbs stasjonsdatabase: Hovedbanen
  • og Treungen. Oslo: Norsk jernbaneklubb s. 136. Torbjørnsbu stoppested i Norsk Jernbaneklubbs stasjonsdatabase Norsk Jernbaneklubbs stasjonsdatabase:
  • Thor Bjerke og Finn Holom 2004 Banedata 2004. Hamar Oslo: Norsk Jernbaneklubb Norsk Jernbanemuseum. s. 124 125. ISBN 82 - 90286 - 28 - 7. Bane NORs informasjonsside
Fleskhus stoppested
                                               

Fleskhus stoppested

Fleskhus stoppested på Nordlandsbanen åpnet den 10. mars 1913 og ble nedgradert til holdeplass den 1. juni 1958. Holdeplassen ble nedlagt i 1993. Deretter gjenåpnet trafikken fra 1995 til 2000. En stasjonsbygning ble tegnet ved NSB Arkitektkontor og oppført i 1916. Den ble revet i 1960.

Martodden holdeplass
                                               

Martodden holdeplass

Martodden holdeplass var en holdeplass på Dovrebanen, i Hamar kommune. Holdeplassen åpnet 1. mai 1959 og ble nedlagt 28. mai 1967. I forbindelse med Jernbanedagene i 1977 ble det dessuten satt opp en midlertidig holdeplass på stedet med gangsti ned til Jernbanemuseet på Martodden. Denne ble brukt noen få dager.

Users also searched:

...