Back

ⓘ Norsk Hydro
                                               

Hydro Energi

Hydro Energi AS, tidligere Aktieselskabet Rjukanfos og Norsk Hydro Produksjon AS, er et kraftselskap i Hydro-konsernet. Selskapet eier helt eller delvis eller er operatør for kraftverk i Telemark, Sogn, Odda, Suldal og Vennesla.

                                               

Hydro Polymers

Hydro Polymers var et Norsk heleid et kjemisk industriselskap. Hydro Polymers var endel av Norsk Hydro. I 2007 ble de solgt til INEOS og byttet de navn til Kerling ASA. LO-forbundet var kritisk til at den norske stat solgte seg ut til utenlandske eiere. Styret i Norsk Hydro vedtok å selge Kerling ASA med fem mot fire stemmer. Hydro Polymers virksomhet gjaldt flytende petroleumsgassVåtgass fra Nordsjøen som er råstoff for petrokjemisk industri, de var involvert i hele verdikjeden, fra råstoff til ferdig PVC. I Grenlands området hadde Hydro Polymers en klor-fabrikk. klorfabrikken ble oppgrad ...

                                               

Hydro Transport

Hydro Transport AS, tidligere Norsk Transportaktieselskab, var Norsk Hydros eget transportselskap for frakt av selskapets kjemiske produkter med jernbane og fergetrafikk fra produksjonsstedene i Vestfjorddalen til Grenland for videre utskipning. Selskapets transportåre omfattet Rjukanbanen, Tinnsjøfergene og fram til 1920 også Tinnosbanen, som etter det ble en del av Tinnoset-Porsgrunnbanen. Selskapets hovedvirksomhet opphørte i juli 1991, men selskapet eksisterte inaktivt fram til det ble fusjonert inn i morselskapet Norsk Hydro Produksjon høsten 2009. Selskapets banemerke var opprinnelig ...

                                               

Hydro Aluminium

Hydro Aluminium AS, tidligere AS Årdal og Sunndal Verk, er et heleid datterselskap av Norsk Hydro. Norsk Hydro produserer aluminium ved fem verk i Norge: Sunndal, Høyanger, Årdal, Husnes og Karmøy. I tillegg har verket et valse- og resirkuleringsanlegg i Holmestrand. Hovedkontoret til Hydro er på Vækerø i Oslo. Hydro kjøper 18 TWh over 20 år fra Fosen Vind til deres aluminiumverk. Verket framstiller aluminium ved bruk av elektrolyse. 4% av elektrisitetsproduksjonen i Norge blir brukt til å lage aluminium ved Sunndal Verk.

                                               

Hydro Karmøy

Hydro Aluminium Karmøy, etablert i 1963, er et aluminiumsverk for produksjon og et valseverk for foredling av aluminium nord for Kopervik på Karmøy i Rogaland. Anlegget er et av europas største helhetlige aluminiumsverk og sysselsetter per april 2018 ca 650 personer. I forbindelse med etableringen av anlegget ble vannkraftanleggegget Røldal-Suldal bygget. Det første anlegget var basert på søderbergteknologien. På 1980-tallet ble anlegget utvidet med moderne teknologi. Søderberganlegget på Karmøy hadde 450 ansatte og produserte 120 000 tonn aluminium årlig. Dette anlegget ble stengt ned i 2 ...

                                               

Hydro

Navnet eller begrepet Hydro har flere betydninger: Toronto Hydro, et canadisk kraftselskap Hydro Tasmania, en australsk kraftprodusent Hydrogen, et grunnstoff med kjemisk symbol H og atomnummer 1 DF "Hydro", en norsk dampdrevet jernbaneferge Norsk Hydro, en norsk leverandør av aluminium og aluminiumprodukter Hydro, et tettsted i den amerikanske delstaten Oklahoma Hydro-Québec, en canadisk produsent av vannkraft

                                               

Hydro Høyanger Metallverk

Hydro Høyanger Metallverk, tidligere Norsk Aluminium Company, er et aluminiumsverk i Høyanger i Sogn og Fjordane. Verket ble etablert i 1915 med basis i Høyangers vannkraftressurser. Opprinnelig het verket og bedriften Aktieselskapet Høyangfaldene. Det ble stiftet den 13. november 1915 i Kristiania. Senere gikk selskapet over til å hete Norsk Aluminium Company, ofte bare omtalt som Naco. Selskapet bygget ut vannkraftverker i Høyanger for å skaffe elektrisk kraft til aluminiumsverket som ble etablert på stedet. Administrerende direktør for selskapet var fra begynnelsen av ingeniøren Sigurd ...

                                               

Hydro Vigelands Brug

Hydro Vigelands Brug AS er et industrianlegg i Vennesla i Agder. Det ble etablert i 1908 og er Norges eldste smelteverk i drift. Hovedproduktet er høyraffinert aluminium med en renhet på 99.99 %.

                                               

Avviklingen av Norsk Hydros opsjonsprogram

Avviklingen av Norsk Hydros opsjonsprogram ble gjennomført av styret i Norsk Hydro 25. juli 2007, og ble svært kontroversiell. Hydros konsernleder Eivind Reiten fikk nærmere 28 millioner kroner, mens den samlede utbetalingen til 35 ledere ble på nærmere 210 millioner. Etter massivt press i media besluttet regjeringen å granske opsjonsutbetalingene, og etter en rapport fra advokatselskapet BA-HR trakk Hydros styreleder Jan Reinås seg 5. august. Dagen etter frasa konsernledelsen seg rundt 20 millioner av opsjonspengene.

                                               

Hydro IS Partner

Hydro IS Partner var en norsk IT-leverandør/konsulentselskap som lå under Norsk Hydros olje- og gassdivisjon. IS stod for Information Systems og fokuset var på å levere IT-systemer som støttet olje- og gassvirksomhet. I mars 2007 ble det bestemt at Hydros olje- og gassdivisjon skulle innfusjoneres i Statoil, som i den forbindelse skiftet navn til StatoilHydro fra 1. oktober 2007, hvorpå Hydro IS Partner fulgte med og skiftet samtidig navn til bare IS Partner. IS Partner var da Norges største IT-leverandør innen olje- og gass- og produksjonsindustri, med en omsetning i 2007 på om lag 1.7 mi ...

                                               

Hydro Husnes

Hydro Husnes, tidligere Sør-Norge Aluminium AS, er et aluminiumsverk på Husnes i Kvinnherad i Hordaland. Verket ble etablert i 1965. Hydro Husnes hadde en produksjonskapasitet på omtrent 185 000 tonn elektrolysemetall pr. år inntil 2009. Målt etter årlig produksjonskapasitet er Hydro Husnes den fjerde største aluminiumprodusenten i Norge. Hydro Husnes fremstiller primæraliminium i såkalte prebake-celler, noe som gir både gode produksjonsresultater og lave miljøutslipp. I støperiet blir alt metallet støpt ut som pressbolt. Hydro Husnes har omtrent 240 ansatte. Fra april 2009 ble produksjone ...

                                               

Arctic View

Arctic View er et utkikkspunkt og serveringssted ytterst på Havøya i Måsøy kommune i Vest-Finnmark. Stedet ligger 5 km nordvest fra Havøysund. På vei til Arctic View kjører man gjennom vindmølleparken som ble bygget av Norsk Hydro. Her på kanten av Barentshavet har man utsikt over hele Vest-Finnmark, og det er et yndet utkikkspunkt for midnattssola. Anlegget eies av Måsøy kommune, og er et prosjekt i samarbeid mellom Måsøy kommune, Arctic Wind, Repvåg Kraftlag og NCC.

                                               

Hydroparken (andre betydninger)

Hydroparken har flere betydninger. Hovedartikkelen Hydroparken er om parken fra 1960 ved Norsk Hydros bygg i Bygdøy allé i Oslo. Andre betydninger: park i Årdal parken ved Norsk Hydros lokaler på Vækerø i Oslo

                                               

Lørenfaret (Oslo)

Se pekerside for flere forekomster av Lørenfaret. Lørenfaret er en liten blindvei på Løren bydel Grünerløkka i Oslo. Den går fra Lørenvangen, som igjen er en blindvei fra Lørenveien. Nr. 2–6 utgjør, sammen med Lørenvangen 27–31, et lite boligfelt med seks firemannsboliger. Bebyggelsen for øvrig var to store næringsbygg. Nr. 1 var i stor grad kontorer for DnB NOR. Nr. 3 var opprinnelig et kontorbygg for Norsk Hydro. I dag er nr.1 under riving. Sammen med et oppgradert Lørenfaret 3 skal det bygges nytt: Økern portal.

                                               

Åbyfjorden

Åbyfjorden er en liten fjord i Bamble kommune i Telemark. Den er ca. 3 km lang, og munner ut sørvest i den større Rognsfjorden som ligger ytterst i Langesundsbukta. Åbyfjorden strekker seg inn til Åbyelva ved Åby, og den største øya i denne lille fjorden er Skokleøya. Ytterst nord i fjorden ligger et av Norsk Hydros største hytteområder; "Hydrostranda".

Norsk Hydro
                                     

ⓘ Norsk Hydro

Norsk Hydro ASA er en norsk kraftprodusent, produsent av aluminium og aluminiumprodukter. Selskapet har 35 000 ansatte involvert i aktiviteter i mer enn 50 land på alle kontinenter.

Den norske stat ved Nærings- og fiskeridepartementet eide per 2020 34.26 prosent av aksjene i selskapet, mens Folketrygdfondet eide 7.1 % per 23. oktober 2020.

Hovedkontoret ligger på Vækerø i Oslo og Hilde Merete Aasheim er konsernsjef.

I Norge har Hydro fabrikker på Karmøy, Høyanger, Årdal, Sunndalsøra, Holmestrand, Magnor og Husnes.

Kunstgjødselproduksjonen ble skilt ut i selskapet Yara International i 2004, og olje- og gassdivisjonen ble innfusjonert i Statoil som i den forbindelse skiftet navn til StatoilHydro 1. oktober 2007. Sjømatproduksjonen ble solgt i 2000 og er videreført i Marine Harvest.

Norsk Hydro inngikk i april 2010 en intensjonsavtale om å overta Vales aluminiumvirksomhet for 30 milliarder kroner. Transaksjonen gav Hydro full kontroll over og eierskap til buksittgruven Paragominas, 91 prosent i verdens største aluminaraffineri Alunorte og 51 prosent i aluminiumverket Albras.

                                     

1. Historie

Selskapet ble grunnlagt 2. desember 1905 av Sam Eyde og Kristian Birkeland under navnet Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab. Den svenske Wallenberg-familien var med på å finansiere det nye selskapet sammen med franske banker. Sommeren 1905 hadde avtalen med Banque de Paris et des Payes-Bas blitt underskrevet i bankens hovedkontor i Hôtel de Mondragon i Paris. Selskapet var basert på Birkeland-Eyde-prosessen, et patent av Birkeland, hvor man ønsket å benytte en elektrisk lysbue for å fremstille nitrogenbasert kalksalpeter som ble brukt til gjødsel. Produktet fikk handelsnavnet Norgessalpeter. Til produksjonen trengte man elektrisk energi, som man skaffet ved å bygge ut Svelgfossen ved Notodden. Senere bygget man også ut Rjukanfossen og etablerte tettstedet Rjukan med fabrikk og bebyggelse.

                                     

1.1. Historie Prosessomlegging

Birkeland–Eyde-prosessen var svært energikrevende og betinget tilgang til billig elektrisk kraft. Lysbueprosessen fikk derfor aldri noen kommersiell suksess utenfor Norge, selv om noen lisensrettigheter også ble solgt utenlands etter at ovnsteknologien var ferdigutviklet ved utbyggingen av "Rjukan II" i 1912. I 1913, året etter at Birkeland-Eyde-ovnen var ferdig utviklet, åpnet den langt mer effektive ammoniakkfabrikken ved Oppau i Ludwigshafen, Tyskland, som produserte gjødsel etter Haber-Bosch-metoden, patentert 1910. Hydro hadde gjennom sitt samarbeid med BASF opsjon på Haber-Bosch-metoden. I 1913 besluttet styret å ikke akseptere tilbudet om overdragelse av ammoniakkmetoden fra BASF. Som en del av oppgjøret etter 1. verdenskrig hadde den franske stat sikret seg Haber-Bosch-prosessen og de ønsket et samarbeid med Norsk Hydro. I 1920 takket Hydro igjen nei til Haber-prosessen, da de selv sammen med svenskene Helge Bäckström og Ivar Cederberg forsøkte å utvikle en ny ammoniakkprosess med lavere trykk. Dette mislyktes og forsøksprosjektet ble lagt ned i 1924. I 1927 måtte Norsk Hydro også gå over til Haber-Bosch-prosessen og inngå et samarbeid med kjemigiganten IG Farben. Produksjonen på fabrikkene på Rjukan og Notodden ble lagt om og flytende ammoniakk ble transportert til Hydros nye anlegg på Herøya, hvor produksjonen av Norgessalpeter startet i 1929.

                                     

1.2. Historie Fullgjødsel

Oddaprosessen var utviklet av sjefskjemiker Erling Johnson ved Odda Smelteverk årene 1927-28 og la grunnlag for industriell produksjon av fullgjødsel, tresidig kunstgjødsel med delkomponentene nitrogen, fosfor og kalium. I 1930 fikk Hydro anledning til å studere Oddaprosessen, inkludert Johnsons forsøksprotokoller. Det ble innledet forhandlinger om å lisensiere prosessen, men Hydro krevde få overdratt lisensrettigheten overfor utlandet, noe ledelsen i Odda ikke kunne godta. Samtidig som forhandlinger pågikk ble det satt igang forsøk på Hydros laboratorium på Rjukan, hvor en systematisk arbeidet for å omgå Johnsons patenter. I november 1931 søkte Olaf Jensen og Hydro om få patent på en lignende NPK-prosess som innbefattet tilsetting av ammoniumnitrat som dannet et dobbeltsalt. Oddapatentene hadde også anbefalt tilsetting av ammoniumnitrat i prosessen, men ikke beskrevet selve dannelsen av dobbeltsaltet. I 1934 ble Hydros patentsøknad først innvilget, men etter klage fra Odda Smelteverk ble vedtaket opphevet i 1935, og Hydro nektet patent. På tross av dette startet Hydro produksjonen av Fullgjødsel uten lisens ved en forsøksfabrikk på Herøya i 1936 og ved fullgjødselfabrikken som startet i 1938. Høsten 1945 ble Hydro stevnet for retten for patentinngrep av Odda Smelteverk og Erling Johnson. Saken ble forlikt i 1947 ved at Hydro betalte Odda Smelteverk 175 000 kr, samt inngikk en 10-årig samarbeidsavtale der en åpnet for å kunne benytte hverandres patenter og erfaringer med fullgjødsel. I 1951 gikk også Hydros fullgjødselfabrikk over til å bruke den umodifiserte Oddaprosessen. I 1955 fikk Erling Johnson Norsk Hydros ærespris for arbeidet med Oddaprosessen.                                     

1.3. Historie Tungtvann

I første del av 2. verdenskrig hadde Hydro et tett samarbeid med Tyskland. I tillegg til eierselskapet IG Farben, samarbeidet Hydro med selskapet Nordag Luftwaffe om bygging av aluminium- og magnesiumfabrikker, samt at det leverte tungtvann til det tyske atomvåpenprogrammet. Norsk Hydros fabrikk på Rjukan Vemork ble åsted for flere aksjoner Vemork-aksjonen fra den norske motstandsfronten for å hindre produksjon og transport av tungtvann. Samarbeidet med Tyskland ble tonet ned etter hvert som den tyske krigslykken snudde.

Norsk Hydro produserte tungtvann for eksport fra 1950-årene. Tungtvannet ble solgt til land over hele verden. I 1960 kjøpte Israel 20 tonn tungtvann. Betingelsen var at det måtte brukes til sivile formål, men mest sannsynlig ble det brukt til å lage atomvåpen.

                                     

1.4. Historie Nye produkter

I 1951 begynte selskapet å produsere magnesium. Det ble vedtatt å bygge et aluminiumverk på Karmøy i 1963. Etter den første konsesjonsutdelingen på norsk kontinentalsokkel i 1965 har Hydro også produsert olje og gass, blant annet fra Ekofiskfeltet. Oljefunnene førte til Hydros satsing på petrokjemi. Dette området ekspanderte betydelig da Hydro overtok Saga Petroleum i 1999. Satsingen på aluminium ble forsterket i 1986 da lettmetalldivisjonen ble fusjonert med Årdal og Sunndal Verk, og i 2002 da man gjorde et oppkjøp av tyske Vereinigte Aluminium Werke. I 2004 ble landbruksseksjonen skilt ut som eget selskap og børsnotert under navnet Yara International. I 1969 kjøpte Hydro 50% av oppdrettsselskapet MOWI senere 100 % i 1985, i 1990 endret de navnet til Hydro Seafood. Denne virksomheten ble solgt til nederlandske Nutreco i 2000 og fikk da navnet Marine Harvest.

                                     

1.5. Historie Konsernsjefer

 • 1984–1991 Torvild Aakvaag
 • 1977–1984 Odd Narud
 • 1991–2001 Egil Myklebust
 • 1926–1941 Axel Aubert
 • 1956–1967 Rolf Østbye
 • 1941–1956 Bjarne Eriksen
 • 2001–2009 Eivind Reiten
 • 2019– Hilde Merete Aasheim
 • 2009–2019 Svein Richard Brandtzæg
 • 1918–1926 Harald Bjerke
 • 1967–1977 Johan B. Holte
 • 1905–1917 Sam Eyde

Inntil mai 2006 ble konsernsjefen titulert "generaldirektør".

                                     

2.1. Forretningsområder Bauksitt & alumina

Hydro utvinner bauksitt fra en 100 % selveid gruve like ved den brasilianske byen Paragominas, i delstaten Para. I tillegg mottas en del bauksitt fra gruven Mineração Rio do Norte, som Hydro eier 5 % av. Bauksitten foredles videre til alumina ved Hydros aluminaraffineri, Alunorte som ligger omtrent to timer utenfor byen Belém. Bauksitt fra Paragominas transporteres til Alunorte i en 244 kilometer lang underjordisk rørledning. Alunorte er verdens største aluminaraffineri med en maksimal produksjon på 6.3 million tonn alumina. Med dette raffineriet er Hydro helt selvforsynt med alumina som er råvaren for aluminiumproduksjon. Forretningsområdet Bauksitt & Alumina har hovedkontor i Rio de Janeiro.

Bauksittressursene i Para-regionen er en av verdens største, og regnes som en sikker ressurs de neste hundre årene.

                                     

2.2. Forretningsområder Energi

Energidivisjonen forvalter Hydros vannkraftressurser og energikontrakter. Hydro eier 20 kraftverk i Norge, fordelt på fire hovedområder; Telemark, Røldal-Suldal, Sogn og Vennesla. Hydro er Norges nest største vannkraftprodusent, med en årlig produksjon på 10 TWh i et normalår. Hydro kjøper og selger ikke opprinnelsesgaranti.

                                     

2.3. Forretningsområder Primærmetall

Primærmetall har ansvaret for produksjon av primæraluminium, støping av aluminium til pressbolt, støpelegeringer og valseblokk samt nedsmelting av resirkulert aluminium Re-melt. Forretningsområdet har også ansvaret for de kommersielle aspektene knyttet til salg av aluminium fra heleide og deleide primærverk, samt resirkulering.

Total årsproduksjon av primær-aluminium fra eide og deleide smelteverk produksjon i henhold til eierandel av verket er rundt 2.3 million tonn, og produksjon av resirkulert aluminium Re-melt var 0.9 million tonn. Produksjonen i Norge er 1.125 million tonn.

Norsk Hydro har per oktober 2020 aluminiumsmelteverk i Sunndal, Årdal, Høyanger, Husnes og på Karmøy, og ellers utenfor Norge i Slovalco Slovakia, 55.3 % eid, Albras Brasil, 51 % eid, Quatalum Qatar, 50 % eid, Aluminerie Aluette Canada, 20 % eid og Tomago Australia, 12.4 % eid.

Ved Hydro Vigelands Brug raffineres aluminium til super-ren kvalitet 99.99 %. Ved Hydro Aluminium High Purity Grevenbroich, Tyskland produseres kvaliteter på 99.998 - 99.9999 %. Hydro er en ledende leverandør av dette produktet som benyttes til produksjon av diverse elektriske produkter.

Norsk Hydro har verdens laveste karbon-fottrykk på produsert aluminium. Dette er hovedsaklig på grunn av bruk av vannkraft i produksjonen i Norge.                                     

2.4. Forretningsområder Valsede produkter

Valsede produkter har ansvaret for videreforedling av aluminium til produkter som for eksempel benyttes i biler tog eller til aluminiumsfolie og belegg på innsiden av drikkekartonger. Hydro har flere valseverk, men den største produksjonskapasiteten ligger i Tyskland. I Norge produseres valsede produkter i Holmestrand.

                                     

2.5. Forretningsområder Ekstruderte produkter

Forretningsområdet ekstruderte produkter har ansvaret for videreforedling av aluminium til produkter som for eksempel benyttes i avanserte bygningskonstruksjoner, solcellepaneler, drikkebokser og støtfangere på biler. Hydro og Orkla annonserte i slutten av 2012 at Hydro Ekstruderte Produkter skulle slås sammen med Orklas heleide aluminiumsselskap, Sapa. Fusjonen ble ferdigstilt 1. september 2013. Hydro overtok Sapa i oktober 2017, og selskapet ble innlemmet som en avdeling i Norsk Hydro AS.

                                     
 • Easee AS. Grenseveien 19 er et ikon i norsk og internasjonal arkitekturhistorie. Bygget ble bestilt av Norsk Hydro i 1983. På denne tiden var det en fight
 • Erling Viksjø. Dette var Norsk Hydros administrasjonsbygg, før det senere ble hovedkvarter for Yara. Nå er bygget eiet av Norsk Hydros Pensjonskasse som leier
 • Petronord - gruppen, var et norsk - registrert aksjeselskap dannet i 1964 av Norsk Hydro og flere franske selskaper, for å delta i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel. Selskapet
 • Fredrik Halvorsen og Reynir Indahl. Hogna ble i 1999 konserncontroller i Norsk Hydro Agri. Han jobbet tett med daværende konsernsjef Thorleif Enger i prosjektet
 • Ringsaker, død 22. april 2000 var en norsk siviløkonom og industrimann som har hatt flere verv og stillinger innen Norsk Hydro Narud var student fra 1939 til
 • Drammen er en norsk forretningskvinne som er konsernsjef for personal - og organisasjonsutviklingen i Hydro Anne Harris begynte å jobbe i Hydro i 2001, og
 • Odd Ivar Biller født 23. april 1949 er konserndirektør i Norsk Hydro ASA. Han var før dette juridisk direktør i selskapet. Han har ansvar for juridiske
 • vassdrags - og energidirektorat NVE vannkraftdatabase Norsk Hydro arkiv Ny konsesjon for Hydro Aluminium sine kraftanlegg i Årdal pressemelding fra
 • etablert løsninger som inkluderte leieavtale med Norsk Hydro samt offentlige tilskudd til museet. Stiftelsen Norsk industriarbeidermuseum ble etablert 3. november

Users also searched:

...