Back

ⓘ James E. Knirk
                                     

ⓘ James E. Knirk

James Edward Knirk er en amerikansk-norsk runeforsker. Han er professor i runologi ved Runearkivet ved Universitetet i Oslo.

Knirk vokste opp i USA, men har stort sett bodd i Norge siden 1974. Han studerte matematikk og tysk ved Michigan State University, siden germansk filologi ved Yale University der han tok doktorgrad i 1980 med Oratory in the Kings Sagas, en avhandling om sagalitteraturen om norske konger. Knirk underviste som lektor i tysk ved Yale 1972–1974 og i norsk ved University of Wisconsin, Madison, 1977–1978. Studiene hans omfattet også opphold i Freiburg im Breisgau i Tyskland 1968–1969 og i Oslo 1974–1977 medregnet et forskningsopphold i København.

I 1985 ble Knirk ansatt som førsteamanuensis ved Universitetets Oldsaksamling, nå en del av Kulturhistorisk museum ved UiO, i jobben som kurator og leder for samlinga av innskrifter ved det landsomfattende Runearkivet. I denne stillinga ble han i 1993 professor i norrønt og runologi.

Knirk har hatt et omfattende samarbeid med runeforskningsmiljøene i Sverige, Danmark, Tyskland og England og bidratt i en mengde publikasjoner. Han er hovedredaktør for Futhark: International Journal of Runic Studies, et tidskrift som har kommet ut hvert år siden 2010.

James E. Knirk er i dag professor emeritus.

                                     

1. Bibliografi

  • "Learning to write with runes in medieval Norway", Medeltida skrift- och språkkultur 1994 ISBN 91-88568-02-4
  • Oratory in the Kings sagas 1981 ISBN 82-00-05685-6
                                     
  • stammer fra 1906 og 1907, og er altså nyere enn Kensington - forfalskningen. James Knirk professor i runologi, uttalte i 2004: Det kan ikke være tvil om at

Users also searched:

...