Back

ⓘ Ord og uttrykk i maskinering
                                               

Koordinatbord

Koordinatbord er et bord som presist kan flyttes i horisontalplanet. Et arbeidsstykke monteres vanligvis på koordinatbordet. Koordinatbord brukes for eksempel i fresemaskiner, 3D-skrivere, mikroskop, eller for å gi horisontal bevegelse for automatiserte maskiner, som for eksempel monteringsroboter i produksjonsanlegg. Robotarmer og andre automatisere prosesser har ofte en begrenset bevegelsesfrihet med fastmontert base, og et koordinatbord kan dermed øke bevegelsefriheten til systemet ved å flytte arbeidsstykket i horisontalplanet. Koordinatbord er laget for å gi høy posisjonsnøyaktighet l ...

                                               

Skjefte (skytevåpen)

Et skjefte er en del av et skytevåpen som skytteren kan holde i for å sikte og ta opp rekyl. Glidekassen festes ofte til skjeftet. For langvåpen rifle og hagle deles skjeftet ofte inn i forskjefte og bakskjefte sistnevnte ofte kalt kolbe. Stokk benyttes også om skjefter for langvåpen. Betegnelsene kan samskrives ved å bruke prefiks som rifle-, hagle- eller gevær- for eksempel rifleskjefte, hagleskjefte eller geværskjefte. Prefikset gevær kan da vise til skjefter både for rifle- og haglegevær. På norsk brukes også skjefte om grepet på håndvåpen pistol og revolver, omtrent som synonym for or ...

                                     

ⓘ Ord og uttrykk i maskinering

 • Høvling
 • Smiing
 • Brotsjing, brukes til å lage hull med nøyaktig størrelse i metall. Brukes på hull som på forhånd er boret, rømmet eller dreid. To hovedkategorier: Maskinbrotsj og håndbrotsj.
 • Fres, verktøy med roterende skjæreverktøy.
 • Dreiestål, et utskiftbart verktøy med skjærende egg som brukes i dreiebenk. Ofte laget av enten hurtigstål eller hardmetall se nedenfor.
 • Skraping
 • Senkesmiing
 • Dreiebenk, verktøy som roterer arbeidsstykket rundt en rotasjonsakse. Det finnes mange typer dreiing: Konusdreiing, langsdreiing, plandreiing.
 • Rasping
 • Lepping
 • Polering
 • Filing
 • Sliping, kan utføres med benksliper, båndsliper, eksentersliper, overflatesliper/plansliper, rettsliper eller trekantsliper. Se også rundsliping.
 • Honing
 • Boring
 • Metallstøping sandstøping, etc.
                                     

1. Angivelse og toleranser

Angivelse og geometriske toleranser på tegninger:

 • Gjenger: Stigning og toleranseklasse.
 • Kast: Aksialkast, radialkast, sirkulat kast eller totalkast.
 • Retning: Parallellitet, rettvinklethet, vinkelriktighet
 • Form: Retthet, planhet, rundthet, sylindrisitet, profilform, flateform, konisitet
 • Beliggenhet: Posisjon, konsentrisitet, koaksilitet, symmetri.
                                     

2. Maskinering

 • Lengdemating
 • Avvirkningshastighet, mengden av materiale som fjernes per minutt når man dreier, kutter, freser, sliper eller honer metall enhet: cm 3 /min. Definert som kuttdybde ganger kuttbredde ganger matehastighet.
 • Spontverrsnitt
 • Sponbryter
 • Koordinatbord, et bord som er justerbart horisontalplanet, brukt til fresing
 • Bordmating enhet: mm/min
 • Digitalavleser, et måleapparat med skjerm hvor man kan lese av målinger samt bruke andre tilleggsfunksjoner for å lette arbeidsoppgavene. Et nyttig verktøy for effektivt arbeid med dreiebenk og fres.
 • Mating: Hastigheten et arbeidsstykke blir bearbeidet enhet: mm/min.
 • Vendeskjær, utskiftbar hardmetallplate for dreiing eller fresing.
 • Gjengebor, et bor i passende størrelse til forboring for gjenging i en gitt gjengedimensjon.
 • Skjærhastighet, hastigheten det skjæres av spon på et arbeidstykke i en sponskjærende bearbeiding, for eksempel dreiing eller fresing enhet: m/min.
 • Skjærevæske
 • Maskintid: Tiden en maskineringsoperasjon tar enhet: minutt
                                     

3. Vanlige materialer og materialkvaliteter

Verktøy

 • Hurtigstål HSS, legering som inneholder blant annet kobolt, et hardt materiale som stort sett brukes i verktøy.
 • Hardmetall, også kalt karbidstål, et svært hardt materiale som stort sett brukes i verktøy. Hardere og dyrere enn hurtigstål.

Arbeidsstykke

 • Nylon, et lett, glatt og sterkt materiale som kan dreies.
 • Acetalplast ofte kalt POM fra den kjemiske beskrivelsen polyoxymetylen, en hard plasttype egnet for dreiing.
                                     
 • vektbelastningen fra arbeidsstykkene er høy. Koordinatbord til en CNC - fres. Presisjons - koordinatbord til mikroskop. Trapesgjenger Ord og uttrykk i maskinering
 • kunstgjødsel. Bøkkerfaget var utbredt i Norge fram til 1930, men nye metoder for emballering, samt maskinering av deler av prosessen gjorde at behovet
 • skjefte. Inletting og bedding kan enten gjøres som en del av støpeprosessen, ved maskinering etterpå, ved å støpe glidekassen fast i skjeftet, eller ved

Users also searched:

...