Back

ⓘ Helse Stavanger
                                               

Stavanger Sykepleierhøgskole

Stavanger Sykepleierhøgskole var en høgskole for sykepleierutdanning i Stavanger. Skolen er i dag en del av Universitetet i Stavanger. Høyskolen ble etablert i 1988 da Røde Kors Sykepleierskole etablert i 1920 og Stavanger Sanitetsforenings sykepleierskole etablert i 1948 fusjonerte. Begge skolene var opprinnelig eid og drevet av organisasjoner – Røde Kors og Norske Kvinners Sanitetsforening, men ble overtatt av staten i 1981. 1. august 1994 fusjonerte høgskolen med seks andre høyskoler i Stavanger til Høgskolen i Stavanger senere Universitetet i Stavanger. Stavanger Sykepleierhøgskole ble ...

                                               

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger er Norges femte universitet, etablert 29. oktober 2004, da Høgskolen i Stavanger fikk universitetsstatus etter vedtak i statsråd. Universitetet har 12.000 studenter og 1500 ansatte, og er organisert i seks fakulteter: Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS, fakultet for utøvende kunstfag og Det helsevitenskapelige fakultet. Arkeologisk museum er også en del av universitetet. Universitetet er også medeier i statsaksjeselskapet Norwegian Research Centre. U ...

                                               

L. Rødne & Sønner

L. Rødne & Sønner, ofte kalt Rødne, er et av Norges største rederier innen hurtigbåttransport. Rederiet har hovedkontor på Kyrkjøy i Finnøy i Rogaland. Selskapet ble etablert i 1956 for å utføre lokal skoleskyss. Selskapet har med årene ekspandert og driver i dag rutetrafikk for Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune, ambulansebåter for Helse Stavanger HF, Helse Fonna HF og Helse Bergen HF. I tillegg leverer selskapet transporttjenester til Norled AS. Selskapet driver også med omfattende charter og turistvirksomhet på Lysefjorden. I tillegg har selskapet konsepter for teambuildi ...

                                               

Elisabeth Farbu

Elisabeth Farbu er en norsk professor i medisin. Hun ble i 2013 den første kvinnelige professoren ved Stavanger universitetssjukehus. Hun har særlig arbeidet med seinfølger av poliomyelitt. Arbeidet dreide seg om hva som skjer med de gjenværende nervecellene når andre nerveceller er skadet eller dør hos polio pasienter. Da hun startet med dette arbeidet, var det fremdeles mellom 6 000 til 10 000 mennesker med skader etter polio i Norge. Hun har arbeidet ved SUS siden 2005, i 2009 ble hun avdelingsoverlege i nevrologi. Elisabeth Farbu har en doktorgrad i nevrologi fra 2002 og har i løpet av ...

                                               

Sosialhøgskolen i Stavanger

Sosialhøgskolen i Stavanger var en høgskole for sosialfaglig utdanning i Stavanger. Skolen er i dag en del av Universitetet i Stavanger. Skolen ble etablert i 1966 under navnet Stavanger sosialskole. Skolen utdannet sosionomer og barnevernspedagoger. Skolen ble statlig høgskole i 1980. 1. august 1994 fusjonerte høgskolen med seks andre høyskoler i Stavanger til Høgskolen i Stavanger senere Universitetet i Stavanger. Sosialhøgskolen ble da slått sammen med Stavanger Sykepleierhøgskole til én avdeling for helse- og sosialfag.

                                               

Akuttmottak

Et akuttmottak er en avdeling i et sykehus som tar seg av akutte skader og sykdommer. I akuttmottaket finnes leger fra flere fagområder samt sykepleiere. I akuttmottaket mottas dels pasienter som selv henvender seg for diverse skader og sykdommer, dels pasienter som avleveres med ambulanse. Akuttmottak fungerer gjerne i samarbeid med vaktlegeordninger, slik at pasientgruppene blir ivaretatt; akutte skader og sykdommer for eksempel sykdommer som forverres kraftig over få timer behandles i akuttmottaket og påfølgende innleggelse, eventuelt via et nødnummer, mens sykdommer som ikke krever aku ...

                                               

Stavanger fengsel

Stavanger fengsel er et fengsel som ligger i Stavanger i Rogaland og er underlagt Kriminalomsorgens region sørvest. Fengselet har fire avdelinger med ordinær kapasitet på 71 plasser. Fengselet har egne avdelinger for kvinner og for rusmestring. Stavanger fengsel ble tatt i bruk i sin nåværende form 9. oktober 2001. Bygningen var da rehabilitert og erstattet Stavanger Kretsfengsel som stod ferdig 1. oktober 1963.

                                               

Bent Høie

Bent Høie er en norsk politiker. Han har siden 16. oktober 2013 vært helse- og omsorgsminister i Erna Solbergs regjering. Høie har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2000, og han var partiets 2. nestleder fra 2010 til 2020. Han ledet Stortingets helse- og omsorgskomité 2009–2013 og Høyres programkomité foran stortingsvalget i 2013. I Stortingsvalget 2017 var han Høyres førstekandidat i Rogaland. Han er utnevnt til fylkesmann i Rogaland med tiltredelse i 2021.

                                               

Kostreform for bedre helse

Foreningen Kostreform for bedre helse er en organisasjon med formål å endre de offentlige kostholdsrådene. Foreningen arbeider for å fremme et kosthold med stor andel ferske, naturlige råvarer med færrest mulig tilsetningsstoffer og også kosthold med begrenset innhold av karbohydrater.

                                               

Bergeland videregående skole

Bergeland videregående skole ligger på Bergeland i sentrum av Stavanger, i Vaisenhusgata 50. Skolen med 700 elever fordelt på 5 linjer eies og driftes av Rogaland Fylkeskommune, og rektor er Arild Enge Helgøy.

                                               

Aleksander Stokkebø

Aleksander Stokkebø er en norsk politiker for Høyre. Stokkebø er fast møtende stortingsrepresentant for Rogaland som vara for helse- og omsorgsminister Bent Høie, og medlem av Stortingets finanskomite. Der er han Høyres talsperson for saker som angår Norges bank og oljefondet, og han er også medlem av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling. Stokkebø har tidligere vært medlem av utdannings- og forskningskomiteen. Stokkebø gikk på Stavanger Katedralskole, hvor han satt i elevrådsstyret og ledet Ungdommens bystyre i Stavanger. Siden tjenestegjorde han i Forsvaret so ...

                                               

Kristin Aspelund

Kristin Aspelund er en norsk lege, kirurg og kvinnesaksforkjemper. Hun ble utdannet lege ved Universitetet i Bergen i 1965 og ble spesialist i plastisk kirurgi i 1981, som en av bare to kvinnelige spesialister i dette faget i Norge. Hun var fylkeslege i Rogaland fra 1981 til 1985 og var spesiallege i Arbeidstilsynet fra 1985 til 1992. Hun var sentral i innføringen av forbud mot røyking på arbeidsplasser, noe hun engasjerte seg for allerede i 1970-årene. Hun var leder for Stavanger Kvinnesaksforening fra 1988. Foreningen arbeidet for få partiene til å nominere flere kvinnelige kandidater ti ...

                                     

ⓘ Helse Stavanger

Helse Stavanger HF er ett av fem helseforetak på Vestlandet som er eid av det regionale helseforetaket Helse Vest. De fire andre lokale helseforetakene er Helse Førde, Helse Fonna, Helse Bergen og Sjukehusapoteka Vest.

Helse Stavanger HF er det juridiske navnet på foretaket, mens Stavanger universitetssjukehus er navnet som blir brukt når man omtaler pasientbehandlingen på Våland og på de mange enhetene som er lokalisert andre steder. Foretaket ble opprettet 1. januar 2002 som et resultat av den nasjonale helsereformen.

                                     
  • forskningskomiteen. Stokkebø gikk på Stavanger Katedralskole, hvor han satt i elevrådsstyret og ledet Ungdommens bystyre i Stavanger Siden tjenestegjorde han i
  • utdanningsinstitusjon i Stavanger siden 1853. Bergeland har også holdt til i Tanke Svilands gate 73, men Rogaland Fylkeskommune solgte lokalene til Stavanger offshore
  • HF Helse Nord RHF Helse Nord - Trøndelag HF Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus Helse Vest IKT Høgskolen i Innlandet Høgskolen i Molde
  • skilles det mellom Nord - Jæren Stavanger Sandnes, Sola og Randaberg og Sør - Jæren Hå, Klepp, Time og Gjesdal Stavanger 130 100 innbyggere Sandnes
  • det regionale helseforetaket Helse Vest. Sjukehusapoteka Vest HF driver sykehusapotek i Bergen, Førde, Haugesund og Stavanger Apotekene er lokalisert i
  • komité av Kultur - og vitenskapsdepartementet i 1985. a b Helse - forvalteren Stavanger Aftenblad. 22. november 1986. Kristin Aspelund er som en forfriskende
  • 1972 i Stavanger er en norsk religionshistoriker og kvinneaktivist. Hun er ansatt som professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Stavanger Hun
  • Kielland Gabriel Schanche Kielland født 4. mars 1760 i Stavanger død 5. mars 1821 i Stavanger var norsk forretningsmann og konsul. Han arvet en betydelig
  • Jåttå videregående skole er en videregående skole i Stavanger Denne skolen ble opprettet og åpnet høsten 2007 da det nye bygget i Jåttåvågveien 3 sto
  • har vært bosatt i Stavanger i en årrekke. Moe har utdannelse innen samfunnsfag, økonomi og kristendomsfag. Moe var medlem av Stavanger bystyre 1991 1995

Users also searched:

...