Back

ⓘ Helse Vest
                                               

Inger Cathrine Bryne

Inger Cathrine Bryne er en norsk sykepleier med Master of Business Administration fra Norges handelshøyskole. Fra 2020 er hun administrerende direktør i Helse Vest.

                                               

Herlof Nilssen

Herlof Nilssen er en norsk helseleder og sivilingeniør. Han var administrerende direktør for Helse Vest fra etableringen i 2001 og frem til 2020, og ble i 2018 kåret til en av de fem mektigste i helse-Norge. I 2020 var han assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet. Han per 2021 spesialrådgiver i Helse Vest. Han er styreleder i Sykehuspartner, Norsk Helsenett og NKVTS. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1983.

                                               

Vest-Agder

Vest-Agder er et landskap og tidligere fylke i Norge og nåværende valgkrets til Stortingsvalg som utgjør den vestlige delen av Agder fylke fra 1. januar 2020. Det grenser mot Rogaland i vest, Aust-Agder i øst og nord og mot Skagerrak i sør. Kystlinja er 709 km lang, mens folkemengden var 174 324. Fylkesadministrasjonen var lokalisert til Kristiansand. Vest-Agder fylke tilsvarte i all hovedsak området som til og med 1918 hadde navnet Lister og Mandals samt Kristiansand som sto utenfor amtet. Navnet Agder har grunnbetydningen "utstikker", altså stedet hvor landet stikker ut i havet. Det er t ...

                                               

Aud Berit Alsaker Haynes

Aud Berit Alsaker Haynes er en norsk politiker. Hun var nestleder i styret for Helse Vest fra 28. januar 2010 til 7. januar 2014. Hun var medlem av kommunestyret på Stord kommune i perioden 1995–2011 og leder i Stord Arbeiderparti fra 2012.

                                               

Liv Røssland

Liv Røssland er en norsk lokalpolitiker for Fremskrittspartiet i Bergen. Røssland er utdannet telegrafist og har sittet i Bergen bystyre siden 1991, der hun tidligere blant annet har vært FrPs gruppeleder, leder for bystyrets komite for helse og sosial og leder for bystyrets komite for oppvekst. Røssland var Bergens byråd for helse og sosial fra 2007 til 2009. Fra 16. april 2010 var hun byråd for finans, konkurranse og omstilling, og fra 31. oktober 2011 til 1. juni 2015 var hun byråd for finans, eiendom og eierskap. Liv Røssland har hatt en rekke tyngre styreverv, blant annet i BIR, Helse ...

                                               

Vest-Telemark vidaregåande skule

På 1990-tallet ble Vest-Telemark ressurssenter oppretta og lagt i tilknynting til skolen, her blir det arrangert kurs og opplæring innen forskjellige områder.

                                               

Anne Mathilde Hanstad

Anne Mathilde Hanstad er en norsk lege og spesialist i allmennmedisin og sosialmedisin. Hanstad fullførte cand.med. ved Universitetet i Bergen. Hun har siden 1995 drevet allmennpraksisen Rådhusgaten legegruppe sammen med ektefellen. Hun er ansatt som kommuneoverlege og veileder i Strand kommune. I 1998 ble hun i statsråd plukket ut som medlem av Nasjonalt råd for spesialistutdanning for leger. Hun har sittet som styremedlem i Den norske legeforening i en rekke år to av dem i sentralstyre. Hun har også vært styremedlem i Helse Stavanger 2005-2006.

                                               

Vest-Lofoten videregående skole

Vest-Lofoten videregående skole, eller Lofoten maritime fagskole og OPUS Lofoten, er en videregående skole i Vestvågøy i Lofoten. Skolen har ca 650 elever, fordelt på sju ulike utdanningsprogram og skipperutdanning. Skolen har lokaler på Leknes og Gravdal. Skoleåret 2014/2015 tilbydde skolen utdanningsprogrammene byggfag, elektro, helse og oppvekst, restaurant og matfag, naturbruk, idrettsfag og studiespesialiserende.

                                               

Kari Henriksen

Kari Henriksen er en norsk politiker som representerer Arbeiderpartiet. Hun ble 3. desember 2007 utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, en stilling hun hadde til 3. april 2009. Hun ba da om avskjed for å konsentrere seg om valgkampen foran stortingsvalget 2009, da hun ble innvalgt på Stortinget som Arbeiderpartiets førstekandidat fra Vest-Agder. Hun var vararepresentant på Stortinget i perioden 2005–2009. I stortingsvalget 2017 er hun Arbeiderpartiets førstekandidat i Vest-Agder. Henriksen er psykiatrisk sykepleier fra Høyskolen i Agder, og har mastergrad i folkehelse ...

                                               

Oddvard Nilsen

Oddvard Nilsen er en norsk tidligere politiker. Han var ordfører i Askøy kommune 1990–1993, innvalgt på Stortinget fra Hordaland 1993–2005 og Høyres parlamentariske leder 2001–2005. Han er sønn av murersvenn Odd Nilsen 1917–1964 og industriarbeider Ellinor Jensen 1917–2003. Farsslekten har arbeidet innen murerfaget i flere generasjoner. Oddvard Nilsen er gift med Torill Nilsen 1948–, som var medlem av Askøy kommunestyre 1995–2003. Paret har tre sønner sammen, heriblant fylkesordfører Tom-Christer Nilsen 1969– og friidrettsutøver Trond Erik Nilsen 1972–. Etter militær grunnutdannelse tok ha ...

                                               

Haugalandet

Haugalandet er et distrikt og en halvøy i Rogaland fylke. Haugalandet har omkring 100 000 innbyggere per 2020. Halvøya ligger mellom Bømlafjorden i Vestland og Boknafjorden i Rogaland, avgrenset i øst av det 9 km lange eidet mellom Ølensfjorden og Sandeidfjorden. Den nordlige delen Sveio og Etne ligger i Vestland fylke. Resten av halvøya og øyene sør og vest for denne utgjør distriktet Haugaland, med til sammen 100 317 innbyggere og et areal på 1 402 km² fordelt på de seks kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Vindafjord omfatter fra 2006 også Ølen, som til 2002 ...

Helse Vest
                                     

ⓘ Helse Vest

Helse Vest RHF er et av den norske stats fire regionale helseforetak. Helse Vest har det overordnede ansvaret for de spesialisthelsetjenesten i Rogaland og Vestland. Inger Cathrine Bryne er administrerende direktør fra 2020 etter Herlof Nilssen som ledet Helse Vest fra etableringen i 2001.

Budsjettet for regionen for 2008 var på ca. 16.7 milliarder.

Helse Vest har samlet all IKT virksomhet i det heleide datterselskapet Helse Vest IKT AS.

                                     

1. Underliggende foretak

Helse Vest eier fem helseforetak, fire som driver sykehus, institusjoner og ambulansetjeneste samt et helseforetak som driver sykehusapotekene i hele regionen. Det er helseforetakene som har arbeidsgiveransvar for de omtrent 25 000 medarbeiderne i regionen. Foretakene eier omtrent 45 offentlige sykehus og institusjoner. I tillegg har Helse Vest avtale med flere private ideelle institusjoner samt private sykehus og privatpraktiserende spesialister.

                                     

1.1. Underliggende foretak Eierinteresser i andre typer foretak

 • Sykehusbygg: 25%
 • Nasjonal IKT: 25%
 • Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett: 25%
 • Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste: 20%
 • Helse Vest IKT:100%
 • Helseforetakenes Innkjøpsservice AS: 20%
                                     

1.2. Underliggende foretak Private ideelle institusjoner

Flere private ideelle institusjoner har avtale med Helse Vest om å yte helsetjenester. Tjenestene inngår i det totale helsetilbudet for regionene, og de private institusjonene driver et utstrakt samarbeid med helseforetaket i det aktuelle området. Virksomheten strekker seg ofte langt tilbake i tid, til før det offentlige helsevesenet var etablert. Haraldsplass Diakonale Sykehus ble eksempelvis stiftet i 1918. De ulike institusjonene driver innen vidt forskjellige områder, de fleste innen psykiatrien, Haraldsplass er et somatisk lokal sykehus og Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus er et spesialistsykehus som diagnostiserer og behandler pasienter fra hele regionen.

 • Solli Distriktspsykiatriske Senter
 • Voss Distriktspsykiatriske Senter NKS Bjørkeli
 • NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 • Haraldsplass Diakonale Sykehus
 • Jæren Distriktspsykiatriske Senter
 • Hospitalet Betanien
 • Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus AS


                                     
 • elektro, helse og oppvekst og teknikk og industriell produksjon. 1. januar 2014 ble Bø videregående skole avdeling Seljord overført til Vest - Telemark
 • Helse Stavanger norsk Helse Vest RHF. Arkivert fra originalen 3. juli 2013. Besøkt 12. januar 2013. Nye styre i helseføretaka norsk Helse
 • Vest Byggsikring VBS Consult er et firma som leverer tjenester, kurs og rådgivning innen helse miljø sikkerhet på prosjekt for større og mindre bedrifter
 • ambulansestasjon og helikopterlandingsplass på Eg. Klinikk for psykisk helse psykiatri og avhengighetsbehandling har døgnpsykiatrisk behandling for
 • komiteene gjenspeiler de regionale helseforetak: Helse Nord, Helse Midt - Norge, Helse Vest og Helse Sør - Øst. Komiteene benevnes tilsvarende som: Regional
 • 2001: Helse Nord Helse Midt - Norge Helse Vest Helse Sør - Øst Fram til 1. juni 2007 var det fem regionale helseforetak. Da ble Helse Sør og Helse Øst slått
 • Fylkessykehusene i agderfylkene ble slått sammen til ett selskap med staten, ved Helse Sør - Øst, som eier. Foretaket er organisert i seks klinikker, som hver har
 • unges psykiske helse omsorg, utvikling og tjenestebehov i regionen. RKBU Midt - Norge er ett av fire tilsvarende regionale senter RKBU Vest RKBU Nord og
 • PRIO - Institutt for fredsforskning Private ideelle i Helse Sør - Øst Private ideelle i Helse Vest RBUP Øst og Sør Revmatismesykehuset AS Samfunns - og næringslivsforskning
 • representerer Arbeiderpartiet. Hun ble 3. desember 2007 utnevnt til statssekretær i Helse - og omsorgsdepartementet, en stilling hun hadde til 3. april 2009. Hun ba
                                               

Vest Byggsikring

Vest Byggsikring/VBS Consult er et firma som leverer tjenester, kurs og rådgivning innen helse/miljø/sikkerhet på prosjekt for større og mindre bedrifter over hele Norge, samt i Russland og Polen. Hovedkontoret til VBS Consult ligger i Skudeneshavn i Karmøy kommune. Firmaet har også kontorer i Oslo og Murmansk, Russland.

Users also searched:

...