Back

ⓘ Helse
                                               

Senter for internasjonal helse

Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen ble etablert i 1988. Siden januar 2013 er senteret tilknyttet Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinsk-odontologiske fakultet. Senteret har som målsetting å forbedre helsetilstanden i fattige land og jobber for å bygge kapasitet innen høyere utdanning og forskning i lav- og mellominntektsland. Senteret har et utbredt nettverk av partnere i lav og middelinntektsland: Burkina Faso, Den demokratiske republikken Kongo, Etiopia, India, Kambodsja, Kenya, Malawi, Nepal, Pakistan, Sør-Afrika, Sudan, Tanzania, Uganda, ...

                                               

Helse (Ditmarsken)

Helse er en kommune i kretsen Ditmarsken i delstaten Schleswig-Holstein, Tyskland. Helse ligger i Marne-Nordsjøs amt, og i Marnelands amt inntil 1. januar 2008. 31. desember 2008 hadde kommunen 927 innbyggere. Kommunen består av stedene Darenwurth, Helse, Helserdeich, Hembüttel, Krumwehl, Norderlandsteig, Triangel, Vitt og Zippelkoog.

                                               

Institutt for helse- og omsorgsfag UiT

Institutt for helse- og omsorgsfag UiT er et institutt under Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø. Det ligger på universitetsområdet i Breivika i Medisin- og helsefagbygget. Instituttet har også desentraliserte utdanninger på Finnsnes, Bardufoss, Nordreisa og Skjervøy. Totalt har Institutt for helse- og omsorgsfag ca. 1000 studenter og 100 ansatte. Institutt for helse- og omsorgsfag tilbyr en rekke helsefaglige utdanninger på grunn- og videreutdanningsnivå samt masterstudier. De 3-årige grunnutdanningene fører frem til bachelorgrad som igjen kvalifiserer for opptak t ...

                                               

Olaf Helset

Etter krigen ble han sjef for Hæren, men gikk av i 1948 etter en konflikt med regjeringen om forsvarspolitikken.

                                               

Forvaltningsbyrået for helse og forbrukere

Forvaltningsbyrået for helse og forbrukere er et EU-byrå direkte underlagt Europakommisjonen. Byrået gjennomfører EUs helse- og forbrukerprogram. Norge deltar i begge, samt initiativet for bedre opplæring om trygg mat. Byrået ble stiftet i 2005, og fikk sin nåværende form i 2014. EACH har fire løpende programmer: Forbruker: bistår forbrukerne til nå deres rettigheter i det indre marked Landbruksprodukter: Fremmer landbruksprodukter fra EU i et internasjonalt marked Sikrere mat: Bidrar til å holde høy kvalitet på matvarer og en felles holdning i matvareindustrien Helse: bidrar til å fremme ...

                                               

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er en FN-dag som blir årlig markert over hele verden den 10. oktober. I Norge markeres dagen i perioden medio september til medio oktober, og det er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse. I 2018 var det over 1500 registrerte arrangementer landet rundt. Verdensdagen for psykisk helse begynte i 1992 da World Federation for Mental Health WFMH satte den 10. oktober som en dag for å fremme økt bevissthet om psykisk helse over hele kloden. Dagen markeres i over 150 land jorden rundt. Mental Helse har siden 2003 koordinert arbeidet med Verdensdagen i ...

                                               

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam, tidligere ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering, er en norsk stiftelse som forvalter 6.4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping. Stiftelsen gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge. Tidligere eide stiftelsen Extra-spillet, som ble driftet og markedsført av Norsk Tipping, gjennom en avtale siden mars 1996. Fra 1. januar 2016 ble Extra-spillet overdratt til Norsk Tipping, gjennom en lovendring i pengespilloven. Stiftelsen ble gjennom lovendringen sikret en fast prosentandel av overskud ...

                                               

Brenda Helser

Brenda Mersereau Helser de Morelos var en amerikansk svømmer som deltok i de olympiske leker 1948 i London. Helser ble olympisk mester i svømming under OL 1948 i London. Hun var med på det amerikanske laget som vant 4 x 100 meter fri med tiden 4.29.2, ny olympisk rekord og 0.4 sekunder foran sølvvinnerne fra Danmark. De andre på laget var Marie Corridon, Thelma Kalama, Ann Curtis.

                                               

Uni Research

Uni Research AS var et norsk statlig forskningsinstitutt eid av Universitetet i Bergen og den tilknyttede Stiftelsen Universitetsforskning Bergen. Det var en videreføring av Universitetsforskning Bergen, og ble i 2018 en del av det sammenslåtte universitetseide Norwegian Research Centre. Uni Research drev forskning og utvikling innen helse, modellering, marin molekylærbiologi, miljø, klima, energi og samfunn. Uni Research er en av Norges største forskningsorganisasjoner, og hadde ansatte fra over 50 nasjoner. Selskapets hovedkontor lå i Bergen.

                                               

Institutt for helse og samfunn

Institutt for helse og samfunn er ett av tre institutt under Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Helsam består av de tidligere enhetene "Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin", "Institutt for helseledelse og helseøkonomi" og "Institutt for sykepleievitenskap og helsefag". Instituttet består per 2015 av seks avdelinger: Avdeling for allmennmedisin Avdeling for samfunnsmedisin Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Avdeling for medisinsk etikk Avdeling for sykepleievitenskap Avdeling for helsefag Helsam er ansvarlig for koordinering av bachelorprogrammet i Helseledelse o ...

                                               

Norsk Helse- og Sosialforbund

Norsk Helse og sosialforbund ble etablert i 1965. I 2003 slo fagforbundet seg sammen med Norsk Kommuneforbund og etablerte den nye organisasjonen Fagforbundet. Norsk Helse og Sosialforbundet var et profesjonsforbund for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Forbundet ble dannet etter at hjelpepleierne fikk offentlig godkjenning i 1964. Forbundet hadde først navnet Hjelpepleiernes landsforening og var tilsluttet YS. Forbundets første leder var Elsa Bratlie. NHS sin siste leder var Tove Stangnes som ble valgt som nestleder i Fagforbundet på stiftelsemøtet i 2003. Det var Tove Stangnes og Norsk ...

                                               

Valdemoro

Valdemoro er en by og en kommune sør i Madridregionen i Spania. Den ligger 27 km fra hovedstaden i storbyområdet Madrid. Kommunen har vokst kraftig oghar i dag opp mot 60 000 innbyggere 2008. Dette har ført til kraftig utbygging i kommunen med transport, utdanning, sanitærinstallasjoner, helse og underholdning.

                                               

Bramwell Tillsley

Bramwell Harold Tillsley var Frelsesarmeens 14. general. Bramwell Tillsley er den av Frelsesarmeens generaler som har innehatt posisjonen kortest tid. Han trakk seg etter bare ett år, grunnet dårlig helse.

                                               

Nardocenteret

Nardo Centeret er et kjøpesenter på Nardo i Trondheim. Senteret har dagligvareforretning, kiosk, apotek, bakeri, solsenter, frisør, restaurant, blomsterforretning og Nardosletta Legesenter samt ulike behandlingstilbud innen helse. Tidligere lå det et postkontor her, men det er blitt erstattet av post i butikk, og det er nå en restaurant i postlokalene. Senteret er et populært møtested i bydelen. Senteret ble bygget på midten av 1980-tallet av aktørene K. Eliassen, Eva Borgen & Johs. Fuglstad som slo seg sammen da Nardo-krysset/Omkjøringsveien skulle bygges om og utvides. Nardo Centerets ad ...

                                               

Universitetet i Dodoma

Universitetet i Dodoma er et universitet som er under bygging i Tanzanias hovedstad Dodoma. Universitetet åpna i 2007, da 1 000 studenter ble tatt opp i humaniora, utdanning, informatikk og virtuell utdanning. I 2008 åpna programmer for helse og biologi. Ifølge Tanzanias visjon for nasjonal utvikling for 2025 vil universitetet kunne motta 40 000 studenter innen diverse akademiske disipliner. Dette mer enn dobbelt så mange studenter som i dag studerer ved Universitetet i Dar-es-Salaam.

                                               

Sigmund Alfred Anderssen

Sigmund Alfred Anderssen er seksjonsleder ved Seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole. Han tok sin doktorgrad ved NIH i 1996. Den hadde tittelen: "The Oslo Diet and Exercise Study. Effect of diet and exercise upon risk factors for cardiovascular disease. A one year randomized controlled study". Han er spesialist på fysisk aktivitet og helse, hjerte- og karsykdom, diabetes, overvekt.

                                               

Hagen for alle

Hagen for alle er et norsk magasin som dekker stoffområdene mat, helse, livsstil, hobby. Utgiver er Bonnier Blader. Hagen for alle kom pr 2019 med 13 utgaver i året.

                                               

Universitetet i Bio-Bio

Ingeniørfakultetet Arkitekturfakultetet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet Næringslivfakultetet Helse- og matfakultetet Det utdanningsvitenskapelige fakultetet

                                               

Fylkesvei 7890

Fylkesvei 7890 går mellom Aursfjord og Bukta i Balsfjord kommune. Veien er 24.6 km lang. Frem til 2019 hadde veien betegnelsen fylkesvei 283.

Helse
                                     

ⓘ Helse

Se Helse Ditmarsken for å lese om den tyske kommunen

Helse er et kulturelt betinget begrep som varierer med kultur, oppfatninger og historie. Medisinsk er helse definert som organismens evne til å effektivt svare på stressfaktorer og effektivt restituere og vedlikeholde en likevektsbalanse. Skade- og sykdomsforebyggelse er viktig for et godt liv og god helse. En form for forebygging er gode vaner, som oftest blir utført automatisk uten at personen er spesielt oppmerksom på det. Eksempler på gode helsevaner er å bruke bilbelte, spise regelmessig og mosjonere litt hver dag.

Den biomedisinske definisjonen av helse er fravær av sykdom. Definisjonen har blant annet blitt kritisert for å være for snever og for å ha for mye fokus på fysiske funksjoner. Som en reaksjon mot denne lagde Verdens helseorganisasjon WHO i 1948 denne definisjonen av helse: en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter. Innvendinger mot denne er at den har gjort sykdomsbegrepet vanskelig å avgrense, og at den er et eksempel på et uoppnåelig ideal.

                                     

1. Fysisk helse

Fysisk eller somatisk helse er god kroppslig helse som oppnås gjennom en god balanse mellom regelmessig mosjon, sunn diett og hvile. Psykisk helse henger tett sammen med fysisk helse i den forstand at dårlig psykisk helse kan påvirke den fysiske tilstanden hos en person negativt. For eksempel er feil balanse mellom krav og kontroll i dagliglivet assosiert med hjerte- og karsykdom. Omvendt kan fysiske sykdommer være opphav til psykiske lidelser i den forstand at alvorlige sykdommer ofte kan føre til personlige forstyrrelser hos pasienten for eksempel depresjon.

                                     

2. Psykisk helse

Psykisk helse handler om hvorvidt en person klarer å bruke sine kognitive og emosjonelle ferdigheter til å fungere i samfunnet og møte hverdagslige krav. Ifølge WHO finnes det ingen offisiell definisjon av psykisk helse. Kulturelle forskjeller, subjektive vurderinger og konkurrerende teorier påvirker hvordan psykisk helse skal defineres. Likevel er de fleste enige om at psykisk helse og psykisk sykdom ikke utfyller hverandre. Med andre ord vil ikke fravær av psykisk sykdom nødvendigvis være det samme som å ha god psykisk helse. En måte å tenke psykisk helse på kan være å se hvordan en person fungerer i hverdagen. Signaler om god psykisk helse er når personen klarer å takle normal mengde med stress, vedlikeholde vennskap og leve et selvstendig liv og klare å komme seg ut av emosjonelle ”fallgruver”.

Årsakene til psykiske sykdommer er ofte komplekse og sammensatte av genetikk/arv, sosiale forhold, fysisk helse, psykologiske mekanismer og kjemiske forhold i hjernen.

                                     

3. Å opprettholde god helse

Å opprettholde en god helse er en aktiv prosess. Effektive strategier for å holde en god helse er en sunn diett f.eks. fem om dagen, regelmessig mosjon, god hygiene, evnen til å takle stress og et tilbud om et godt helsevesen.

                                     

4. Hvor kunnskapen om helse kommer fra

Kunnskap om helse bygger primært på områder som biologi, kjemi, psykologi og fysikk, men også på andre områder som medisinsk sosiologi, biokjemi, epidemiologi og genetikk.

                                     

5. Eksterne lenker

 • forebygging.no Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid
 • Helsebiblioteket
 • Helseetaten, Oslo kommune: Helse
 • Statistisk sentralbyrå: Helse
 • WHO
                                     
 • Kompetansesenter for IT i helse - og sosialsektoren AS KITH var et norsk aksjeselskap eid av Helse - og omsorgsdepartementet, Arbeids - og inkluderingsdepartementet
 • Helse Vest IKT AS HVI er leverandør av IKT - tjenester til spesialisthelsetjenesten i Helse Vest. Helse Vest IKT ble etablert i 2005 da IKT - avdelinger
 • og Skjervøy. Totalt har Institutt for helse - og omsorgsfag ca. 1000 studenter og 100 ansatte. Institutt for helse - og omsorgsfag tilbyr en rekke helsefaglige
 • gi Direktoratet for e - helse en tydeligere myndighetsrolle. Kompetansesenter for IT i helse - og sosialsektoren Nasjonal IKT Helse Vest IKT Færre etater
 • USAs helse - og omsorgsminister Secretary of Health and Human Services er sjef for Helse - og omsorgsdepartementet i USAs regjering og har ansvar for føderal
 • Helse Vest Innkjøp HF var et helseforetak eiet av Helse Vest. Det ble stiftet 7. april 2015 og hadde ansvar for anskaffelse av varer og tjenester. Den
 • Olaf Helset født 28. juli 1892 i Nannestad, død 21. august 1960 i Oslo var en norsk general og idrettsleder. Olaf Helset var sønn av læreren Peder Helset
 • nåværende form i 2014. EACH har fire løpende programmer: Helse bidrar til å fremme bedre innbyggernes helse og et godt helsevesen Forbruker: bistår forbrukerne
 • Tenner & Helse ISSN 0805 - 9039 er medlemsblad for Forbundet Tenner og Helse Det formidler informasjon og setter problemer under debatt gjennom artikler

Users also searched:

...