Back

ⓘ Religion i Israel
                                               

Israel

Israel, offisielt Staten Israel, er et land i Sørvest-Asia, på den sørøstlige middelhavskysten. Landet regnes også som en del av Midtøsten. Landet grenser mot Libanon i nord, Syria og Jordan i øst og Egypt i sørvest, og består av et geografisk variert landskap innenfor sitt relativt begrensede landområde. Landet grenser også til Vestbredden og Gazastripen, som delvis administreres av Den palestinske selvstyremyndigheten og delvis fremdeles okkuperes av Israel. Med et folketall på omkring 7.26 millioner, hvor brorparten er jøder, er Israel den eneste jødiske staten i verden. Israels befolkn ...

                                               

Den katolske kirke i Israel

Den katolske kirke i Israel utgjør med ca. 1 % en minoritet av befolkningen. Katolisismen er representert ved den melkittisk-, den romersk-, den maronittisk-, den syrisk-, den armensk- og den kaldeisk-katolske kirke. De fleste katolikker i Israel er etniske arabere.

                                               

Utdanning i Israel

Utdanning er en viktig del av liv og kultur i Israel. Israel har et velutviklet og omfattende skolesystem, som har utviklet seg over tid og bevart tradisjonelle retninger innen utdanning. Utdanningsutgiftene i Israel utgjør rundt 10 % av bruttonasjonalproduktet, og er for det meste betalt av staten. Utdanningen har en tendens til å starte rundt toårsalderen i det barna deltar i utdanning før skolestart frem til femårsalderen, da barna går over til en barnehage, hvor utdanningen blir obligatorisk. Formell utdanning starter i seksårsalderen i grunnskolen og fortsetter med en mellomskole og v ...

                                               

Israels geografi

Geografisk er Israel plassert mellom tre kontinenter: Afrika, Asia og Europa. Det grenser til Libanon i nord, Syria og Jordan øst og Egypt i sørvest. Landet er lokalisert ved koordinatene 31°30′N 34°45′Ø, med kystlinje mot Middelhavet i vest og mot Akababukten i sør. Landet er langt og smalt, og strekker seg omtrent 450 km fra Genesaretsjøen i nord til Eilat i sør. Den bredeste strekningen, på 135 km, er mellom Dødehavet og Middelhavet. Den viktigste elven er Jordan, som renner via Genesaretsjøen til Dødehavet. Som følge av seksdagerskrigen i 1967 er Vestbredden, Gazastripen, Øst-Jerusalem ...

                                               

Israels demografi

Det var i 2006 3 immigranter per 1000 innbyggere. Det var totalt 19 269 immigranter i 2006: 7 472 fra tidligere Sovjetunionen, 3 595 fra Etiopia, 2 411 fra Frankrike, 2 159 fra Amerikas forente stater, 594 fra Storbritannia, 304 fra India, 293 fra Argentina, 232 fra Brasil, 228 fra Canada, 142 fra Colombia, 134 fra Venezuela, 114 fra Sør-Afrika, 112 fra Tyskland, 91 fra Belgia, 91 fra Sentral-Amerika, 85 fra Sveits, 73 fra Uruguay, 72 fra Mexico, 66 fra Oseania, 63 fra Ungarn, 61 fra Chile, 50 fra Romania og 50 fra Nederland. 21 500 israelere emigrerte i 2005, og 10 500 returnerte fra utla ...

                                               

Israels forsvar

Israels forsvar, eller Tzva Haganah le-Yisrael hebraisk: צבא ההגנה לישראל ; i Israel brukes ofte bare akronymet צה"ל, som uttales Tzahal ; i media ofte engelsk Israeli Defence Forces – IDF, består av et integrert militærvesen med formål "å forsvare staten Israels eksistens, territoriale integritet og suverenitet, dessuten å beskytte staten Israels innbyggere, og å bekjempe alle former for terrorisme som truer det daglige liv". Deler av Israels forsvar har tidvis vært utviklet i nært samarbeid med USA. Totalt sett har Staten Israel vært den nest største mottakeren av amerikansk militær bist ...

                                               

Israels bankvesen

Israels bankvesen har sine røtter i sionistbevegelsen i begynnelsen av det 20. århundre, før etableringen av Staten Israel i 1948. World Zionist Organization etablerte i 1903 Den anglopalestinske bank. De to største bankene kontrollerer over 60 %, og de fem største over 90 % av bankaktiviteten. De fleste bankene ble nasjonalisert når aksjene deres kollapset under børskrisen i Israel i 1983. Siden da har regjeringen solgt mange av sine bankaksjer, men er fortsatt en stor aksjeeier i mange av de nå privatiserte bankene. Regjeringen solgte Bank Hapoalim i 1996 og HaMizrachi i 1998. Regjeringe ...

                                               

Haifa-distriktet

Haifa-distriktet er et av Israels seks administrative distrikter, og omkranser byen Haifa, som også er distriktets hovedstad. Distriktets landområde er på 863 km². Ifølge Israels statistiske sentralbyrå var distriktets befolkning ved slutten av 2005 på 858 000, hvorav 71.27 % er jøder, 18.81 % arabiske muslimer, 1.78 % er arabisk-kristne, 2.52 % er drusere og 4.9 % er ikke klassifisert etter religion. Befolkningsveksten er anslått til 0.8 % årlig.

                                               

Akko

Akko eller Acre er en havneby i den nordlige delen av Israel. Gamlebyen i Akko har blitt oppført av UNESCO på listen over verdens kulturarv, og inneholder blant andre spesielle turistplasser en tunnel som leder til 1300-tallets tempelfort. Akko er også et sentrum for bahai-religionen. UNESCOs verdensarvkomité besluttet den 8. juli 2008 å føre opp Baháulláhs gravmæle utenfor Akko på verdensarvlisten, som ett av bahai-troens to hellige steder i Israel. En gate i gamlebyen er oppkalt etter kong Sigurd Jorsalfare til minne om kong Sigurds innsats for å redde byen fra egyptisk invasjon i 1110. ...

                                               

Jerusalem-distriktet

Jerusalemdistriktet er et av de seks administrative distriktene i Israel. Distriktets areal er 652 km². 68.4 % av befolkingen er jøder og 29.8 % arabere. Distriktets hovedstad er Jerusalem.

                                               

Diamantindustri i Israel

Industrien er plassert i "diamantdistriktet", lokalisert i Ramat Gan i Tel Aviv-distriktet. Komplekset er satt sammen av fire bygninger, innbyrdes forbundet med gangveier. Hele handelsoperasjonen finner sted i komplekset. Diamond Tower i distriktet innehar verdens største diamanthandelsplass.

                                               

Turisme i Israel

Turisme i Israel omfatter ferie- og fritidsreiser til en rekke historiske og religiøse mål i landet samt til strandsteder og til områder som er arkeologisk interessante. En del av stedene som nevnes i artikkelen ligger på den okkuperte Vestbredden. Israel har det høyeste antallet muséer pr. innbygger i verden. I 2007 besøkte mer enn 2.3 millioner turister landet og antallet er forventet å øke i de neste årene.

Religion i Israel
                                     

ⓘ Religion i Israel

Israel er det eneste landet i verden hvor jødedommen er religionen til størsteparten av innbyggerne. Israel ble etablert som et hjemland for det jødiske folket og er ofte referert til som den jødiske staten. Landets tilbakevendingslov gir alle jøder og de av jødisk slekt retten til få israelsk statsborgerskap. Ifølge Israels statistiske sentralbyrå var 76.1 % av befolkningen jøder, 16.2 % muslimer, 2.1 % kristne og 1.6 % drusere, med de resterende 3.9 % ikke klassifisert etter religion Omtrent 68 % av de israelske jødene er født i Israel, 22 % er immigranter fra Europa og Amerika og ti prosent er immigranter fra Asia og Afrika.

Den religiøse tilknytningen mellom israelske jøder varierer kraftig. I 2006 definerte 10 % av israelske jøder seg selv som harediske; en like stor gruppe definerte seg som "religiøse" ; 14 % som "religiøse-tradisjonalister" ; 22 % som "ikke-religiøse-tradisjonalister" ikke bokstavtro tolkning av jødisk lov eller halakha; og 44 % som "sekulære". Av alle israelske jøder tror 65 % på Gud og 85 % deltar i et sedermåltid. Andre kilder indikerer imidlertid at mellom 15 % og 37 % av israelerne identifiserer seg selv som enten agnostikere eller ateister. 20 % anser seg selv som "sekulære jøder". Majoriteten av israelske jøder, 55 %, sier de er "tradisjonelle". De gjenværende 17 prosentene definerer seg selv som ortodokse jøder.

Muslimer utgjør 16.2 % av befolkning, og er dermed Israels største religiøse minoritet. Israelske arabere, som utgjør 19.8 % av befolkningen, bidrar betydelig til denne andelen siden over fire femtedeler 82.6 % av dem er muslimer. Av de gjenværende israelske araberne er 8.8 % kristne og 8.4 % drusere. Medlemmer av andre religiøse grupper, som buddhister og hinduister, er også representert i Israel, dog i små grupper.

Byen Jerusalem har en spesiell plass i hjertene til jøder, muslimer og kristne, og mange viktige religiøse steder, slik som Vestmuren, Tempelberget, Al-Aqsa-moskéen og Den hellige gravs kirke, ligger her. Det ligger flere viktige religiøse landemerker på Vestbredden, blant dem Jesu fødested og Rakels hvilested i Betlehem og patriarkenes hule i Hebron. Det administrative sentrum for Bahai og Bábs gravmæle er lokalisert i Baháís verdenssenter i Haifa, og troslederen er begravet i Akko. Hvis man ser vekk fra vedlikeholdspersonalet er det ikke noe Bahai-samfunn i Israel, selv om det er en pilegrimsdestinasjon.

                                     
  • Israels president hebraisk: נשיא המדינה Nesi HaMedina, ordrett: Statens president er Israels statsoverhode. Før 17. februar 1949 var tittelen Formann
  • Beta Israel hebraisk: ביתא ישראל: Beta Israel Huset Israel Ge ez: ቤተ እስራኤል Bēta Isrā ēl er det historiske navnet på det jødiske samfunnet i Etiopia
  • er også kjent fra oldtidens Egypt, Mari og i kanaaneisk religion Etter profetenes tid i oldtidens Israel opplevde rabbiene iblant det de kalte bat kol
  • Jean D Acre, eller norrønt: Akersborg er en havneby i den nordlige delen av Israel Gamlebyen i Akko har blitt oppført av UNESCO på listen over verdens
  • Israel Finkelstein født 1949 i Petah Tiqwa er en israelsk arkeolog, akademiker og forfatter av fagbøker. Han er mest kjent for sin tvil om historisiteten
  • annet tempel og de har frem til i dag beholdt sin jødiske religion .. På 1600 - tallet anklaget Manasseh ben Israel Oliver Cromwell for å tillate jødene
  • Population, by District, Sub - District, Religion and Population Group PDF Statistical Abstract of Israel engelsk Israels statistiske sentralbyrå. 2006.
  • Drusere er en arabisk - talende folkegruppe i Libanon, Syria og Israel De bekjenner seg til en esoterisk religion som springer ut av sjia - islam, men viser
  • Israel nå formelt var grunnlagt i deler av det som var kjent som det britiske palestinamandatet og på land hvor, i antikken, kongerikene til Israel

Users also searched:

...