Back

ⓘ Ett-Kina-politikk
                                               

Kina (kulturområde)

Kina er en kulturgeografisk region i Øst-Asia. Området har siden 1949 de facto vært delt i to, med regjeringer som begge i prinsippet gjør krav på å være hele landets rettmessige styre: Folkerepublikken Kina som omfatter alle fastlandsprovinsene, og Republikken Kina som kun omfatter provinsen og øya Táiwān og noen små øyer nær provinsen Fújiàn. I tråd med ett-Kina-politikken regner begge disse statene seg som del av ett større, felles Kina og ikke som separate land. Områdets befolkning på over en milliard utgjør en femdel av jordens befolkning, og består overveiende 93 % av hàn-kinesere. V ...

                                               

Republikken Kinas historie

Republikken Kinas historie begynner med grunnleggelsen av Republikken Kina 1. januar 1912 etter Qing-dynastiets fall i 1911. Qing-dynastiet hadde avstått øya Taiwan til Japan i april 1895, ved slutten av den første kinesisk-japanske krigen. De neste femti årene skulle Taiwan bli en del av Japan.

                                               

Republikken Kina (Taiwan)

Taiwan, offisielt Republikken Kina, er en stat i Øst-Asia. Staten kontrollerer øya Taiwan, i tillegg til Penghu, Kinmen, Matsu og andre små øyer. Republikken grenser til Kina i vest, Japan i øst og nordøst samt Filippinene i sør. Hovedstaden Taipei regnes som en verdensby. Den 2 000 år lange periode med kinesisk keiserdømme tok slutt ved Xinhai-revolusjonen i 1911, og en republikk ble etablert året etter. På slutten av den andre verdenskrig oppgav japanerne øya Taiwan til Kina. I løpet av den kinesiske borgerkrigen tok kommunistene kontroll over det kinesiske fastlandet, og proklamerte en ...

                                               

Sentralkomitéen for Kinas kommunistparti

Sentralkomitéen for Kinas kommunistparti, før 1927 kalt Den sentrale eksekutivkomité, er det høyeste organ innen Kinas kommunistparti i periodene mellom partikongressene. Sentralkomiteen har rundt 300 medlemmer, og nominelt er det den som utnevner medlemmene til Politbyrået. Selv om Sentralkomiteen ikke utøver myndighet som sluttet størrelse på samme måte som en lovgivende forsamling i mange andre land gjør det, er den et viktig organ i Kina idet den omfatter kommunistpartiets, statens og de væpnede styrkers øverste lederskikt. Til forskjell fra partikongressene, som alltid har vært seremo ...

                                               

Folkerepublikken Kinas historie

Folkerepublikken Kina ble oppretta 1. oktober 1949, da Kuomintang hadde blitt drevet ut av Fastlands-Kina og Mao Zedong proklamerte Folkerepublikken Kina. Nasjonen er etterfølger til Republikken Kina. Dette navnet assosieres idag med Taiwan, som Kina mener er en kinesisk provins.

                                               

Nixons besøk i Kina i 1972

Nixons besøk i Kina i 1972 var et uventet besøk som USAs daværende president Richard Nixon avla i Kina. Det la til rette for en normalisering av forholdet mellom de to landene. Det var første gang en amerikansk president hadde besøkt Folkerepublikken Kina, som på dette tidspunktet anså USA for å være en av sine største fiender. Besøket har satt sitt spor i det engelske språk, ettersom uttrykket Nixon in China nå er en talemåte som benyttes om en uventet og ukarakteristisk handling en politiker foretar.

                                               

Shanghaikommunikéet

Shanghaikommunikéet var et viktig diplomatisk dokument undertegnet av USA og Folkerepublikken Kina den 27. februar 1972 under president Richard Nixons besøk til Kina. Dokumentet framholdt at det var i alle nasjoners interesse at USA og Kina arbeidet seg frem til normalisering av sine relasjoner. Selve normaliseringen var ikke et fullbyrdet faktum før ved Joint Communiqué on the Establishment of Diplomatic Relations syv år etter. USA og Kina var også enige om at verken de eller noen annen makt skulle søke hegemoni i Asia-Stillehavet-regionen. Dette var av særlig betydning for Kina, som hadd ...

                                               

Folkerepublikken Kinas spesielle økonomiske soner

Folkerepublikken Kinas spesielle økonomiske soner er spesielle økonomiske soner i Fastlands-Kina. Regjeringen av Folkerepublikken Kina innrømmer disse sonene en egen økonomisk politikk og større fleksibilitet styringsmessig. Dermed kan sonene benytte seg av økonomiske styringstiltak som fremmer investeringer i større grad enn den politikk som kan føres annetsteds i resten av Fastlands-Kina.

                                               

Republikken Kina (1912–1949)

Republikken Kina var statsdannelsen som oppstod i Kina etter Xinhairevolusjonen i 1912, da Qing-dynastiet ble styret fra makten. De styret opprinnelig over Fastlands-Kina, før det nasjonalistiske Kuomintang-partiets nederlag i den kinesiske borgerkrigen gjorde at Republikken Kinas myndigheter måtte flykte til øya Taiwan i 1949. Siden den tid har Fastlands-Kina vært styrt av Folkerepublikken Kina, mens Kuomintang beholdt makten på Taiwan der videreførte styret sitt). Republikken ble grunnlagt av Sun Yat-sen, som var dens første president i 1912. Makten gikk så over til Yuan Shikai, leder fo ...

                                               

Ming-dynastiet

Ming-dynastiet var det regjerende dynasti i Kina fra 1368 til 1644. Det var det siste etnisk han-kinesiske dynastiet i landet. Det overtok etter det mongolske Yuan-dynastiet, og ble avløst av mandsjuiske Qing-dynastiet. Ming-dynastiet ble også kalt "Det store Mingriket". Det etablerte sine ordninger og sin storhet under sine første keisere, særlig under Hongwu- og Yongle-keiserne. De innledet en tid preget av kulturell oppblomstring og økonomisk vekst. Kinesiske handelsfolk gjorde seg gjeldende i hele Øst- og Sørøst-Asia, og trengte frem til alle kystene rundt Det indiske hav. Kinesisk kun ...

                                               

Enhundspolitikken

Enhundspolitikken er opprinnelig en forordning fra 2006 som forbyr husstander i Beijing i Kina å eie mer enn én hund. Den forbyr også hold av det som ble definert som særlig store hunder eller skarptrente hunder. Det er også forbudt å lufte hunden på markedsplasser eller ved severdigheter. Politikken er senere blitt innført også i andre storbyer i Kina. Politikken ble innført etter at det i 2006 ble offentliggjort at rabies var den smittsomme sykdom som forårsaket flest dødsfall i Kina. Bare 3% av hundene i Kina er vaksinert 2005, og i 2005 ble hele 69 000 mennesker behandlet for rabies ba ...

                                               

Goryeo–Khitan-krigene

Goryeo-Khitan-krigene var en serie invasjonsforsøk av det koreanske kongedømmet Goryeo som ble gjennomført av det khitanske Liao-dynastiet nær dagens grense mellom Kina og Nord-Korea. Invasjonsforsøkene feilet.

Ett-Kina-politikk
                                     

ⓘ Ett-Kina-politikk

Ett-Kina politikk er prinsippet om at det er kun ett Kina og at Fastlands-Kina, Hongkong, Macao og Taiwan sammen tilhører dette Kina. Aksepteringen eller avvisningen av dette prinsippet er en viktig faktor i Folkerepublikken Kinas utenrikspolitikk, som regjerer over Kinas fastlandsområder, Hongkong og Macao og Republikken Kina, som regjerer over Taiwan.

Folkerepublikken fremmer et sterkt krav om Ett-Kina politikken. Den krever at alle land som søker diplomatiske relasjoner med seg må anerkjenne Folkerepublikken Kina som det eneste legitime Kina, og derfor må avstå fra å opprettholde relasjoner med Republikken Kina på Taiwan. Anerkjennelsen av at det er bare ett Kina er også en betingelse som Folkerepublikken har satt for forhandlinger med regjeringen i Republikken Kina.

Republikken Kina sitt syn på politikken er betydelig mer delt. Juridisk fortsetter Republikken Kina å opprettholde sin versjon av "ett Kina" -prinsippet ved offisielt å kreve suverenitet over Kinas fastland, men disse kravene er ikke lenger aktivt gjennomført. Den Pan-blå koalisjonen, som består av Kuomintang KMT og andre partier har sin egen versjon av Ett-Kina politikken: De likestiller ikke Kina med Folkerepublikken, Republikken Kinas president Ma Ying-jeou KMT uttrykte i 2006 at "Ett Kina er Republikken Kina". Partier fra den Pan-grønne koalisjonen støtter ikke Ett-Kina politikken, siden de ønsker et Taiwan, uavhengig av Kina, som ansees som en selvstendig stat, med egne ambassader og representanter i FN.

                                     
  • Olympiske leker og politikk er en oversikt over større politiske hendelser som har påvirket de moderne olympiske leker. Den olympiske ideologi bygger på
  • India, andre har få politiske partier, som USA, og andre land har ett parti, som Kina Ulike jursdiksjoner har ulike partistrukturer. Partistrukturene
  • Liao - dynastiet Kina og la Song - Kina under seg som en tributtstat. I 962 allierte kong Gwangjong Goryeo med Song - Kina og fortsatte med sin politikk for nordlig
  • 1982 og justeringer fulgte i 1988, 1993, 1999, og 2004. Folkerepublikken Kina har tidligere hatt tre forfatninger, fra 1954, 1975, og 1978, men de er blitt
  • Mandsjuenes invasjon av Kina eller Ming - Qing - krigen etter de to kinesiske dynastiene krigen ble utkjempet mellom, også kalt Ming - dynastiets fall, var
  • i 1890 - årene, og de dominerte i kinesisk politikk til 1976. Dette er grunnleggerne av Folkerepublikken Kina De fleste av dem var aldri utenlands, og
  • sikkerhet i Folkerepublikken Kina kinesisk: 中华人民共和国公安部, forkortet 公安部, pinyin: Gōngānbù inngår i Folkerepublikken Kinas statsråd og er det viktigste
  • Kǎi født 1946 i Xingxian i provinsen Shanxi i Kina er en høytrangerende embetsmann i Folkerepublikken Kina Han er for tiden 2010 statsråd og generalsekretær
  • 17. august 1926 i Yangzhou i Jiangsu i Kina er en kinesisk tidligere politiker. Han var Folkerepublikken Kinas president fra 1993 til 2003. Han regnes

Users also searched:

...