Back

ⓘ Tysklands historie
                                               

Tysklands historie (1945–1990)

Denne artikkelen omhandler Tysklands historie fra andre verdenskrigs slutt i 1945 fram til gjenforeningen i 1990. Den inneholder stoff om både Forbundsrepublikken Tyskland og Den tyske demokratiske republikk.

                                               

Tysklands historie (1814–1871)

Tysklands historie 1814-1871 var preget av dannelsen av Det tyske forbund etter Wienerkongressen i 1815. Dette var en konføderasjon som ble dannet etter Napoleonskrigene. Denne skulle fungere som en etterfølger etter Det tysk-romerske rike som ble avskaffet i 1806. Revolusjonen i 1848, utløst av liberale og nasjonalistiske krefter, ble et mislykket forsøk på å samle Tyskland til en stat. Forhandlinger om samling mellom de tyske statene i 1848 slo feil og konføderasjon ble midlertidig oppløst, men gjenopprettet i 1850. Rivaliseringen mellom de to toneangivende statene, Østerrike og Preussen ...

                                               

Tysklands historie (1918–1933)

Weimarrepublikken er en uformell betegnelse på Tysklands historie fra 1918 frem til 1933. Dette var Tysklands første periode som parlamentarisk demokrati. Den egentlige benevnelsen på Tyskland i denne perioden var det tyske rike, og dette navnet hadde holdt seg uforandret siden 1871. Perioden er oppkalt etter byen Weimar, hvor den grunnlovsgivende forsamling utformet Weimarforfatningen. Den parlamentariske republikken ble opprettet i kjølvannet av første verdenskrig, novemberrevolusjonen og det tyske keiserrikes fall, og endte med utnevnelsen av Adolf Hitler som rikskansler og det påfølgen ...

                                               

Tysklands historie (1933–1945)

Nazi-Tyskland blir brukt som kortform for "det nasjonalsosialistiske Tyskland", og beskriver perioden av Tysklands historie, fra Hitlers maktovertagelse i januar 1933 til avslutningen av andre verdenskrig i 1945. Etter maktovertakelsen ble andre partier snart forbudt. Forfølgelsene av landets jødiske minoritet ble trappet opp fra 1935 og kulminerte med drap på omkring 6 millioner jøder i okkuperte områder. Denne perioden er også kjent under tittelen det tredje rike. Tyskland ble pålagt strenge begrensninger i landets militære styrker i Versailles-traktaten, men Hitlers regimet innledet sna ...

                                               

Tysklands historie (etter 1990)

Denne artikkelen omhandler Tyskland etter den tyske gjenforeningen i 1990. Se også Tysklands historie for mer om gjenforeningen av de to tyske statene.

                                               

Vest-Tyskland

Vest-Tyskland var en uformell betegnelse som ble brukt om Forbundsrepublikken Tyskland under den kalde krigen fra 1949 til 1990. Vest-Tyskland ble dannet i de områdene som ved slutten av andre verdenskrig var kontrollert av de vestallierte maktene, og var en liberaldemokratisk stat som ble medlem av NATO i 1955. Betegnelsen Vest-Tyskland var svært vanlig utenfor Tyskland, men noe mindre brukt i selve Tyskland, der myndighetene foretrakk det offisielle navnet. Landet ble også ofte bare kalt Tyskland, særlig hvis det fremgikk av konteksten at det var snakk om den vestlige delen, for eksempel ...

                                               

Tysklands gjenforening

Tysklands gjenforening var en nøkkelbegivenhet under avslutningen av den kalde krigen, og betegner gjenforeningen av Vest-Tyskland og det tidligere DDR gjennom at DDRs territorium ble innlemmet i Forbundsrepublikken Tyskland. Da statene ble offisielt gjenforent den 3. oktober 1990, tok en over førti år lang deling slutt. Gjenforeningen ble muliggjort gjennom Berlinmurens fall i slutten av 1989 og de europeiske kommunistiske regimenes sammenbrudd.

                                               

Tyskland

Tyskland, offisielt Forbundsrepublikken Tyskland, er et land i Sentral-Europa. Landet er en føderasjon av 16 delstater og er et av verdens største industriland. Tyskland grenser i nord mot Nordsjøen, Danmark og Østersjøen, i øst mot Polen og Tsjekkia, i sør mot Østerrike og Sveits og i vest mot Frankrike, Luxembourg, Belgia og Nederland. Tyskland er det største medlemslandet i Den europeiske union målt i BNP. Med ca. 83.1 millioner innbyggere er Tyskland Europas mest folkerike land, dersom man ser bort fra Russland, som delvis ligger i Asia.

                                               

Berlins historie

Berlin er hovedstaden i Tyskland. Byen ble grunnlagt på 1200-tallet, men det var først som hovedstad i Kongeriket Preussen fra 1701 at den kom til å spille en stor rolle i europeisk historie.

                                               

Tysklands kvinnelandslag i fotball

Tysklands kvinnelandslag i fotball representerer Tyskland i internasjonal fotball for kvinner. Fram til 1990 representerte laget Vest-Tyskland, og etterpå ble laget naturlig hele Tysklands landslag. Landslaget er et av de mest suksessfulle lagene resultatmessig i verden. De er dobbelt regjerende verdensmestere, etter å ha vunnet VM to ganger på rad. Tyskland er også regjerende Europamestre, og de har vunnet EM 8 av 11 ganger og Sverige), og har tatt alle EM- og VM-titler fra 2001 til 2009. OL-gull ble det først i 2016 under olympiaden i Rio de Janeiro.

                                               

Tysklands delstater

Tysklands delstater er 16 delvis suverene delstater, som samtlige er medlemmer av forbundsrepublikken Tyskland. Berlin, Hamburg og Bremen er bystater, mens de øvrige delstatene omfatter både landområder og byer. Den føderale statsordningen i Tyskland innebærer at statsmakten i utgangspunktet tilhører delstatene, med mindre noe annet følger av grunnloven tysk: Grundgesetz eller er tillatt etter denne. Det samme gjelder statens ansvar for borgerne. Tanken er at beslutninger skal fattes på lavest mulige effektive nivå subsidiaritetsprinsippet. Grunnloven bestemmer at den føderale regjeringen ...

                                               

Tysklands herrelandslag i fotball

Tysklands herrelandslag i fotball som gjerne kalles Die Mannschaft, er det nasjonale fotballaget til Tyskland. Det blir administrert av Deutscher Fußball-Bund. DFB ble stiftet i 1900, og ble medlem av FIFA i 1904. Lag fra området for dagens Tyskland, deltok fra 1950 som henholdsvis Vest-Tyskland, Saarland og Øst-Tyskland. Republikken Saarland besto fra 1947 til 1956, og Øst-Tyskland fra 1949 til 1990. Dagens Tyskland ble grunnlagt i 1949. Av de tre landslagene lyktes Vest-Tyskland å kvalifisere seg til samtlige VM, mens Øst-Tyskland bare deltok i 1974. Tyskland har deltatt i samtlige VM-sl ...

Tysklands historie
                                     

ⓘ Tysklands historie

Tysklands historie er en komplisert og omfattende historie, helt fra germanerne til dagens Tyskland.

Som nasjonalstat oppstår Tyskland først med utropelsen av det tyske keiserrike i Versailles 1871, men navnet har vært brukt siden middelalderen for det tysk-romerske rike.

Denne artikkelen skal kun kort tegne opp hver periode i den tyske historie, og detaljer vil bli presentert i de enkelte epokers artikler.

                                     

1. Germanske stammer mot romerne

Nord-Europa var befolket av germanske stammer. Man mener at landområdet Germania omfattet store deler av det nåværende Tyskland, Nederland og Polen helt til det vestlige Russland og Ukraina, og sør-Skandinavia. Etter det store slaget i Teutoburg-skogen i år 9, prøvde romerne aldri igjen å utvide sitt territorium øst for elven Rhinen.

                                     

2. Det frankiske rike

Etter halvannet århundre med økende press mot de romerske grensene, krysset de alemanniske, burgundiske og vandalske stammene Rhinen i år 407, og etablerte kortvarige kongeriker i deler av dagens Frankrike og Spania.

Frankernes kongedømme kom derimot til å vare, i varierende form, i flere århundrer under det merovingiske dynasti, og deretter under det karolingiske. Karl den store, som la under seg Bayern i 788 og Niedersachsen i 804, ble kronet som keiser i år 800, og kom til å kontrollere det meste av dagens Tyskland og Frankrike.

                                     

3. Det tysk-romerske rike 843–1806

Etter at frankerkongen Ludvig døde ble de frankiske land delt ved traktaten i Verdun i 843 i en vestlig del, som kom til å bli Frankrike, og en østlig del, som kom til å bli det tysk-romerske rike, og en sentral del det nordlige Italia, Burgund, som kom til å bli gjenstand for tysk-fransk rivalisering.

Da den siste hersker av karolingerne døde i 911 overgikk tronen til Konrad I av Tyskland, og senere 919 til Henrik Fuglefangeren, stamfar for Stamhertugdømmet Sachsen. Hans sønn, Otto den store, ble i sin tur keiser i 962. Dette keiserriket, senere kalt Det hellige romerske rike av den tyske nasjon Heiliges Römisches Reich deutscher Nation varte til keiserens abdikasjon i 1806, etter at Napoleon Bonaparte hadde okkupert de fleste keiserlige land.

                                     

4. Tyskland samles på 1800-tallet

Etter det tysk-romerske rikets sammenbrudd og Napoleons endelige nederlag ved Waterloo, ble nye grenser for Europa tegnet ved kongressen i Wien i 1815. En forent tysk stat ble ikke grunnlagt, i stedet ble en løs konføderasjon skapt, med to dominerende medlemmer, Preussen og Østerrike.

I de følgende tiår forsøkte monarkiene å bekjempe liberale strømninger som følge av den franske revolusjon. På denne tid var liberalismen tett forbundet med nasjonalisme – kravet om et forent Tyskland. I 1848 brøt det ut uroligheter i Berlin, og kong Fredrik Wilhelm IV av Preussen ble tvunget til å love å akseptere en konstitusjonell forfatning. En nasjonal forsamling ble valgt fra alle tyske stater, og møttes i Frankfurt am Main for å vedta en ny konstitusjon. Imidlertid rant den liberale bevegelse ut i sanden, og kongen nektet å akseptere den nye konstitusjonen.

Muligheten for et forent Tyskland ville nå bare kunne oppnås under presset av militært lederskap i et autoritært Preussen.                                     

5. Det tyske keiserrike 1871–1918

Preussens militære seire, spesielt i slaget i Königgratz 1866 mot Østerrike, og i den fransk-prøyssiske krig 1870–71, førte til grunnleggelsen av Tyskland som en forent nasjonalstat, ved utropelsen av det tyske keiserrike i Versailles i januar 1871, men uten Østerrike.

Selv om keiserriket hadde et valgt parlament, riksdagen, ble regjeringen utnevnt av keiseren. Riket kom til å ha tre keisere, som også var konger av Preussen: Wilhelm I keiser 1871–1888, Fredrik III 1888 og Wilhelm II 1888–1918.

Keiserrikets tid var en tid med stor økonomisk vekst gjennom omfattende industrialisering, men også økende nasjonalfølelse og militarisme.

Med traktaten i Versailles 1918 ble Tyskland holdt ansvarlig for første verdenskrig, pålagt enorme krigsskadeerstatninger, og store områder ble overført til naboland i øst og vest. Keiseren abdiserte, og revolusjonære bevegelser ønsket å etablere et nytt styre.

                                     

6. Weimarrepublikken 1919–1933

Weimarrepublikken var et forsøk på å etablere et liberalt demokratisk regime i Tyskland. Regjeringen ble dog hemmet av omfattende økonomiske problemer og konstitusjonens organisatoriske svakhet.

I de tidlige år var det opprør fra både høyre- og venstregrupperinger, og hyperinflasjonen satte for alvor inn i 1923. De følgende år ble forholdene bedre, etter som Tysklands forbindelser med tidligere fiender forbedret seg og trykket fra krigserstatningene minsket. Vellykkete koalisjonsregjeringer gjenskapte ro og orden inntil den store økonomiske krisen i 1930. Den nye økonomiske tilbakegangen, kombinert med minnet om forholdene i 1923 og en nasjonalistisk opposisjon mot Versaillestraktaten, undergravde Weimarrepublikken. Adolf Hitler og hans Nasjonalsosialistiske tyske arbeiderparti NSDAP utnyttet denne stemningen og den økende arbeidsledigheten.

                                     

7. Det tredje riket 1933–1945

Etter at NSDAP hadde fått relativt flertall i de to valgene i 1932, ble Adolf Hitler utnevnt til rikskansler av president Paul von Hindenburg den 30. januar 1933. Etter at han hadde kommet til makten undergravde han systematisk Tysklands demokratiske institusjoner. Da Hindenburg døde i august 1934 begikk Hitler statskupp og overtok også embedet som president. Det tredje riket var skapt.

Etter at han hadde annektert Østerrike i mars 1938 Anschluss ble det tyskbefolkede Sudetenland annektert i oktober samme år, og deretter ble hele den nyopprettede staten Tsjekkoslovakia de historiske østerrikske landskapene Böhmen og Mähren annektert i mars 1939.

Versaillestraktaten inkluderte tap av tyske kolonier og tap av tysk territorium til Polen, den tyske byen Danzig med elvedeltaet til Weichsel-elven ved Østersjøen ble erklært som Fristaden Danzig, under Folkeforbundets og polsk autoritet. Den 1. september 1939 intervenerte Tyskland mot Polen. I overensstemmelse med Molotov–Ribbentrop-pakten tok Sovjetunionens Røde Armé deretter 17. september kontroll over den østlige delen av Polen. Storbritannia erklærte krig mot Tyskland men ikke mot Sovjetunionen og den europeiske delen av andre verdenskrig var et faktum.

Tyskland og deres hovedallierte Italia og Japan tapte krigen i 1945. Store deler av Europa, ikke minst Tyskland, lå i ruiner. Krigen førte til en total ødeleggelse av Tysklands politiske og økonomiske infrastruktur, deling av landet og store tap av områder i øst, samt enorme menneskelige lidelser.                                     

8. Tyskland i etterkrigstiden

På Potsdam-konferansen ble Tyskland delt i fire okkupasjonssoner, de tre vestlige ble senere organisert som Forbundsrepublikken Tyskland, de østlige områdene ble de facto-annektert av okkupantene og de sentrale områdene ble til Den tyske demokratiske republikk DDR.

Utviklingen i vest ble preget av rask økonomisk utvikling og gjenoppbyggelse. Marshallhjelpen fra USA bidro til få landet hurtig på benene igjen og Vest-Tyskland ble medlem av NATO i 1955. Samtidig havnet landet i midten av stridighetene under den kalde krigen, og det spente forholdet til østblokken førte til at kommunistene oppførte Berlinmuren.

Separasjonen varte til den kalde krigens slutt ved Berlinmurens fall i 1989 og Tysklands gjenforening 3. oktober 1990.

                                     

9. Tyskland etter gjenforeningen

Gjenforeningen av landet kostet mye penger. Skattene i vest måtte økes for å finansiere sammenslåingen. Dette førte til at mange i vest spurte seg selv om det var verdt det, når gledesrusen hadde gitt seg. Gjenoppbygningen i øst har vært mye vanskeligere enn hva mange hadde trodd på forhånd.

                                     
  • utøverne som et kompromiss. I 1959 introduserte Øst - Tyskland sitt eget flagg, en modifisering av Tysklands flagg. Derfor måtte et kompromiss til også for flagget
  • Portaler: Historie Europas historie Europas historie omhandler historien til verdensdelen Europa, som det moderne mennesket har bebodd i nesten 40 000
  • moderne staten Israel. Se også Oldtidens Israels og Judeas historie sionisme og Palestinas historie Staten Israel hebraisk מדינת ישראל, Medinat Yisrael
  • Tysklands riksvåpen er i gull skjold en svart flakt ørn. Denne ørnefiguren har tradisjonslinjer tilbake til romerske kjennetegn og til ørn som symbol
  • for drøyt 200 år siden og var i henholdsvis Storbritannias, Australias, Tysklands og Japans besittelse før den fikk sin uavhengighet i 1968. På grunn av
  • Tidslinjen for den europeiske unions historie viser de viktigste begivenheter i Den europeiske unions historie Det dreier seg om begivenheter som førte
  • borgerkrigen 1936 - 39. Historien omfatter fra de tidligste tider hele halvøya Iberias historie og går dermed noe over i Portugals historie da det ikke er
  • Tysklands forsvarsminister tysk: Bundesverteidigungsmininister - in er leder av Tysklands forsvarsdepartement Bundesministerium der Verteidigung og
  • forbundsminister for utenriks. Tysklands gjenforening skjedde i 1990, og dermed opphørte DDR å eksistere som stat. Tysklands utenriksdepartement, som da

Users also searched:

...