Back

ⓘ Helse Fonna
                                               

Arne-Christian Mohn

Arne-Christian Mohn er en norsk lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Siden 2015 er han ordfører i Haugesund. Han var også Arbeiderpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2011. Han har vært medlem av Haugesund kommunestyre siden 2004. Mohn er lege/kirurg og arbeider ved Haugesund sjukehus Helse Fonna.

                                               

Laila Thorsen

Laila Thorsen er en norsk politiker fra Haugesund i Rogaland og representerer Arbeiderpartiet. Thorsen var leder i Haugesund Arbeiderparti og politisk nestleder i Rogaland Arbeiderparti. Hun var også medlem av Arbeiderpartiets landsstyre. Hun var første vara til Stortinget for Arbeiderpartiet i perioden 2009-2013. Hun har vært fast medlem av Haugesund bystyre. Styremedlem i Helse Fonna fra 2005-2012. Hun ble valgt og er fylkespolitiker i Rogaland for perioden 2011-2015. Laila Thorsen arbeider i NAV, og er avdelingsdirektør i NAV Hordaland, tidligere Trygdesjef i Sveio i Hordaland og NAV le ...

                                               

Harry Herstad

Harry Annanias Lundberg Herstad var en norsk lokalpolitiker som representerte Arbeiderpartiet. Han var ordfører i Stord kommune fra 2015 til sin død i 2017. I perioden 2011–2015 var han gruppeleder for Arbeiderpartiet. Herstad hadde en rekke lederstillinger i det offentlige og i næringslivet. Han var medlem av styrene for KS Hordaland og Helse Fonna. Herstad var utdannet i administrasjon ved Universitetet i Bergen 1976. Han var informasjons- og organisasjonssjef i Nordland fylkeskommune, organisasjonssjef i Rogaland fylkeskommune, rådmann i Stord kommune, fylkesrådmann i Hordaland, direktø ...

                                               

Sunnhordland

Sunnhordland er et distrikt i den sørvestlige delen av Vestland fylke, som i dag omfatter de syv kommunene Bømlo, Etne, Fitjar, Kvinnherad, Stord, Sveio og Tysnes. Sunnhordland har 59 167 innbyggere og et samlet areal på 2 860 km². Det utgjør 11.6 % av folkemengden og 18.5 % av arealet i Hordaland fylke. Befolkningsveksten fra 1. januar 2014 til 1. januar 2015 var på 487 innbyggere som utgjør en vekst på 0.8 %. Landsgjennomsnittet var 1.1 %, gjennomsnittet for Hordaland samlet 1.2 %. 50 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. Regionsenteret er byen Stord. F ...

                                               

Lisbeth Normann

Lisbeth Normann er en norsk sykepleier, fagforeningsleder og politiker. Hun har vært statssekretær for helse- og omsorgsminister Bent Høie. Normann fullførte sykepleierutdanning ved Aker sykepleierhøgskole i 1985, og tok videreutdanning i operasjonssykepleie ved Høgskolen i Oslo i 1991. I 2001 fullførte hun mastergrad i sykepleievitenskap. Hun var sykepleier ved Aker sykehus fra 1985 til 1999 og deretter på Rikshospitalet fram til 2001. Normann var avdelingssjef i fagpolitisk avdeling av Norsk Sykepleierforbund fra 2001 til 2006. Fra 2006–2007 var hun Helsefaglig direktør på Aker universit ...

                                               

Hege Haukeland Liadal

Hege Haukeland Liadal er en norsk politiker fra Haugesund som representerer Arbeiderpartiet i Stortingets energi- og miljøkomité. Liadal ble innvalgt på Stortinget fra Rogaland i 2013. Hun har engasjert seg kulturpolitisk i hjemfylket og blant annet arbeidet for styrking av Haugalandsmuseet. Liadal har tidligere vært aktiv i Arbeidernes ungdomsfylking i hjemfylket, og ved kommunevalget i 2011 var hun Arbeiderpartiets kandidat til vervet som varaordfører i Haugesund. Hun arbeidet ved Adecco før hun ble innvalgt på Stortinget. I april 2019 ble Liadal politianmeldt av Stortingets administrasj ...

                                               

Hardanger

Hardanger er landskapet langs og omkring Hardangerfjorden i Vestland. Området starter i Kvam og Jondal i vest og følger fjorden helt inn til tettstedet Eidfjord i øst og sørover langs Sørfjorden til Odda, samt omliggende fjellområder som blant annet inkluderer Kvamskogen og deler av Hardangervidda og Folgefonna. Distriktet omfatter de fire kommunene Kvam, Ulvik, Eidfjord og Ullensvang, med et samlet areal på 6 303 km² og 22 860 innbyggere. 94 % av arealet er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. De sørlige delene av Voss herad, tidligere Granvin herad, hører også naturli ...

                                               

Erik Kreyberg Normann

Erik Kreyberg Normann er en norsk barnelege, helseleder, lokalpolitiker og organisasjonsmann. Han har blant annet vært administrerende direktør for Barne- og familieetaten, Ullevål universitetssykehus, Sykehuset Buskerud og Akershus universitetssykehus, og generalsekretær i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

                                               

Liste over flyplasser i Norge

Liste over norske flyplasser, helikopterplasser og flystasjoner gruppert etter fylke/område og deretter sortert etter navn. For en liste kun sortert etter navn, se kategorien flyplasser i Norge.

                                               

Hordaland

Hordaland er en valgkrets til stortingsvalg og var et fylke på Vestlandet i Norge, som grenset til Rogaland i sør, Sogn og Fjordane i nord, Buskerud og Telemark i øst og Nordsjøen i vest. Hordaland ble 1. januar 2020 slått sammen med Sogn og Fjordane fylke til nye Vestland Fylke, under norgeshistoriens hittil største bølge av sammenslåing av fylker og kommuner. Hordaland var landets tredje største fylke i folketall, og landets niende største i areal. 71 % av arealet i tidligere Hordaland fylke er fjellområder som ligger høyere enn 300 meter over havet. Historisk var fylket inndelt i fjerdi ...

                                               

Liste over elver i Sogn og Fjordane

Nordfjorden og Sognefjorden, som begge strekker seg fra Norskehavet i vest og nesten til fylkesgrensa i øst, gjør at det aldri er langt fra fjell til fjord i Sogn og Fjordane. Dette, sammen med de høye fjellene, bestemmer mye av vassdragsnaturen i fylket, som består av mange, relativt korte og strie elver. Mellom de to lange fjordene ligger Jostedalsbreen, som forsyner mange store elver med vann, deriblant Stryneelva, Loelva, Oldeelva og Gloppeelva i Nordfjord, Jølstra og Gaula i Sunnfjord, og i Sogn; Jostedøla og Årøyelvi i Luster og Storelvi i Fjærland. Lenger øst i fylket, fra høyfjells ...

                                               

Ulla (elv)

Ulla er ei elv i Rogaland som drenerer fjellplatået mellom Suldal og Jøsenfjorden. Utspringet er i Gautevatnet, 960 moh, og elva renner ut i Jøsenfjorden ved bygda Jøsenfjorden. Vannføringen er etter januar 1982 regulert, som en del av Ulla-Førre-verkene.

                                     

ⓘ Helse Fonna

Helse Fonna HF administrerer sykehus og institusjoner i Haugaland, Sunnhordland og deler av Hardanger. Helse Fonna er ett av fem lokale helseforetak underlagt Helse Vest. Foretaket har per 2019 3 333 ansatte.

                                     

1. Navnet "Helse Fonna"

I 2001 vedtok Stortinget helseforetakloven, som førte til opprettelse av statlige, regionale helseforetak. På Sørvestlandet ble det opprettet et helseforetak som skulle ha hovedsete i Haugesund og være eier av fylkessykehusene i Haugesund, Stord, Odda og Valen. Forslaget om å kalle det nye helseforetaket for "Helse Haugesund" førte til store protester i regionen, nærmere bestemt fra sykehusdirektørene fra Stord, Odda og Valen. De kom derfor opp med to alternativer: "Hardanger Sunnhordland Haugalandet helseforetak" og "Helse Fonna". Navnet Fonna er avledet av navnet på Norges tredje største isbre, Folgefonna. Det ble hevdet at Folgefonna var synlig fra store deler av regionen som helseforetaket skulle betjene. Navneforslaget "Hardanger Sunnhordland Haugalandet helseforetak" ble raskt avvist som for langt og komplisert. I et styremøte i Helse Vest RHF ble det vedtatt at det nye helseforetaket skulle hete "Helse Fonna". Dette navnevalget var ment som et kompromiss, men skapte sterke reaksjoner – spesielt hos de ansatte ved Odda sjukehus. "Fonna" var nemlig blant annet navnet på et lokalt fotballag i Odda. I Haugesund ble navnet omtalt som "det mest håpløse navn som noen sinne er foreslått på noe som helst".

                                     
  • bystyre, og han ble gjenvalgt i 2011. Han ledet kommunens hovedutvalg for helse - og sosialsaker frem til 2013 og er medlem av formannskapet. Fra 2011 til
  • Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand, Time. Helse Fonna Bokn, Haugesund, Karmøy, Sauda, Suldal, Tysvær, Utsira, Vindafjord.
  • direktør i Curato Røntgen AS fra 2015 til virksomheten ble kjøpt av Aleris Helse i 2016. I perioden 2017 - 2020 drev han eget konsulentselskap, Normann Consulting
  • universitetssykehus Rogaland Haugesund helikopterplass, Hauges. Sjukehus HF ENHX Helse Fonna Haugesund lufthavn, Karmøy ENHD HAU Avinor Stavanger helikopterplass
  • Os, Osterøy, Radøy, Samnanger, Sund, Ulvik, Vaksdal, Voss, Øygarden. Helse Fonna Bømlo, Etne, Eidfjord, Fitjar, Jondal, Kvinnherad, Odda, Stord, Sveio
  • Veiteberg, fra nord Driva 2 km nordvest for Fonn fra nord Langedalselva ved Fonn fra sør Tverrdalselva ved Fonn fra øst Neselva i Breimsvatnet fra
  • Veiteberg, fra nord Driva 2 km nordvest for Fonn fra nord Langedalselva ved Fonn fra sør Tverrdalselva ved Fonn fra øst Neselva i Breimsvatnet fra
  • Faktaark. Kartverket. Besøkt 19. februar 2021. Norsk allkunnebok. Oslo: Fonna 1964. a b c d Johan Riis, red. 1967 Stavanger Turistforenings årbok
  • inneholder uunngåelig mange common sense sannheter, men dessuten også et veldig fonn av faktisk - empiririsk kunnskap, dog med en gyldighet som er begrenset til

Users also searched:

...