Back

ⓘ Norsk kunstnerleksikon
                                               

Kirsten Wleügel Knutssøn

Kirsten Wleügel studerte arkitektur bygningskunst ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt. Hun ble uteksaminert som arkitekt i 1910. I årene 1910-1912 var hun hospitant ved Norges Tekniske Høyskole.

                                               

Foreningen Store norske leksikon

Foreningen Store norske leksikon er en ideell organsisasjon som utgir fire leksikon på nett: Store norske leksikon, Norsk biografisk leksikon, Store medisinske leksikon og Norsk kunstnerleksikon. Det tidligere forsøket på å drive Store norske leksikon som gratis nettleksikon av Kunnskapsforlaget førte ikke til ønskede resultater, og den 1. juli 2010 ble eierskapet og rettighetene til domenet snl.no overdratt til Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DnB NOR. Stiftelsene stilte midler til rådighet for at snl.no skulle drives og utvikles videre. En varig, institusjonell løsning ble etablert våren ...

                                               

Hans Jacob Sparre

Hans Jacob Sparre var en norsk arkitekt som deler av sitt liv arbeidet i Kristiania. Blant kjente bygninger han har tegnet er Høyesteretts hus.

                                               

Domenico Erdmann

Fra 1896 var han elev av Oscar Matthiesen i København. Erdmann fulgte Matthiesen til Berlin og München og besøkte også Frankrike og Italia. Her lærte han freskoteknikk, dekorativt maleri og kirkerestaurering. Etter hjemkomsten i Norge i 1903 var han medarbeider hos Eilif Peterssen ved dekoreringen av Ullern kirke 1908–09. Erdmann studerte kirkerestaurering i Danmark i 1912 og ble i 1919 restaureringskonsulent.

                                               

Johannes Finne Rosenvinge

Johannes Finne Rosenvinge var en norsk kunstmaler. Han var sønn av Methe Margrethe Finne 1780 og major Jørgen Coldevin Rosenvinge 1764–1842, og bror av meteorologen Abraham Bredahl Rosenvinge. Han var elev av den lokale maleren Jacob Petersen 1790–1833, som virket som tegnelærer ved den stedlige Borgerlige Realskole. Selv reiste Johannes til Kunstakademiet i København og ble registrert der i 1824, men døde i 1827. Han er gravlagt på Assistens Kirkegård i København.

                                               

Andreas Singdahlsen

Andreas Singdahlsen var en norsk kunstner. Han var elev av Christian Krohg og Frits Thaulow. Hans utallige landskaper, deriblant to i Nasjonalmuseet/Nasjonalgalleriet i Oslo, ble etter hvert sterk preget av rutine. Ved sin død testamenterte han sin eiendom Bondilia i Asker til norske bildekunstnere.

                                               

Hetty Gleditsch

Hetty Gleditsch var en norsk billedkunstner. Hennes vesentligste verker inneholder landskaper fra Vestlandet og Lofoten, Telemark og Bærum og fra Middelhavslandene.

                                               

Eduard Carlén

Eduard Carlén var en svensk arkitekt. Hans familie flyttet til Norge mens han var ung, og han tok sin arkitektutdanning i Tyskland og Østerrike. Han etablerte seg som arkitekt i Kristiania i 1892, og tegnet både leiegårder, villaer og fabrikker. Han bodde i Ålesund i to perioder; en femårsperiode etter Bybrannen i Ålesund 1904 og i perioden 1916–22, da han bl.a. tegnet Gursken kirke.

                                               

Berit Frøseth

Berit Frøseth er en norsk billedkunstner og skribent fra Oslo bosatt i Järna i Sverige. Hun er utdannet ved Emerson College, Sussex i England, Universitetet i Oslo og ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, grafikk og bokillustrasjonslinjen. Berit Frøseth har innehatt flere stipend m.a. Unge Kunstneres Samfunds arbeidstipend, Norske Billedkunsteres Materialsstipend og stipend fra Norske Grafikeres Fond.

                                               

Conny Andersen

Conny Andersen er en norsk maler og grafiker. Hun er datter av Nora Johannessen og Finn Holsten. Hun debuterte på Høstutstillingen i 1970. Hennes arbeider er innkjøpt av blant andre Riksgalleriet maleriet Kulisser fra 1974 inngår nå i Nasjonalmuseet for Kunsts samlinger, Norsk Kulturråd og Bryne Kunstforening. Som grafiker har Conny Andersen har vært tilknyttet Atelier Nord og spesialisert seg innen dyptrykk. Institusjonen Kunst på arbeidsplassen har vist hennes grafiske arbeider derfra, og beskriver hennes grafikk slik: "Andersen etser bildene i akvatint og mykgrunn, og motivene gjengir e ...

                                               

Oscar Lynum

Oscar Lynum var en norsk billedhugger, treskjærer og billedkunster. Lynum var utdannet treskjærer og drev eget verksted i Trondheim fra 1916. Debuterte på Høstutstillingen i 1924, hadde elever i Trondheim, og ble etter krigen knyttet til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider. Lynum har laget kirkekunst i hele Trøndelag, blant annet altertavla i Steinkjers gamle kirke, krusifiks i Bartnes kapell. Han har også laget karyatider på Austråttborgen, et relieff av Martin Kvennavika i Steinkjer, og sju skulpturer på Vestfronten på Nidarosdomen, blant dem erkebiskop Øystein Erlendsson og jomfru M ...

                                               

Per Roald

Per Roald var en norsk lyriker som særlig dyrket den aforistiske form. Han utga flere rene aforismesamlinger, de fleste på Dreyers forlag. Et utvalg er utgitt posthumt på Solum.

                                               

Skjold kapell

Skjold kapell er et militærkapell fra 1956 i Målselv kommune, Troms og Finnmark fylke. Det ble vigslet i 1991. Kapellet har 100 plasser. Det er utsmykket av Kjell Varvin.

                                               

Amtmann Meinichs gate (Oslo)

Amtmann Meinichs gate er ei gate på Sandaker i Oslo. Gata strekker seg fra Sandakerveien til Borger Withs gate. Navnet ble vedtatt i 1879, som en æresbevisning til amtmann Hans Thomas Meinich, som døde året før. Meinich ble amtmann i Søndre Bergenhus i 1860, og hadde samme embete i Christians amt fra 1869 til 1878. Amtmann Meinichs gate 20 er tegnet av Sverre Aasland i 1938.

Norsk kunstnerleksikon
                                     

ⓘ Norsk kunstnerleksikon

Norsk kunstnerleksikon er et vitenskapelig leksikon over bildende kunstnere, arkitekter og kunsthåndverkere i Norge. Leksikonet ble utgitt på papir av Universitetsforlaget, det redaksjonelle ansvaret hadde Nasjonalgalleriet med underavdeling hos Riksantikvaren. Verket ble utgitt i fire bind; bind én i 1982, bind to i 1983 og bind tre og fire ble utgitt i 1986. Verket eies nå av Nasjonalgalleriet, og en digital utgave av bind én og to publiseres i fulltekst av Store norske leksikon AS.

                                     

1. Innhold

Målet har vært å utgi et fullstendig leksikon over norske kunstnere fra reformasjonen fram til utgivelsen. Leksikonet omfatter malere, billedhuggere, grafikere og tegnere. Folkekunst er representert med rosemalere og treskjærere. Fra eldre tid er bilthuggere og gullsmeder tatt med, og fra nyere tid arkitekter, kunsthåndverkere, tekstilkunstnere og et utvalg interiørarkitekter og designere.

                                     

2. Arkitekter

Leksikonet gir den mest omfattende oversikt over norske arkitekter. Riksantikvaren har vært ansvarlig for registreringen av arkitekter virksomme før 1940. Arkivet for denne delen av leksikonet oppbevares hos Riksantikvaren. Det har vært et mål få størst mulig dekning etter ca. 1850, da arkitektyrket ble mer spesialisert, fram til 2. verdenskrig. For arkitekter virksomme etter 1940 har Norsk arkitekturmuseum med hjelp fra NALs bibliotek samlet inn og skrevet artiklene. En komité nedsatt av styret for Norsk arkitekturmuseum har vært rådgivende for utvelgelsen, og det er foretatt et meget begrenset utvalg blant "nålevende, aktivt praktiserende arkitekter".

                                     

3. Digitalisering

På 90-tallet ble leksikoninnholdet omformet til SGML-standardisert format med tanke på fremtidig digital tilgjengeliggjøring. Dette arbeidet ble ikke sluttført. I 2007 samlet Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design sammen alt eksisterende filmateriale og startet et prosjekt for å publisere en nettversjon av leksikonet. Daværende ABM-utvikling nå Norsk kulturråd gikk inn som samarbeidspartner for prosjektet. Nasjonalmuseet arbeider i dag med datarydding og innholdsretting for å forberede nettpubliseringen. Nettpubliseringen startet i oktober 2013 på plattformen til Store norske leksikon AS med bind 1 og 2 A-M.

I løpet av 2012 ble Norsk kunstnerleksikon skannet og gjort digitalt tilgjengelig gjennom Nasjonalbibliotekets tjeneste Bokhylla. Bøkene publiseres der som bildefiler, men teksten er søkbar gjennom den interne søkemotoren på Nasjonalbibliotekets nettsted.

                                     
  • erkebiskop Øystein Erlendsson og jomfru Maria. a b Norsk kunstnerleksikon Norsk kunstnerleksikon ID Oscar Lynum, besøkt 9. oktober 2017 a b KulturNav
  • i Norsk kunstnerleksikon besøkt 13. desember 2014 Karin Helgeby i Norsk kunstnerleksikon besøkt 13. desember 2014 Karin Helgeby i Norsk kunstnerleksikon
  • utvalg er utgitt posthumt på Solum. Norsk kunstnerleksikon nkl.snl.no Norsk kunstnerleksikon Norsk kunstnerleksikon ID Per Roald, besøkt 9. oktober 2017
  • Norsk kulturråd og Stockholm by. Artists of the World Online, AKL Online kunstner - ID 00321747 a b Norsk kunstnerleksikon Norsk kunstnerleksikon ID
  • perioden 1916 22, da han bl.a. tegnet Gursken kirke. a b Norsk kunstnerleksikon Norsk kunstnerleksikon ID Eduard Carlén, besøkt 9. oktober 2017 a b KulturNav
  • Nasjonalgalleriet med maleriet Grimstad gartneri Norsk kunstnerleksikon Norsk kunstnerleksikon ID Arne Rockseth, besøkt 9. oktober 2017 a b KulturNav
  • the World Online, AKL Online kunstner - ID 10081524 Norsk kunstnerleksikon Norsk kunstnerleksikon ID Conny Andersen, besøkt 9. oktober 2017 KulturNav
  • hans ble gjengitt i flere internasjonale årbøker. Norsk kunstnerleksikon Norsk kunstnerleksikon ID Hans Jørgen Toming, besøkt 9. oktober 2017 KulturNav
  • overflatestruktur. Bartolomei hadde et toårig opphold i Vadsø, og ifølge Norsk kunstnerleksikon I - IV 1982 - 86 er bildene hans inspirert av naturopplevelser fra

Users also searched:

...