Back

ⓘ Vestlandets geografi
                                               

Vestlandet

For fylket, se Vestland. Vestlandet er en landsdel som omfatter de tre fylkene Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland. Frem til 1900-tallet inngikk også Agder, som nå regnes som en egen landsdel, i landsdelen vestlandet. De tre fylkene samarbeider i Vestlandsrådet. Vestlandet har 22 byer og består av 92 kommuner fordelt på 15 distrikter. De største byene i landsdelen er Bergen, Stavanger, Sandnes, Ålesund og Haugesund. Tettstedet Bergen har 257000 innbyggere noe som er nest størst i Norge. Stavanger/Sandnes regnes som ett tettsted med 225000 innbyggere. Vestlandet har 26.1 % av folketallet ...

                                               

Vestland

For landsdelen, se Vestlandet. Vestland er et fylke på Vestlandet i Norge som ble etablert den 1. januar 2020. Fylket består av de tidligere fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane. Fylket grenser i sør til Rogaland, i nord til Møre og Romsdal fylke, og i øst til fylkene Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark. Det er 43 kommuner i fylket, som er det femte største fylket i landet. Kommunene i fylket utgjør ni distrikter: Sunnhordland, Midthordland, Bergen, Nordhordland, Hardanger, Voss, Ytre Sogn, Indre Sogn, Sunnfjord og Nordfjord. Statsforvalteren i Vestland fylke har kontorer både i Stat ...

                                               

Nordvestlandet

Nordvestlandet eller Nord-Vestlandet er en region i Norge. Det er ikke enighet om nøyaktig geografisk avgrensning. Regionen regnes ofte å grense til Trøndelag i nord og strekker seg sørover til enten Sogn og Fjordane eller til Hordaland. Området hvor det snakkes nordvestlandske dialekter er det langt større enighet om hvor er.

                                               

Gulens geografi

Gulens geografi består av 1 500 øyer, holmer, skjær og mange små kryssende dalfører på fastlandet ved Sognefjordens munning. Gulen kommune omfatter dels milde og trebare strandflater med mye myr, dels utpregede fjordlandskap med lune jordbruksbygder og fjell innenfor. Fjellmassene er prekambrisk grunnfjell i granitt og gneis, og inneholder ikke fossiler eller sedimentære lag. Kommunen er avgrenset av Sognefjorden i nord, Nordsjøen i vest, Fensfjorden i sør og fjellene i Stølsheimen i øst. Det høyeste punktet er Svadfjellet 878 moh. De største øyene er Sandøyna, Hisarøyna, Byrknesøyna, Mjøm ...

                                               

Langfjella

Langfjella er et samlenavn for fjellområdene fra Setesdalsheiene i sør til Dovrefjell i nord. Tidligere var Langfjella ofte forklart som vannskillet mellom Vestlandet og Østlandet, men i nyere tid har bedre topografisk og geologisk kjennskap gjort at det er vanskelig å betrakte fjellområdene som én fjellformasjon; dette gjelder særlig Heiane i sør hvor betydelige områder også har avløp mot sør. I dag er betegnelsen Langfjella mye brukt innen meteorologi, da fjellområdene svært ofte fungerer som et værskille mellom Østlandet og Vestlandet. Værvarslingsområdet "Langfjella" omfatter fjellområ ...

                                               

Strynefjellet

Strynefjellet er et fjellområde på grensen mellom Stryn kommune i Vestland og Skjåk kommune i Innlandet. Området ligger like nord for Jostedalsbreen og vest for Reinheimen. Strynefjellet omtales som fjellovergangen på Riksvei 15. Den nasjonale turistvegen 258 Fylkesvei 258 går over Strynefjellet fra øst mot vest. Disse to veiene kalles gamle Strynefjellesvegen og RV 15 gjennom Breidalen. Kartverket angir Strynefjellet som fjellområdet på begge sider av Videdalen inkludert Tystigbreen, Raudeggbreen og Raudeggi i sør, og Langvasseggi og Raudnova i nord. Fjellområdet er delvis omfattet av Bre ...

Vestlandets geografi
                                     

ⓘ Vestlandets geografi

Vestlandets geografi omfatter geografien til de fire fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vestlandet har en svært variert geografi, fra svaberg, øyer og skjær ved kysten, til jorbruksområder ved de storslåtte fjordene og høyfjell som strekker seg langt over 2000 meter over havet.

                                     

1. Beliggenhet

Vestlandet er den vestlige landsdelen i Sør-Norge som omfatter de 4 fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Vestlandet har tidligere regnet med både Agder, Hallingdal, Valdres og Fosen. Disse områdene tilhører i dag Sørlandet, Østlandet og Trøndelag.

                                     

2. Landskapet

Vestlandet har en svært varierende natur fra høyfjellsområdene som hver seg mot øst og ned til fjorder og øyer langs kysten. Elvene har ofte bratte, korte løp med høye fosser, men på fjellvidda er elvene lange, slake og meandrerende og ytterst ved kysten har elvene korte, slake løp med grunne fjordsjøer. Det er spredt med jordbruk i hele regionen, spesielt i den sørlige delen med Jæren, som er en av Norges viktigste jorbruksområder. Nesten alle byene ligger langs kysten. Det her også de fleste menneskene bor, mens langs fjordene og fjellene bor det ganske få mennesker. Fjellkjeden som kjennetegner landskapet, startet sin historie for 425 millioner år siden, da Norge kolliderte med Grønland. Deler av Vestlandet ble presset ned mot 100 kilometers dyp under Grønland, samtidig som andre bergarter ble skjøvet inn over Norge. Fjellkjeden som ble presset til værs, må ha minnet om Himalaya, men er siden slitt ned til det vi ser i dag.

                                     

3. Jordbruk

Jæren er det mest kjente og største jorbruksområdet på Vestlandet. Rogaland er det nest viktigste jordbruksfylket i landet, der nesten 12 % av arealet er jorbruksområder. Etter kommer Møre og Romsdal med over 4 %.

Til sammen er 5.3 % av arealet på Vestlandet jordbruksareal. Det vil si 2 650 km², noe som er større enn Vestfolds størrelse. De største jordbrukskommunene i hvert fylke er Hå, Voss, Luster og Fræna fra sør til nord.

Jæren

Jæren er et viktig jordbruksområde i Norge. Rogaland er i helhet det nest viktigste jorbruksfylket i landet. Ingen fylker i landet, unntatt Hedmark slår Rogaland, med over 1 000 km² jordbruk. Her produseres store mengder egg, kjøtt, etc. Her dyrkes også masse grønnsaker. Jæren er kjent for sine poteter.

                                     

4. Fjordene

Vestlandet er kjent for sine store fjorder. Her ligger en av verdens lengste fjorder. Den eneste større enn Sognefjorden og Hardangerfjorden i utlandet er Scoresbysundet på Grønland. Disse fjordene trekker ofte veldig mange turister fra utlandet. Sognefjorden er Norges lengste og verdens nest lengste fjord. Fjorden er ca. 204 km lang fra Skjolden til Solund, og 1308 m på det dypeste. Den ligger sør i Sogn og Fjordane fylke og strekker seg fra Skjolden ved foten av Jotunheimen i øst og til Solund ved kysten av Vestlandet. Hardangerfjorden kommer rett etter Sognefjorden, både når det gjelder lengde i Norge og i verden. Den ligger i Vestland fylke i området Hardanger. Fjorden går fra Husnes og Tysnesøya ute mot vest til Odda lengst inn mot Hardangervidda. Største dyp er på mer enn 800 m like ved Norheimsund omtrent halvveis inn i fjorden. Isbreen Folgefonni ligger på sørsida av Hardangerfjorden. Stor tetthet av oppdrettsanlegg for laks gjør Hardangerfjorden til en av fire store oppdrettsregioner i verden. Boknafjorden er en bred fjord i Rogaland. Den skiller Jæren og Ryfylke fra Haugalandet. Fjorden er vid og åpen mot havet, og grenses i nord av Karmøy og i sør av Tungeneset helt nord på Jæren. I fjordmunningen ligger en rekke øyer, der Rennesøy er den største. Midt inni er fjorden om lag 20 km vid og grener seg i en rekke mindre side- og delfjorder.                                     

5. Øyene

Vestlandet har et rikt øyrike med mange små og store øyer. Osterøy er Nord-Europas største innlandsøy og Vestlandets største øy. På Vestlandet, vesentlig i Møre og Romsdal finner en mindre fiskevær og øyer, som har vært der i flere århundre. Smøla er Norges største fiskevær sør for Lofoten.

                                     
  • Setervik eller Sætervik kan vise til: Geografi Ei mindre ofte trang innskjæring i strandlinja ved ei seter. Sætervik Aukra sted i Aukra kommune i
  • Dronning Maud Land er Galdhøpiggen med 2 469 meter over havet. Norges geografi er dominert av store fjellkjeder med daler og fjorder innimellom. 3  av
  • Verneområder i Vestland er ei liste over naturverneområder, vernetype, vernedato og verneomfang målt i dekar som finnes i Vestland fylke. Lista er sortert
  • strømmer vestover og inn over Montenegro kan man få lignende forhold som på Vestlandet i Norge. Dette området er derfor av de våteste i Europa. Om vinteren kan
  • har riktignok flere periodr med finvær innimellom enn det for eksempel Vestlandet i Norge har. Den kalde boravinden kan derimot gi en god del vind i området
  • Anna Steineger ansatt ved Ulrike Pihls pikeskole i Bergen, som lærer i geografi og naturfag. Hun studerte i 1894 med offentlig stipend naturfagundervisning
Blyvarden
                                               

Blyvarden

Blyvarden er et fjell sentralt i Hardangervidda nasjonalpark. Toppen danner grensepunkt mellom Eidfjord og Ullensvang kommuner i Hordaland, Nore og Uvdal kommune i Buskerud og Vinje kommune i Telemark, og er ett av få punkter der fire kommuner møtes i Norge.

                                               

Gryteskarvbreen

Gryteskarvbreen er en brearm som går i sørøstlig retning fra Fresvikbreen. Navnet kommer av at det ut på sensommer smeltet frem store hull i breen, det vil si gryter. Stien fra Engi i Fresvik til Fresvikjordalen går over breen, stien når sitt høyeste punkt like øst for breen, Rjupeskard 1345 meter over havet. Mot nordøst går breen over i Langafjellet.

Users also searched:

...