Back

ⓘ Runologi
                                               

Kjell Aartun

Kjell Aartun er en norsk teolog og filolog. Han har vært statsstipendiat i semittisk språk- og kulturvitenskap siden 1983. Aartun er kjent for forskning på flere semittiske språk, ikke minst doktorgraden og flere andre arbeider om ugarittisk, samt arbeider innen gammelarabisk og gammelhebraisk. Fra 1990-tallet har han også blitt kjent for flere kontroversielle runetolkninger og teorier om semittiske folkevandringer til Norge, som har blitt beskrevet som pseudovitenskapelige av norske forskningsmiljøer. Han er bestefar til sangerinnen Susanne Sundfør.

                                               

Peter Andreas Munch

Peter Andreas Munch var en norsk historiker, kjent for sitt arbeid med Norges oldtids- og middelalderhistorie, og for sitt store historieverk Det norske Folks Historie, hvor han skildrer Norges historie fra oldtiden til 1397. Selv om han først og fremst var historiker, spente Munchs virksomhet over en rekke områder innenfor ikke bare historie og historiens hjelpevitenskaper, men også geografi, mytologi, folkloristikk og språkvitenskap. Han utga en rekke historiske kildeskrifter, lærte seg karttegning og utga nøyaktige kart over Norge. I den norske språkdebatten på 1800-tallet markerte han ...

Runologi
                                     

ⓘ Runologi

Runologi ble først påbegynt av Johannes Bureus 1568–1652 som var interessert i lingvistikken til det götiska språket, det vil si norrønt språk. Han anså også runer som hellige og magiske.

Runestudiene ble fortsatt av Olof Rudbeck d.e. 1630–1702 og ble presentert i hans samling Atlantica. Fysikeren Anders Celsius 1701–1744 utvidet vitenskapen rundt runene og reiste rundt i hele Sverige for å studere de megalittiske monumentene nå kalt runesteiner. En annen tidlig fagbok om emnet var Runologia av Jón Ólafsson of Grunnavík i 1732.

                                     
  • Kortkvistruner, som også kalles stuttruner, svensk - norske runer og Rök - runer, er en av to hovedvarianter av runer i den yngre futhark. Den andre kalles
  • Det yngre futharken er et runealfabet med kun 16 tegn eller runebokstaver. Dette alfabetet er en redusert utgave av den eldre futharken, og kom gradvis
  • Vindlausloftet også kjent som Stålekleivloftet i Eidsborg i Telemark er trolig Norges eldste profane trebygning. Bygningen er oppført av malmfuru felt
  • Langkvistruner, som også kalles danske runer, dansk - svenske runer, vanlige runer og normalruner, er en av to hovedvarianter av runer i den yngre futhark
  • Gripsholm - runesteinen SÖ 179 står i nærheten av Gripsholms slott i Mariefred, Södermanland i Sverige. Den er en av de mest kjente av flere såkalte Ingvarssteiner
  • Nordendorf fibula er alamannersk fibula, en bøyelig dekorert spenne ligner en sikkerhetsnål som ble funnet i Nordendorf i nærheten av Augsburg i Bayern
  • Dødsrune, etter tysk Todesrune, var de tyske nazistenes kallenavn på runetegnet yr ᛦ i den yngre, skandinaviske runerekka. Tegnet består av en loddrett
  • Pilgårdsstenen G 280 er en runestein fra Pilgårds i Boge sogn på Gotland. Den har registreringsnummeret G 280 i Samnordisk runetekstdatabase, der G

Users also searched:

...