Back

ⓘ Kultur- og folkeopplysningsdepartementet
                                               

Statens teaterdirektorat

Statens teaterdirektorat var et direktorat underlagt Kultur- og folkeopplysningsdepartementet under andre verdenskrig i Norge. Direktoratet ble opprettet 1. juli 1941 og lagt ned sammen med departementet etter frigjøringsdagen 8. mai 1945. All offentlig framføring av tekst og musikk var underlagt streng sensur under okkupasjonen, og teaterdirektoratet skulle ha "overoppsynet med hele teaterlivet i Norge", det vil si godkjenne alle teater- og revyforestillinger og ansettelser i virksomheten. Dramatikeren, oversetteren og kritikeren Finn Halvorsen 1893–1960 var leder for direktoratet. Han fi ...

                                               

Åsmund Sveen

Åsmund Sveen var en norsk lyriker. Sveen ga ut samlingene: Andletet 1932, Jordelden 1933, Eros syng 1935 og Såmannen 1940 og romanen Svartjord 1937. Lyrikken hans er tydelig inspirert av vitalismen. Sveen var medlem av Nasjonal Samling og en sentral kulturpolitiker under krigen. Han var ansatt i Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet fra oktober 1940, og ble utnevnt til byråsjef i propagandaavdelingens kulturkontor 1. januar 1941. 11. juni 1942 ble han utnevnt til leder for Statens Teaterdirektorat. Under landssvikoppgjøret ble Sveen dømt till 4 1/2 års fengsel og sonte halve tiden. Live ...

                                               

Pressedirektoratet

Pressedirektoratet var en avdeling av Kultur- og folkeopplysningsdepartementet mellom 1940 og 1945. Anders Beggerud var direktoratets direktør under hele andre verdenskrig. Mens direktoratet skulle jobbe med organiseringen av avisene sørget Presseabteilung for å forsyne avisene med innhold. Pressedirektoratet sendte imidlertid også ut direktiver om innhold, men begrenset til norske og lokale forhold. Direktoratet hadde som hovedjobb å nyordne avisene i Norge og fikk februar 1942 lov til å legge ned aviser, samt erstatte redaktør eller andre ansatte eller innsette nye medarbeidere. På denne ...

                                               

Presseabteilung

Presseabteilung eller presseavdelingen ble opprettet like etter den tyske okkupasjonen av Norge i april 1940, og var en del av Reichskommissariat Norwegens avdeling for folkeopplysning og propaganda. Både NS og Kultur- og folkeopplysningsdepartementet ville styre de norske avisene, men tyskerne ville ha siste ord, og fikk det ved hjelp av presseavdelingen. Avdelingen bestod av kontor for allmenn pressepolitikk, dagsaviser, illustrert presse, kulturstoff og økonomisk journalistikk, nyhets- og informasjonsstoff. Arbeidet var basert på at avisene skulle styres politisk, noe som betydde direkt ...

                                               

Josef Terbovens kommissariske statsråder

Josef Terbovens konstituerte statsråder var statsråder som rikskommissær Josef Terboven under den tyske okkupasjonen av Norge under andre verdenskrig utnevnte 25. september 1940 for å bestyre sine fagdepartementer. Leder Vidkun Quisling i Nasjonal Samling hadde ingen formell makt. Tittelen "konstituert statsråd" ble avløst av tittelen "minister" 25. september 1941. Fra desember 1940 møtte statsrådene fra NS med Quisling for konferanse. Hver fredag møttes samtlige, inkludert de tre upolitiske statsrådene, til statsrådskonferanse under ledelse av eldste tilstedeværende. Quisling var av og ti ...

                                               

Hamar Arbeiderblad

Hamar Arbeiderblad er ei avis som utkommer på Hamar i Innlandet. Avisas ansvarlige redaktør er Katrine Strøm. Hamar Arbeiderblad eies av Hamar Media. Avisas nettavis koster penger for dem som ikke er helårsabonnenter, og HA var en av de første avisene som startet med dette.

                                               

Leif Sinding

Leif Sinding var en norsk regissør og filmdirektør. Etter karriere som produsent og regissør i mellomkrigstiden, samarbeidet han under andre verdenskrig med NS-regimet og den tyske okkupasjonsmakten om styring av visning og produksjon av film i Norge. Han begynte som journalist i 1913, blant annet redigerte han fra 1918 et av Norges første filmtidsskrift: Helt og Skurk. Sammen med Einar Eggen stiftet han Schakklubben av 1911 som i dag er Norges største klubb med 130 medlemmer. Hans første filmoppgave var å være en slags produksjonskoordinator i filmen Kjærlighet paa pinde. I 1926 var han r ...

                                               

Carl Bødtker

Han var sønn av generalmajor Carl Fredrik Johannes Bødtker 1851–1928 og Karen Agathe Falck. Carl Bødtker var bror av bankdirektør og kunstsamler Johannes Sejersted Bødtker, nevø av fløtningsdirektør Ragnvald Bødtker, arkitekten Harald Bødtker,fylkesmann Eivind Bødtker og Frederikke Hagerup. Han var tremenning av teaterkritiker Sigurd Bødtker og kjemiker Eyvind Bødtker. Bødtker tok utdannelse som maskiningeniør ved Kristiania tekniske skole i 1906. Samme år ble han ansatt som kontrollør ved en kanofabrikk i Düsseldorf og fra 1911 arbeidet han som driftsingeniør ved stålverket i samme by. De ...

                                               

Sensur i Norge

Sensur i Norge omfatter statlige forbud mot bøker, film og kringkasting. Da Nasjonal Samling styrte under andre verdenskrig ble samtlige radiosendinger forbudt og bøker ble kraftig sensurert.

                                               

Wilhelm Frimann Koren Christie (1885–1956)

For eidsvollsmannen, se Wilhelm Frimann Koren Christie Wilhelm Frimann Koren Christie var en norsk jurist, som var politiker for Nasjonal Samling og som under den tyske okkupasjonen av Norge ble innsatt som kommissarisk leder av NRK 1940–1941 og senere konstituert byfogd i Oslo 1941–1945. Han var også frimurer og musikkorganisator på nordisk plan.

                                               

Paul de Glasenapp

Paul de Glasenapp sto i spissen for Norsk Telegrambyrås virksomhet i Oslo under den tyske okkupasjonen 1940 - 1945. Mens NTBs ledelse var i landflyktighet i London og Stockholm organiserte Glasenapp byråvirksomheten i Oslo i tråd med de tyske ønsker. Under hans ledelse ekspanderte NTB kraftig, og fikk en sentral rolle i okkupantenes arbeid for å ensrette norsk presse. Etter krigen ble Glasenapp landssvik-tiltalt og dømt.

                                               

Arne Pausett

Arne Marquard Pausett, vanligvis kalt Arne Pausett, var en norsk avisredaktør, pressemann, forlegger, barnebokforfatter, lyriker og NS-politiker. Han skrev særlig om nordnorske og samiske temaer. I løpet av sitt liv opptrådte han med flere ulike navnevarianter, og dessuten under psevdonymet Arne Støyl.

                                     

ⓘ Kultur- og folkeopplysningsdepartementet

Kultur- og folkeopplysningsdepartementet var et departement i Norge, opprettet 26. september 1940, og lagt ned ved krigens slutt. Statsråd i brorparten av denne perioden var Gulbrand Lunde fra Stavanger, som satt i stillingen som kulturminister fra 25. september 1940 inntil sin død i 25. oktober 1942. Det bestod til å begynne med av tre avdelinger og fire direktorater, men ble stadig omorganisert under krigen.

Departementet ble opprettet som en direkte følge av den tyske okkupasjonen, ved Reichskommissar Josef Terboven gjennom forordning av 25. september 1940. Fra starten av bestod det av tre avdelinger og fire direktorater.

Blant avdelingene fantes Propagandaavdelingen, som fra 1944 ble hetende Avdeling for folkeopplysning.

Det mest kjente av direktoratene var nok Pressedirektoratet. Departementet fikk blant annet også overført NRK, Nasjonalgalleriet, Statens kunstakademi og alle andre museer unntatt de vitenskapelige.

Departementets forbilde var Reichskommissariats Hauptabteilung Volksaufklärung und Propaganda, og ble etablert som et redskap i forsøket på å nazifisere Norge.

Materialet fra dette departementet oppbevares i Riksarkivet.

                                     
 • 1940 ble kringkastingen underlagt det nylig etablerte Kultur - og folkeopplysningsdepartementet med Gulbrand Lunde som minister Som en del av en bredere
 • som ble fremstilt og distribuert i hemmelighet. Kultur - og folkeopplysningsdepartementet som var underlagt okkupasjonsmyndighetene og seinere Vidkun Quislings
 • statsråd for kultur - og folkeopplysningsdepartementet innsatte Christie få dager senere i den nyopprettet stillingen som riksfullmektig og som kommissarisk
 • statsråder - og strammet grepet om NTB. NS - mannen Gulbrand Lunde ble innsatt som leder for det nyopprettede Kultur - og folkeopplysningsdepartementet og gjorde
 • tyskvennlige pressen. Han var byråsjef i Kultur - og folkeopplysningsdepartementet en kort periode 1940 - 1941 og var redaksjonssekretær i Aftenposten i fem
 • av utstillingen Normannafolket høsten 1941 i regi av Kultur - og folkeopplysningsdepartementet ble sverdet etterlyst på nytt. I august, en måned før utstillingen
 • nyopprettede Statens Filmdirektorat, som var en del av Kultur - og folkeopplysningsdepartementet De vanskelige årene under okkupasjon ble sterkt preget
 • nyopprettede Statens Filmdirektorat, som var en del av Kultur - og folkeopplysningsdepartementet De vanskelige årene under okkupasjonen ble sterkt preget
 • Kultur - og folkeopplysningsdepartementets organ Departementets midlertidige konsultative råd i kunstneriske spørsmål Det var et ubetalt verv, og selv
 • 1994 s.91 Finn - Erik Vinje 8. oktober 2005 NS, riksmålet og nynorsken - Kultur - Dagbladet.no Arkivert fra originalen 17. februar 2009. Besøkt
 • Reykjavik i Island var en norsk politiker og byråkrat for Nasjonal samling NS det nasjonalistiske og fascistiske partiet som samarbeidet med de tyske

Users also searched:

...