Back

ⓘ Helse Møre og Romsdal
                                               

Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er et av Norges fylker og valgkrets til stortingsvalg. Det regnes i noen sammenhenger til Midt-Norge og i andre sammenhenger til landsdelen Vestlandet. Møre og Romsdal grenser i øst til Trøndelag, i sørøst til Innlandet og i sørvest til Vestland. Fylkesgrensen ble flyttet 1. januar 2019 ved at Rindal kommune ble en del av Trøndelag. Dette ble besluttet av et enstemnig Storting den 13. juni 2018. Hornindal i Sogn og Fjordane ble 1. januar 2020 en del av Volda kommune i Møre og Romsdal, samtidig ble Halsa en del av kommunen Heim i Trøndelag. Ålesund er fylkets største by, Mol ...

                                               

Arild Iversen

Arild Johannes Iversen er en norsk lokalpolitiker som representerer Kristelig Folkeparti. Han var ordfører i Volda fra 2011 til 2015 og har vært kommunestyremedlem siden 1999. I perioden 2007-2011 var han varaordfører. Arild Iversen var styremedlem i energiselskapet Tussa Kraft AS i perioden 2004-2011. Siste året som nestleder. Han var fylkesleder for KrF i Møre og Romsdal fra 2012 til 2016. Iversen er utdanna intensivsykepleier. Han har vært avdelingsleder ved Volda sjukehus. Siste sivile stilling før han blei ordfører, var som personalkonsulent ved Helse Møre og Romsdal.

                                               

Romsdal

For dalføret, se Romsdalen. Romsdal er et distrikt i den midtre delen Møre og Romsdal fylke, mellom Sunnmøre i sørvest og Nordmøre i nordøst. Romsdal er omfatter Romsdalsfjorden med forgreninger og tilliggende landområder samt øyene ved Romsdalsfjordens munning. Distriktet omfatter fire og en halv kommune med til sammen 60 525 innbyggere og 3 808 km² som utgjør 22.8 % av folkemengden og 26.3 % av arealet i fylket. Folk fra Romsdal kalles romsdalinger og snakker romsdalsdialekt som tilhører gruppen nordvestlandsk e-mål som også snakkes på Sunnmøre og i Fjordane. Romsdalsbunaden kommer fra o ...

                                               

Yvonne Wold

Yvonne Wold fra Åndalsnes, er en norsk politiker tilknyttet Sosialistisk Venstreparti. Ved kommune- og fylkestingsvalget i 2019 ble Wold valgt til ordfører i Rauma kommune. Hun er dermed SV sin første ordfører i Møre og Romsdal, og den første kvinnelige ordføreren i Rauma kommune. I tillegg ble Wold valgt inn på 1. plass til fylkestinget, og vil fungere som gruppeleder for SV sin fylkestingsgruppe. I stortingsvalget 2017 var Yvonne Wold SVs førstekandidat i Møre og Romsdal, etter å ha stått på stortingslista ved begge de foregående stortingsvalg. Hun ble valgt inn i fylkestinget i Møre og ...

                                               

Arnt Sommerlund

Arnt Sommerlund er daglig leder i Aukra Næringsforum. Han er fra 19. juni 2015 også innleid som daglig leder i GassROR IKS. Han var i perioden fra 1. oktober 2013 til 31.12 2014 prosjektleder for "Hvor har du det fra?" - Kampanjen for journalistikken, som var en nasjonal kampanje i regi av alle presseorganisasjonene samt TV2 og NRK. Kampanjens mål var å formilde verdien av uavhengig journalistikk i redigerte medier. Sommerlund var spesialrådgiver i Helse Midt-Norge RHF Internett/web-kvalitet våren 2013. Han var kommunikasjonssjef i Helse Møre og Romsdal HF 2011-2012, i det som tidligere va ...

                                               

Molde sjukehus

Molde sjukehus, tidligere Fylkessjukehuset i Molde, er et sykehus i Molde under helseforetaket Helse Møre og Romsdal. Sykehuset har to avdelinger, lokalisert på hvert sitt sted; det somatiske sykehuset på Lundavang, dog med en mindre psykiatrisk avdeling fra 1980-årene, og det psykiatriske sykehuset på Oppdøl. Til sammen sysselsetter foretaket cirka 1 200 årsverk fordelt på 1 500 mennesker, hvorav rundt 1 000 på Lundavang. I alt rår sykehuset over en bygningsmasse på 54 000 kvadratmeter, noenlunde jevnt fordelt mellom de somatiske og psykiatriske avdelingene. Sykehuset har 246 senger, hvor ...

                                               

Stortingsvalget 2013 i Møre og Romsdal

Stortingsvalget 2013 i Møre og Romsdal ble avholdt mandag 9. september 2013. Det skulle velges ni stortingsrepresentanter for Møre og Romsdal for perioden 2013 til 2017, herav åtte distriktsmandater og ett utjevningsmandat.

                                               

Romsdal videregående skole

Romsdal videregående skole er en videregående skole i Molde, og en av Møre og Romsdals største skoler med over 800 elever fordelt på ni utdanningsprogram.

                                               

Elisabeth Røbekk Nørve

Elisabeth Røbekk Nørve er en norsk politiker. Hun er datter av industriarbeiderne Johan E. Røbekk og Mary Paula Solevåg i Mauseidvåg. Hun er enke etter forretningsmannen Arild Lauritz Nørve, som døde i 2012. Deres døtre har siden overtatt familiebedriften Ålesund Elektro. Etter grunnskolen gikk hun ut i arbeid som hushjelp. Nørve har siden hatt en lang og variert yrkespraksis innenfor ulike serviceyrker. Hun har vært blant annet butikksjef og selvstendig næringsdrivende. I tillegg har hun vært rådgiver for NHO i Møre og Romsdal. Ved siden av arbeid har Nørve tatt diverse yrkesrettede kurs. ...

                                               

Harald T. Nesvik

Harald Tom Nesvik er en norsk politiker. Den 13. august 2018 ble han utnevnt til fiskeriminister i Erna Solbergs regjering. Den 30. august 2019 ble tittelen endret til fiskeri- og sjømatminister. Han var innvalgt på Stortinget fra Møre og Romsdal fra 1997 til 2017. Fra 2013 var han parlamentarisk leder for partiet. Han stilte ikke til gjenvalg ved stortingsvalget i 2017. Fra 1987 til 2009 var han medlem av Ålesund bystyre, fram til 1997 også av formannskapet. Han ble utnevnt til fylkesmann i Møre og Romsdal med tiltredelse i 2019, men valgte å si fra seg embedet. Han gikk heller til en sti ...

                                     

ⓘ Helse Møre og Romsdal

Helse Møre og Romsdal HF er et helseforetak med ansvar for den offentlige spesialisthelsetjenesten i Møre og Romsdal. Helseforetaket ble opprettet i mars 2011 og eies av den norske stat gjennom det regionale helseforetaket Helse Midt-Norge.

Hovedoppgavene til Helse Møre og Romsdal er pasientbehandling, utdannelse av helsepersonell, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Virksomheten er fordelt mellom Ålesund sykehus, Volda sykehus, Molde sykehus, Kristiansund sykehus og flere mindre institusjoner. Helseforetakets tjenester omfatter både psykiatri og somatikk.

Helseforetakets styreleder er Stein Kinserdal, mens Espen Remme er administrerende direktør.

                                     
  • Dette er ei liste over elver i Møre og Romsdal fylke. Vassdragsnaturen i Møre og Romsdal er markert forskjellig fra sør til nord. Lengst sør, på Sunnmøre
  • Tingvoll vidaregåande skole er en videregående skole på Tingvoll i Møre og Romsdal Skolen har nær 40 ansatte, rundt 150 elever i tillegg til nær 100
  • 10. august 1982 i Volda i Møre og Romsdal er en norsk politiker Ap Han vokste opp på Fiskå i Vanylven i Møre og Romsdal men er nå bosatt i Risør
  • Kristiansund videregående skole er en videregående skole i Kristiansund i Møre og Romsdal Til daglig kalles den bare KVS eller St. hanshaugen etter området
  • 2020 en kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal som ved nedleggelsen hadde 9 302 innbyggere. Den grenset i øst mot Vestnes og i sørøst mot Skodje. Over Grytafjorden
  • distrikt og tidligere fogderi i den sørvestlige delen av Møre og Romsdal fylke. Det grenser i syd til Nordfjord i Sogn og Fjordane og i nordøst til Romsdal i
  • 27.09.2007, besøkt 06.10.2016 Likestillingspris til Gudny - NRK Møre og Romsdal 08.09.2009, besøkt 06.10.2016 no Gudny Fagerhol hos Stortinget no

Users also searched:

...