Back

ⓘ Geografi
                                               

Geografi

Geografi er vitenskapen om hvordan jordas ytre ser ut og hvorfor den ser slik ut, og som setter dette i relasjon til hvordan menneskelig aktivitet påvirker og påvirkes av jorda. Ordet geografi kommer fra gresk γη eller γεια som betyr "jord" og "jordsmonn" og γραφειν, med betydningen "å skrive" eller "å beskrive". Geografi kan deles inn i to undergrener, naturgeografi og samfunnsgeografi. Begge grenene er tverrvitenskapelige, med innslag av for eksempel hydrologi, geologi, klimatologi, sosiologi og matematikk. I tillegg omfatter det store begrepet geografi: kartografi, geomatikk, GIS, geost ...

                                               

Englands geografi

England utgjør østlige og sørlige to-tredjedeler av Storbritannia, pluss offshore øyer hvor den største er Isle of Wight. England grenser til Skottland i nord og til Wales i sør. Det ligger nærmest til det europeiske kontinentet i Storbritannia, adskilt fra Frankrike bare ved et 21 mile havgap. Listen over Englands største byer er debattert fordi i britisk engelsk er den normale betydningen av ordet by "et stadig utbygd urbant område" ; dette kan være vanskelig å definere, og andre definisjoner er foretrukket av noen personer for å øke rangeringen av sin egen by. London er den største byen ...

                                               

Nepals geografi

Offisielt hevdes det at navnet på en poetisk måte uttrykker den fysiske beliggenheten: Det er avleda av sanskrit nipa, ved foten av, og alaya, gudenes bolig. Men det blir også påstått at navnet stammer fra den nasjonaliteten som historisk har dominert Kathmandu-dalen: Newar-folket.

                                               

Nederlands geografi

Nederlands geografi handler om et av de mest unike landene i verden geografisk sett. Dette er fordi store deler av Nederland befinner seg under havnivå, og man kan si at nederlenderne har "tatt" landet tilbake fra havet ved hjelp av diker.

                                               

Hellas geografi

Hellas geografi består hovedsakelig av fjell, og nær 80 prosent er fjell og Hellas er således det mest fjellrike i Europa. De vestlige delene av Hellas består av innsjøer og våtmarksområder. Pindosfjellene ligger sentralt i de nordlige delene av fastlandet, og har en gjennomsnittlig høyde på 2 650 meter over havet. Disse fjellene henger geologisk sammen med øyene i Egeerhavet helt ned til Kreta og Rhodos. Sentral- og vest-Hellas har mange høye og bratte topper, delt opp av mange kløfter og andre karakteristiske landskapstrekk. Verdens nest dypeste kløft, Vikos, ligger her. Med et vertikalt ...

                                               

Vestlandets geografi

Vestlandets geografi omfatter geografien til de fire fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Vestlandet har en svært variert geografi, fra svaberg, øyer og skjær ved kysten, til jorbruksområder ved de storslåtte fjordene og høyfjell som strekker seg langt over 2000 meter over havet.

                                               

Andorras geografi

Andorras geografi preges av kupert fjellterreng, og landet har en gjennomsnittshøyde over havet på 1 996 meter. Andorra har et areal på 468 km² og er et av verdens minste land. Andorra ligger i den østlige Pyreneene. Høyeste punkt er Coma Pedrosa på 2 946 meters høyde. Fjellandskapet er delt i to av tre smale daler, som går sammen til Valiraelven i Y-form i Andorras laveste punkt på 870 meter over havet. Valiraelven går videre inn i Spania hvor den renner sammen med Segre som i sin tur renner sammen med Spanias mest vannrike elv, Ebro. Den største innsjøen i Andorra er Juclar, 0.29 km² stor.

                                               

Areografi

Areografi og grafein, beskrive) eller Mars geografi, er den geografiske beskrivelsen av planeten Mars. Emnet fokuserer først og fremst på geologiske fenomener på Mars overflate og dens kartografiske representasjoner. Motsvarende emner på jorden blir kalt fysisk geografi.

                                               

Storbritannias geografi

Storbritannia ligger nordvest i Europa og består av England, Skottland, Wales og en sjettedel av øya Irland, samt en rekke mindre øyer. Fastlandsområdene ligger mellom 49°N og 59°N og fra 8°V to 2°Ø. Royal Greenwich Observatory, i Sørøst-London, er utgangspunktet for nullmeridianen. Storbritannia ligger mellom den nordre delen av Atlanterhavet og Nordsjøen, og ligger på det nærmeste bare 35 km fra nordvestkysten av Frankrike. De to landene er skilt av Den engelske kanal, men er siden 6. mai 1994 knyttet sammen av den undersjøiske Kanaltunnelen. Nord-Irland deler en 360 km lang grense med I ...

                                               

Avienus

Avienus var en mindre latinsk forfatter på 300-tallet e.Kr. En inskripsjon fra det arkeologiske stedet Bulla Regia informerer at hans fulle navn var "Postumius Rufius Festus som også er Avienus". Han er kjent for diktet Ora Maritima, ikke så mye som de poetiske kvalitetene, men for at han hevder å sitere Massaliote Periplus, en tapt sjømanual fra oldtiden. Også andre av hans dikt har geografisk informasjon av verdi for ettertiden.

                                               

Geoarkeologi

Geoarkeologi er en tverrfaglig vitenskapelig disiplin, som bruker metoder og teknikker fra både arkeologi og geofag for å besvare arkeologiske spørsmål. Innen geoarkeologi fokuseres spesielt på samspillet mellom mennesker og miljø. Geoarkeologer studerer for eksempel geo-bioarkivene for å rekonstruere evolusjon, og bruk av landskap og økosystemer i fortiden. I tillegg studerer geoarkeologer naturlige prosesser som påvirker arkeologiske funnsteder og gjenstander. Man kan tenke på geomorfologiske, geologiske, hydrologiske, pedologiske og -kjemiske prosesser. Geoarkeologi berører kvartærgeolo ...

                                               

Havbunn

Havbunn er den delen av jordoverflaten som er dekket av hav. Havbunnen dekker omkring 361 mill. km² eller 70.8 % av jordoverflatens samlede areal. Gjennomsnittlig ligger havbunnen 3800 meter under havoverflaten.

                                               

Livingstonemedaljen

Livingstonemedaljen er en pris som utdeles av Geografiske selskapet i Edinburgh til en person eller institusjon som gjort en stor innsats for allmennheten og der geografi har hatt en viktig rolle. Prisen ble innstiftet til minne om David Livingstone i begynnelsen av 1900-tallet. Prisen har blitt delt ut hvert år siden 1901, med unntak av 2003 og 2005.

                                               

Marin grense

Et steds marine grense er havets høyeste nivå etter siste istid. I siste istid var blant annet hele Skandinavia dekket av is. Isdekkets størrelse var på sitt høyeste nivå for 23 000 år siden. Vekten av isen gjorde at jordskorpen ble trykket ned dette er et ca. 1:3 forhold; for eksempel 100 m is trykket landskapet ned 30 m, 200 m is trykket landskapet ned 60 m osv. Isen i Skandinavia var tykkest over sentrale deler av Bottenviken i Sverige, der istykkelsen var ca. 3 000 m. Det vil si at jordskorpen var trykket ned ca. 1 000 m i forhold til i dag. Landhevningen i tiden etter issmeltingen for ...

                                               

Mentale kart

Mentale kart er en type kart hvert enkelt menneske opparbeider og bærer i seg som et bilde av sine geografiske og fysiske omgivelser. Mentale kart er ikke kart over verden slik den virkelig er, men kart som viser verden slik vi forestiller oss den. Det kan dreie seg om et menneskeskapt byrom, offentlige kommunikasjonssystemer eller ulike geografiske områders plass i mediebildet. Utgangspunktet for begrepet er de enkelte individers oppfatning av og bruk av sine geografiske omgivelser. Geografer henter data ved å spørre sine informanter om veien til et sted, de kan be dem tegne kart eller be ...

                                               

Nordpolen

Den geografiske nordpol er planeten Jordens nordligste punkt. Aksen mellom Nordpolen og Sydpolen utgjør Jordens rotasjonsakse. Punktet ligger ikke i ro. Variasjonens typiske svingeperiode er målt til 433 dager med utslag i størrelsesorden 15 meter.

                                               

Norsk geografisk tidsskrift

Norsk geografisk tidsskrift utgis av Norsk Geografisk Selskap med fire nummer i året. Det ble startet som en etterfølger til Norsk Geografisk Aarbog, som ble utgitt av samme instans 1889 til 1921. Innholdet er balansert mellom samfunnsgeografi og naturgeografi. Artiklene skrives på engelsk. Den utgis på det engelske forlaget Routledge. I 2010 er man i 64. årgang.

                                               

Oppdagelsesreise

En oppdagelsesreise er en ekspedisjon med formål å oppdage, kartlegge eller gjøre krav på ukjente landområder. Lederen for en oppdagelsesreise, og iblant alle deltagerne, kalles oppdagelsesreisende. Selv om oppdagelsesreiser har funnet sted til alle tider i menneskets historie, så anses dens toppunkt å være i oppdagelsestiden fra slutten av 1400-tallet til slutten av 1800-tallet, da europeiske sjøfarere reiste verden rundt og oppdaget nye land og kulturer.

                                               

Sted

Ordet sted har opprinnelse i norrøne staðr, som kan bety sted eller område. Staðr var i motsetning til sted et hankjønnsord. Johan Fritzner har ti ulike tolker av ordet staðr. En mye brukt anvendelse av ordet staðr i middelalderen, var et hellig innviet sted som en kirkelig eller annen religiøs stiftelse eller anlegg. Jamfør også for eksempel dagens bruk i ordene "den hellige stad" og "den gamle stad" Trondheim, som ikke bare betyr det hellige eller gamle stedet. Tilsvarende fantes på gotiske staþs, gammelengelsk stede, gammelsaksisk stedi og gammelhøytysk stad.

                                               

Sydpolen

Sydpolen, eller Sørpolen, er det geografisk sydligste punktet på jordkloden, i kartografiske henseende definert som 90°S. Det finnes også en annen sydpol, den magnetiske sydpolen, som av geomagnetiske årsaker ligger lenger nord enn den geografiske sydpolen. Den norske polfareren Roald Amundsen og hans mannskap i Framekspedisjonen var de første mennesker som nådde den geografiske sydpolen, den 14. desember 1911, etter et episk kappløp mot polpunktet mot britiske Robert Falcon Scott, noe som utvilsomt er den største bedrift av en norsk utforsker siden Leiv Eirikssons oppdagelse av Amerika om ...

                                     

ⓘ Geografi

  • Australias geografi omfatter en rekke biogeografiske regioner innen det som er verdens minste kontinent, men det sjette største landet i verden. Befolkningen
  • Afghanistans geografi er unik. Nasjonen ligger i Sentral - Asia 33 00 N 65 00 Ø og er 647 500 km². Den er omtrent dobbelt så stort som Norge, tre ganger
  • Irlands geografi beskriver øya Irland, som ligger ved Atlanterhavet nordvest i Europa. Erosjon fra havet har formet den opprevne vestlige kystlinjen, som
  • inndelt i flere underdisipliner, slik som økonomisk geografi befolkningsgeografi, politisk geografi bygeografi, utviklingsgeografi og miljøgeografi. Arbeidene
  • Romanias geografi er preget av landets plassering, fra den 245 km lange kystlinjen mot Svartehavet i sørøst til fjellkjeden Karpatene som strekker seg
  • Litauens geografi omhandler de geografiske forholdene i den største og mest folkerike av statene i Baltikum. Litauen, som ligger mellom Latvia, Hviterussland
  • Estlands geografi 59 00 N 26 00 Ø Grenser Latvia 339 km Russland 294 km Areal Totalt Land Vann 45 226 km² 43 211 km² 2 015 km² Høyder Høyeste
  • Europas geografi angir at Europa regnes som en av syv verdensdeler, som fysisk er den nordvestlige halvøyen av den større landmassen kalt Eurasia. Asia
Geografi og Kærlighed
                                               

Geografi og Kærlighed

Geografi og Kærlighed er et skuespill av Bjørnstjerne Bjørnson, utgitt i 1885 og første gang oppført på Christiania Theater 21. oktober 1885. Stykket ble senere omarbeidet og kom i ny utgave i 1893. Hovedpersonene i stykket er professor Tygesen og hans frue Karen. Stykket har vært oppført en rekke ganger på landets hovedscener og filmatisert av Fjernsynsteatret i 1975.

                                               

Institutt for geografi

Institutt for geografi er en enhet under Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen. Instituttet tilbyr utdanning i geografi på bachelor-, master- og phd-nivå. Det har 22 årsverk i faste og midlertidige forskerstillinger. Instituttet ledes av professor Svein Olaf Dahl.

                                               

Politisk geografi

Eleanore Kofman Linda J Peake Peter J Taylor Richard Hartshorne Halford Mackinder Mohammad Reza Hafeznia Karl Haushofer Friedrich Ratzel Yves Lacoste Lucy Jarosz John A. Agnew Ellen Churchill Semple Herman van der Wusten Doreen Massey Gearóid Ó Tuathail Derek Gregory

Users also searched:

...