Back

ⓘ Dagliglivet
                                               

Matematikk i dagliglivet

Matematikk i dagliglivet var eget målområde i Læreplanen for den 10-årige grunnskolen. Et hovedfokus i dette var at en skulle ta utgangspunkt i situasjoner og problemstillinger fra elevenes eget dagligliv og la dem utforske og oppdage matematikken selv. Læreplanen foreslo blant annet at en kunne trekke inn situasjoner fra media og la elevene formulere problemer fra sitt dagligliv. I Kunnskapsløftet er dette tatt bort som eget målområde i matematikk, men planen fokuserer stadig på at en skal ta utgangspunkt i situasjoner fra dagliglivet. En praktisk tilknytning til matematikkfaget har vært ...

                                               

Dagliglivets aktiviteter

Dagliglivets aktiviteter er et begrep som brukes innen helsevesenet. Dagliglivets aktiviteter kan defineres som gjøremål vi til daglig utfører, som for eksempel av- og påkledning, matlaging, spising, holde orden på personlige eiendeler og personlig hygiene. Graden av evne til å utføre dagliglivets aktiviteter brukes av helsepersonell til å måle funksjonsgraden til en person. Denne målingen er nyttig når man skal vurdere hvilke pleietjenester personen eventuelt trenger. ADL brukes også som begrep innen barne- og ungdomsvern og HVPU som forkortelse for Adult Daily Life. Betegnelsen kan bruke ...

                                               

Sørgmodighet

Sørgmodighet, sørgelighet eller tristhet er et humør karakterisert av følelser av ufordelaktighet og tap. Folk blir ofte stille når de er sørgmodige,de blir mindre energiske og mer tilbaketrukne. Tristhet er ansett som det motsatte av glede, og ligner følelsene bedrøvelse, sorg, elendighet og melankoli. Filosofen Baruch de Spinoza definerte tristhet som overgangen for en person fra en stor fullkommenhet til en mindre en. Sørgmodighet er et midlertidig dårlig humør, mens depresjon er karakterisert ved et vedvarende og intenst dårlig humør, og også sammenbrudd i ens evne til å fungere i dagl ...

                                               

Halakhá

Halakhá er den kollektive mengden jødiske, religiøse lover, avlevert fra den skriftlige Tora og muntlige Tora. Halakhá er basert på bibelske lover eller bud, tradisjonelt nummerert som 613 stykker, for de religiøse forpliktelsene i jødedommen. Det er veien å følge for å leve et hellig liv i henhold til pakten Gud hadde mellom det jødiske folk, som det er beskrevet i Mosebøkene. Det er talmudske og rabbanittisk og skikkene og tradisjonene kompilert i mange bøker, en av de mest kjente er Shulhan Arukh fra midten av 1500-tallet av den sefardiske rabbineren Josef Caro. I litteraturen kan halak ...

                                               

Malerkunst

Malerkunst eller maleri er en kunstnerisk uttrykksform som består i å lage bilder ved hjelp av farger på forskjellige slags flater. Både materialene og teknikken kan variere. Mange regner malerkunsten som den viktigste kunstformen, og bruker ofte ordet "kunst" i betydninga "malerkunst". Den som lager malerier, kalles maler eller kunstmaler. Betegnelsen billedkunst og billedkunstner omfatter malerkunsten, men også tegning, grafikk, billedvev og skulptur.

                                               

Konvertibilna mark

Konvertibilna mark er valutaen som blir brukt i Bosnia-Hercegovina. 1 mark er delt inn i 100 fening. Lokalt blir valutaen forkortet KM. Den konvertible marken ble innført etter Daytonavtalen i 1995. Den erstattet bosnisk-hercegovinsk dinar, kroatisk kuna og Republika Srpska-dinar som eneste valutaen i landet i 1998. "Mark" refererer til tyske mark, valutaen som den ble låst til. Senere ble den konvertible marken låst til euro, med en fast vekslingskurs på 1 euro = 1.95583 BAM. I dagliglivet i Bosnia-Hercegovina blir euro ofte brukt sammen med konvertible mark, med en forståelse om at 1 eur ...

                                               

Raseadskillelse

Raseadskillelse er en politikk for å holde ulike raser adskilt i dagliglivet. Ved gjennomført raseskille er det separate busser, skoler, restauranter, kinoer osv. for ulike raser. Raseskille kan eksistere basert på lover, eller det kan forekomme uoffisielt. "Mildere" former for raseskille kan være at det er vanskelig for personer tilhørende en rase få visse typer stillinger, eller kjøpe hus i bestemte områder. Mange forbinder raseadskillelse med apartheid i Sør-Afrika, hvor de ulike rasene ble holdt adskilt ved lover. Apartheid er også et afrikaans begrep som betyr nettopp adskilthet. I US ...

                                               

Hjelpemiddel

Et hjelpemiddel skal bidra til å redusere praktiske problemer. Det kan være både personlig assistanse, et tiltak eller tekniske løsninger og skal inngå som en del av en helhetlig plan. Formidling skjer via kontaktperson i kommunen eller direkte fra Hjelpemiddelsentralen.

                                               

Arbejdermuseet

Arbejdermuseet ligger i Rømersgade 22 i København rett ved Botanisk have. Museet ble åpnet i 1983 av fagbevegelsen og lokale grasrotbevegelser. Det holder til i fagbevegelsens eldste forsamlinghus, som ble oppført i 1879. Bygningen ble fredet i 1983. Arbejdermuseets hovedformål er å vise dagliglivet til de københavnske arbeidere i de siste 150 årene. Her ligger også arbeiderbevegelsens bibliotek og arkiv. Finansieringen skjer blant annet av et statlig bidrag, driftsstøtte fra København kommune og gjennom støtte fra en rekke fond, f.eks. Augustinus Fonden og Carlsbergs Mindelegat for Brygge ...

                                               

Buljong

Buljong er en smakssatt væske som ofte brukes som varm drikke, eller som basis for supper og sauser. I fransk kokekunst og blant gourmeter brukes ordet bouillon om kraft laget ved å koke mirepoix, krydder og kjøtt- eller fiskeben i vann. I dagliglivet blant vanlige folk er buljong noe man kjøper på butikken, og da er det man får et industriprodukt fremstilt av bl.a. kjøtt-, fisk- eller grønnsaksekstrakt, proteinekstrakt, salt, fett, smaksforsterker, krydder og aromastoffer. Buljong selges i de fleste matforretninger i form av terninger, pulver eller i flytende form. Generelt finnes det 4 h ...

                                     

ⓘ Dagliglivet

  • En dagdrøm er fantasier, drømmer og illusjoner man kan ha i dagliglivet Når man dagdrømmer, kan man la tanker og følelser flyte for å komme inn i en
  • hele tiden samme avstand fra en tenkt midtlinje. To vanlige helikser i dagliglivet er gjengene på en skrue og profilen til en spiraltrapp som egentlig
  • innen etnologi som vil se hvordan dagligliv og fritidsliv var tidligere. Hyttebøker kan bli historiske kilder om dagliglivet Artikkel hos bygg.no 22. mars
  • begrep som står sentralt i all moral, rettsorden og religion, så vel som dagliglivet Det finnes ikke noen allmenngyldig definisjon av begrepet, og det finnes
  • væremåte, tanker kognisjon og følelser og kan få store følger for dagliglivet og omgivelsene. Psykiske lidelser kan skyldes arvelige, fysiokjemiske
  • Eegberg og Rach fremstilte motivene i farver og viste skildringer av dagliglivet I 1752 ble Eegberg ansatt som skriver i Fredericia hvor han levde inntil
  • videreutviklet Mahatma Gandhi idéen om ahimsa. I tillegg til å bruke ikke - vold i dagliglivet mente han det også kunne brukes som politisk virkemiddel. Satyagrahabevegelsen
  • og sivile okkupasjonsmakta. Det er også krigsminner som dokumenterer dagliglivet konsentrasjonsleirene og frigjøringa våren 1945. Hjemmefrontmuseet i
P.C. Klæstrup
                                               

P.C. Klæstrup

Peter Christian Nygaard Mattat Klæstrup var en dansk tegner. Han er særlig kjent for sine tegninger fra dagliglivet på Københavns gater og ble først kjent for sine karikaturer av Søren Kierkegaard som ble publisert i Corsaren. Allerede i studietiden ved Kunstakademiet begynte han å levere tegninger til Meïr Aron Goldschmidts Corsaren, senere til Punch og til en mengde almanakker.

Users also searched:

...