Back

ⓘ Kommunikasjon
                                               

Kommunikasjon

Kommunikasjon har betydninger som "å melde, meddele, underrette om, stå i forbindelse med" og er en betegnelse på overføring eller utveksling av informasjon eller kunnskap mellom ulike mennesker og dyr.

                                               

Medier og kommunikasjon

Denne artikkelen er om utdanningsprogrammet i norsk videregående skole. For det britiske postområdet, se MK postområde. Medier og kommunikasjon er et utdanningsprogram i norske videregående skoler. Inntil begynnelsen av skoleåret 2016–2017 var det et yrkesfaglig utdanningsprogram. Kunnskapsdepartementet besluttet i 2015 at det skulle gjøres om fra yrkesfaglig til et studieforberedende utdanningsprogram. Nå gir programmet generell studiekompetanse og kvalifiserer til høyere utdanning. For medier og kommunikasjon i høyere utdanning, se "Medier og kommunikasjon i høyere utdanning". Medier og ...

                                               

Visuell kommunikasjon

Visuell kommunikasjon er formidling av ideer og informasjon ved hjelp av bilder og synsinntrykk. Visuell kommunikasjon omfatter særlig todimensjonale framstillinger som bokstaver og tegn, piktogrammer og symboler, bilder og illustrasjoner, film og animasjoner, men også forskjellig slags signalering, for eksempel semafor, tegnspråk og bildetelefoni. Faget berører derfor en rekke felt, kommunikasjon generelt, men også informasjon, billedkunst og reklame såvel som teknologi, fysiologisk optikk og psykologi. Selve begrepet kommer fra engelsk der "visual communication" særlig brukes om fagene i ...

                                               

Maskin-til-maskin-kommunikasjon

Maskin-til-maskin-kommunikasjon, forkortet M2M og også kjent under betegnelsen "embedded mobile", er et framvoksende marked for anvendt telemetri og telematikk som bruker mobil datakommunikasjon mellom maskiner, biler eller andre gjenstander, det vil si mobilkommunikasjon mellom ikke-menneskelige abonnenter. Et vanlig karaktertrekk ved M2M er at SIM- eller RFID-kortene som kommuniserer er integrert i maskinene eller gjenstandene av fabrikanten, og dermed ikke lar seg bytte ut med den mulighet det ville gitt for fritt valg av teleaktør. Markedet omfatter mobile data- og kommunikasjonstjenes ...

                                               

Visuell Kommunikasjon Norge

Visuell Kommunikasjon Norge eller VISKOM er en bransje- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter som foredler og formidler informasjon, det vil si bedrifter innenfor den såkalte visualiseringssektoren. Organisasjonen het tidligere Grafiske Bedrifters Landsforening eller Landsforeningen Grafiske Bedrifter og ble opprettet i 1975. VISKOM omfatter både tradisjonelle grafiske tjenester og flere nye tjenester, blant annet innen elektronisk publisering. Organisasjonen har rundt 250 medlemsbedrifter som til sammen representerer cirka 70 prosent av sysselsetting og verdiskaping innen grafisk bran ...

                                               

Fyrstinnen av Asturias pris for kommunikasjon og humaniora

Fyrstinnen av Asturias pris for kommunikasjon og humaniora er en pris, som siden 1981 årlig tildeles for innsats innen kommunikasjon og humaniora. Den er en del av en Fyrstinnen av Asturias-prisene. De deles ut årlig i Oviedo. Prisen ble etablert i 1981 av Fundación Princesa de Asturias og har navn etter tittelen til Spanias kronprinsesse. Den var først kjent som Fyrsten av Asturias-prisen, men etter at Felipe i 2014 ble konge og datteren Leonor ble kronprinsesse med tittelen fyrstinne av Asturias, skiftet navnet til Fyrstinnen av Asturias-prisen. Stiftelsen endret samtidig navn til Fundac ...

                                     

ⓘ Kommunikasjon

  • Lov om elektronisk kommunikasjon ekomloven ble vedtatt 4. juli 2003 og trådte i kraft 25. juli 2003. Loven ble sist endret 14. juni 2013, med virkning
  • Diffusjon i kommunikasjon er knyttet til Everett Rogers teori om spredning av nye ideer og ny praksis i et samfunn. Teorier om diffusjon betegner en
  • Metakommunikasjon er kommunikasjon om kommunikasjon Betegnelsen meta er egentlig en gresk forstavelse som betyr etter. Den blir for første gang brukt
  • også kalt kollektivtransport, offentlig transport eller offentlig kommunikasjon er en fellesbetegnelse for transportsystemer som er tilgjengelig for
  • teorier innen grafisk design legger mer vekt på aspektene ved visuell kommunikasjon designstrategi og brukervennlighet. For å utarbeide et design jobber
  • Telekommunikasjon er kommunikasjon ved hjelp av tegn, lyd og bilder over større avstander. Begrepet gjelder særlig formidling av budskap med elektromagnetisk
  • konvensjonelt eller standardisert sett med regler som bestemmer tilkobling, kommunikasjon og dataoverføring mellom to endepunkter f.eks. to dataprogrammer på
Haptisk kommunikasjon
                                               

Haptisk kommunikasjon

Haptisk kommunikasjon er måten som mennesker og andre dyrearter kommuniserer på via berøring. Berøring, eller den haptiske sans, er svært viktig for mennesker, da den, i tillegg til å gi informasjon om overflater og konsistens, også er en komponent i ikke-verbal kommunikasjon i mellommenneskelige forhold, og avgjørende for tilkjennegivelse av fysisk intimitet. Den kan være både seksuell og platonisk.

                                               

Konkurransepreget dialog

Konkurransepreget dialog er anskaffelsesprosedyre som kan benyttes ved særlig komplekse prosjekter. Det er omtalt under lov om offentlige anskaffelser.

                                               

Taushetsspiralen

Taushetsspiralen bygger på antagelsene om at folk flest misliker å stå alene med sine vurderinger og sine standpunkter, og de frykter sosial isolasjon om dersom de uttrykket holdninger som strider mot det dominerende.

Users also searched:

...