Back

ⓘ Personer
                                               

Menneske

Menneske er en art med tobeinte primater i familien av store aper og tilhører menneskeslekten. Det vitenskapelige navnet kommer fra latin og betyr "det kloke mennesket". Det moderne mennesket er synonym med underarten H. s. sapiens, men det kan ha eksistert flere underarter. Disse spørsmålene er imidlertid fortsatt uavklarte. Menneske kan være både primærkonsument, sekundærkonsument, tertiærkonsument og toppkonsument i en næringskjede.

                                               

Liste over verdens eldste personer

Verdens eldste personer er en liste over noen av de personer som har levd lengst i verden. Detaljer om personene finnes på de respektive sider. Fra 15. september 2017 og inntil sin død 21. april 2018, var Nabi Tajima fra Japan den siste gjenlevende født i det 19. århundre.

                                               

Årets person (Time)

Årets person, på engelsk kalt Person of the Year, er en utnevnelse som gjøres og markeres av det amerikanske ukentlige nyhetstidsskriftet Time. I realiteten trenger det ikke være en person; det kan også være flere personer, grupper og organisasjoner, idéer, steder, maskiner osv., som "på godt eller vondt har preget det siste årets hendelser".

                                               

To mistenkelige personer (film)

To mistenkelige personer er et norsk kriminaldrama fra 1950 regissert av Tancred Ibsen. Filmen handler om drapet på to lensmenn i Norge og den påfølgende jakten på forbryterne. Manus er basert på Gunnar Larsens roman To mistenkelige personer fra 1933. Denne er løst basert på en virkelig hendelse som skjedde i Ådal i 1926. Filmen ble forbudt vist i Norge av hensyn til personvernet. Dommen ble opprettholdt helt til slutten av 1990-tallet. Filmen er i sort-hvitt.

                                               

Personlig datamaskin

En personlig datamaskin er en datamaskin for personlig bruk. PC brukes mest om maskiner bygget opp rundt x86-prosessorer. PC-en er en selvstendig, frittstående datamaskin, hvor operativsystem, programvare og egne data kan lagres lokalt. Den kan stå i et nettverk, men er ikke avhengig av det slik som terminaler og tynnklienter. PC-en er i utgangspunktet forholdsvis allsidig, selv om noen PC-er anskaffes til én eller få oppgaver. Begrepet personal computer ble opprinnelig brukt om datamaskiner fra IBM som kjørte operativsystemet MS-DOS eller PC-DOS. Senere ble alle personlige datamaskiner ka ...

                                               

Liste over kjente personer fra Kongsberg

Paul Hartmann 1878-1974, finansminister i London-regjeringen 1941-1945 Kjersti Barsok 1979- leder av Norsk Tjenestemannslag NTL fra 2018 Gustav Peter Blom 1785-1869, sorenskriver og eidsvollsmann Roar Flaathen 1950– fagforeningsleder, LO-leder 2007-2013. Erik Brofoss 1908-1979, økonom og jurist, statsråd Ap 1945-1954, sentralbanksjef 1954-1970

                                               

Liste over kjente personer fra Fredrikstad

Johan Caspar de Cicignon Ca. 1625–1696, general, ingeniør og byplanlegger Hans Kirkegaard Fleischer 1803–1884, generalløytnant og hoffsjef Rolf Jørgen Fuglesang 1909–1988, "kulturminister" i Quislings NS-regjering Tor Christian Hildan 1949–, ambassadør Georg Apenes 1940–2016, stortingsrepresentant H 1977–1989, direktør i Datatilsynet 1989-2010 Tore Eriksen 1947-, økonom, finansråd og ambassadør Jørgen Bjelke 1621–1696, adelsmann, embetsmann og offiser Tom Thoresen 1947–, stortingsrepresentant Ap 1977–2001, direktør i Medietilsynet Svein Roald Hansen 1949–, stortingsrepresentant Ap fra 2001 ...

                                               

Personer som nasjonalsymboler

Personer som nasjonalsymboler omfatter forskjellige oppdiktede, antropomorfe skikkelser som brukes som nasjonalsymboler for bestemte nasjoner og land. Figurene kan være hentet fra nasjonal mytologi eller historie, eller de kan ha blitt laget som en personifisering av et folk, et land eller innbyggerne der. Slike nasjonalsymboler kan brukes i offisielle og høytidelige sammenhenger, for eksempel som motiv på penger, frimerker og i billedkunst, eller i mer spøkefulle eller satiriske omtaler og avbildninger, for eksempel som stereotype karikaturer i avistegninger og på propagandaplakater. Nasj ...

                                               

Person (grammatikk)

I lingvistikken er person en grammatisk kategori ved pronomenene, som i språk med rik morfologi også kan bli uttrykt på verb og substantiver. De fleste personsystemene har tre trekk; første person, som viser til taleren; andre person, som refererer til tilhøreren; og tredje person, som refererer til noen som verken er taler eller tilhører. I flertall refererer første person til taleren og én eller flere andre, andre person til tilhøreren og en eller flere andre men ikke taleren og tredje person til noen som verken er taler eller tilhører. I en del språk finnes et mer sammensatt system i fl ...

                                               

Liste over kjente personer fra Lillehammer

Johan P. Lunde 1866-1938, biskop i Oslo bispedømme Georg Fredrik Rieber-Mohn 1945-, tidl. riksadvokat, høyesterettsdommer Magnus Nilssen 1871-1947, stortingsrepresentant Ap 1907-21 og 1928-45, nestformann i Arbeiderpartiet 1927-39 Reidar T. Larsen 1923-2012, formann i Norges Kommunistiske Parti NKP 1965-75, stortingsrepresentant for SV/NKP 1973-77 Karita Bekkemellem 1965-, stortingsrepresentant Ap 1989-2009. statsråd 2000-01 og 2005-07. Født på Lillehammer. Axel Thallaug 1866–1938, stortingsrepresentant H1904-18, ordfører 1912-22, medlem av Den norske Nobelkomite 1931-36, Espen Johnsen 197 ...

                                               

Ken André Ottesen

Ken André Ottesen er en norsk journalist og forfatter. Ottesen, født og oppvokst på Raufoss, startet sin yrkeskarriere i Oppland Arbeiderblad rett etter videregående. Her jobbet han både som journalist og nyhetsredaktør. Siden jobbet han i Bergensavisen BA i mange år, og er nå vaktsjef i VG. Her står han blant annet bak humorspalten Vredens Gnag. Han jobber som kurs- og foredragsholder, men står mest på scenen som komiker. Han har tidligere skrevet for blant annet Nytt på nytt, Praktisk info med Jon Almaas og for Anne-Kat., og han har også medvirket i radioprogrammet All Makt som gikk på N ...

                                     

ⓘ Personer

  • pronomen: Personlige pronomen er ord som kan stå i stedet for navn på mennesker og ting. Eksempler på slike ord er jeg, meg, den, henne. De personlige pronomenene
  • Liste over Norges eldste personer er en oversikt over landets eldste nålevende og avdøde mennesker. Denne artikkelen er basert på ulike artikler i media
  • Et trådløst personlig datanett engelsk wireless personal area network, forkortet WPAN er et personlig datanett der komponentene er koblet sammen ved
  • Personlighet kan blant annet forklares som en persons individuelle, psykologiske særpreg og karakteristiske åndelige og moralske egenskaper. En personlighet
  • Andre personer i Tidshjulet - serien presenterer flere fiktive personer i Tidshjulet engelsk: The Wheel of Time som er en fantasy - serie skrevet av amerikanske
  • viktig bidrag til å sikre likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom en BPA - ordning vil en bruker få mulighet
  • Liste over personer som har tent den olympiske ild viser alle personer som endte Fakkelstafetten til OL ved å tenne flammen på stadion.
  • imidlertid avgrenset til personer som er gjengitt i kraft av sin egen person og omfatter ikke personer på maleri, eller personer som representerer sitt
  • samling over fiktive personer i bok - og filmserien Harry Potter av J.K. Rowling. Alle omtaler nedenfor er derfor om fiktive personer Andromeda Dult født
                                               

Juridisk person

Juridisk person er en juridisk betegnelse på et rettssubjekt som ikke er en fysisk person og som opptrer utad som en enhet. En juridisk person har kapasitet til å inngå avtaler som om de var en fysisk person. Eksempler på juridiske personer er Kommuner, fylkeskommuner Stater, statsinstitusjoner/-bedrifter/-selskaper, Virksomheter Stiftelser

Users also searched:

...