Back

ⓘ Nynorsk
                                               

Nynorsk

Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk. Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå bokmål og nynorsk sammen til et felles norsk skriftspråk kalt samnorsk, men dette prosjektet ble formelt skrinlagt i år 2002. Nynorsken tok imidlertid opp flere trekk fra bokmålet under denne perioden og gikk samtidig ve ...

                                               

Wikipedia på nynorsk

Wikipedia på nynorsk ble opprettet den 31. juli 2004, og har siden den første artikkelen, om øya Sekken, produsert over 100 000 artikler. Wikipedia på nynorsk kaller seg "Wikipedia – Det frie oppslagsverket". Nynorsk Wikipedia passerte 75 000 artikler 21. november 2011 med artikkelen om den italienske barokkmaleren Caravaggio 10 000 artikler 7. august 2005 med artikkelen om forfatteren og folkeminnesamlaren Edvard Langset 100 000 artikler 9. april 2013 med en artikkel om den ungarske sangeren ByeAlex. 25 000 artikler 11. august 2007 med artikkelen om den medfødte hjertefeilen Fallots tetra ...

                                               

Nynorsk salmebok

Nynorsk salmebok for kyrkja og heim og møte er en nynorsk salmebok, redigert av Bernt Støylen, Peter Hognestad og Anders Hovden og utgitt 1925. Ved kongelig resolusjon av 18. desember samme år ble den godkjent for bruk i gudstjenesten i de sogn som gjorde vedtak om det. Salmeboken hadde opprinnelig 711 salmer, men ved kgl. resolusjon av 1. oktober 1926 ble det vedtatt at den skulle ha et bokmålstillegg med 200 salmer fra den gamle og den nye Landstads reviderte salmebok. Av de nynorske salmene er det 111 originale og 75 oversatte av Elias Blix, 128 originale og 81 oversatte av Anders Hovde ...

                                               

Nynorsk kultursentrum

Nynorsk kultursentrum er en ideell stiftelse som arbeider for nynorsk skriftkultur i gjensidig samarbeid med Ivar Aasen-instituttet i Volda. Stiftelsen eier og driver Ivar Aasen-tunet, og gjennomfører et bredt kulturprogram året rundt. Høgdepunktet er Dei Nynorske Festspela i slutten av juni, en årlig feiring av den nynorske skriftkulturen. 21 fylker, kommuner, utdanningsinstitusjoner, kulturinstitusjoner og organisasjoner står bak stiftelsen: Noregs Mållag, Noregs Ungdomslag, Litteraturselskapet Det Norske Samlaget, Det norske teatret, Sunnmøre Museum, Møre og Romsdal fylkeskommune, Ørsta ...

                                               

Allkunne

Allkunne er et digitalt oppslagsverk på nynorsk, lansert i 2009. Nettstedet er drevet av Allkunne AS, opprinnelig eid av Det Norske Samlaget og Nynorsk kultursentrum, fra august 2012 kun av sistnevnte og finansiert gjennom tilskudd fra Kulturdepartementet. Sommeren 2020 kjøpte Store norske leksikon Allkunne. Grunnstammen av artikler på Allkunne omhandler nynorsk kulturhistorie, men disse har over tid blitt supplert av noen tusen artikler oversatt fra Caplex nettleksikon. Nettstedets redaktør fra 2010 til 2016 var Audhild Gregoriusdotter Rotevatn. Per Magnus Sandsmark er fra 2017 ansvarlig ...

                                               

Nynorsk i grunnskolen

Nynorsk i grunnskolen refererer til antallet norske elever i grunnskolen som har nynorsk som hovedmål, oppgitt etter fylker for ulike år, eksempelvis for Troms for årene 1945/1950, 1965, 1995 og 2012. I henhold til Statistisk sentralbyrå har antallet elever med nynorsk som hovedmål siden år 2000 gått ned fra 88 400 til 74 179, mens andelen har sunket fra 14.9 % til 11.67 %. Andelen er nå den laveste siden 1908. Rundt andre verdenskrig var det betydelige nynorskandeler i 14 av de daværende 20 fylkene fylkene, unntakene var Østfold, Akershus, Oslo, Vestfold, Bergen eget fylke til 1972 og Fin ...

                                     

ⓘ Nynorsk

  • natur - og samfunnsfag og økonomi og ledelse. Høgskulen på Vestlandet bruker nynorsk som primært arbeidsspråk, uten at dette er et krav for skolens studenter
  • nominert til Brageprisen og vant Nynorsk Litteraturpris. Romanen Alt som er 2004 ble som den første boken på nynorsk av en kvinnelig forfatter lansert
  • som utgir bøker og tidsskrift på nynorsk og norske dialekter. Selskapets formål er å utvikle, forvalte og spre nynorsk språk og litteratur. Forlaget har
  • 1953 i Øyer er en norsk sakprosaforfatter, nynorskaktivist, direktør for Nynorsk kultursentrum og styreleder for Språkrådet. Han tok hovedfag i nordisk
  • rådgivende organ i spørsmål som gjelder de norske målformene bokmål og nynorsk både overfor offentlige institusjoner og allmennheten. Språkrådet i dagens
  • av nynorsk som skiller seg fra den offisielle rettskrivingen. Til grunn for den høgnorske språkretningen ligger et ønske om å bevare det nynorske skriftspråket
  • som utdeles årlig av Sunnmøre frilynde ungdomssamlag for beste bok på nynorsk utgitt foregående år. Prisen ble opprettet i 1953. Prisen kan gis både
  • riksmål og bokmål se Norsk ordbok Norsk Ordbok er et ordboksverk over nynorsk skriftspråk og norske dialekter, og består av 12 bind med over 333 173
                                               

LNK-avisa

LNK-avisa utkom fra 2002 til 2013, som organ for Landssamanslutninga av nynorskkommunar. Avisa kom seks ganger i året, med et opplag på rundt 6000. Økte portoutgifter og sviktende annonseinntekter gjorde at LNK i 2013 besluttet å avvikle papiravisen. Samtidig varslet man økt satsing på nettstedet LNK.no og overgang til utsendelse av ukentlige nyhetsbrev.

                                               

Målbladet Vestmannen

Vestmannen var et nynorsk tidsskrift gitt ut av Rasmus Steinsvik i perioden 1887–1890. Bladet hadde undertittelen "maalblad for Vestlandet". I 1890 ble Vestmannen slått sammen med Fedraheimen.

                                               

Målsaken

Målsaken har vært uttrykk for et konkurrerende riksbegrep i Norge siden midten av 1800-tallet. Landsmålet eller nynorsken var et nasjonsbyggingsprogram i opposisjon til danskenes kulturelle dominans. Det ble en viktig del av en nasjonal og demokratisk venstretradisjon med sterk støtte i organisasjonssamfunnet. På terskelen til unionsoppløsningen sto målsaken i en kulturell og nasjonal kampsituasjon. Likevel var den ikke bare en nasjonal-kulturell, men også en sosial og geografisk kamp.

                                               

Nynorskdagen

Nynorskdagen blir markert den 12. mai hvert år, som er datoen for sidestillingsvedtaket i 1885, da Norge fikk to sidestilte skriftspråk. Dagen blir brukt til en feiring av nynorsk som bruksspråk, der bedrifter, organisasjoner og privatpersoner oppfordres til å skrive nynorsk offentlig, for eksempel i sosiale medier. Oslo Mållag deler dessuten ut Målblomen til en person eller organisasjon som har vært viktig for nynorsken. I 2019 gikk denne til varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam.

                                               

Oslo Mållag

Oslo Mållag er et lokallag i Noregs Mållag. Laget arbeider for bruken av nynorsk og dialekt i hovedstaden. Oslo Mållag ligger under Fylkesmållaget Vikværingen.

                                               

Studentmållag

Studentmållag er lokale foreninger eller lag som skal fremme nynorsk skriftspråk og bruk av dialekter blant studenter ved norske universiteter og høyskoler. Studentmållagene er tilknyttet Norsk Målungdom i Oslo som igjen er en del av Noregs Mållag. For tida har NMU studentmållag i Oslo, Bergen, Trondheim, Volda, Kristiansand og Rauland. Studentmållaget i Oslo ble dannet som det første i 1900, Studentmållaget i Nidaros i 1916, og Studentmållaget i Bergen i 1946.

                                               

Studentmållaget i Bergen

Studentmållaget i Bergen er et lokallag i Norsk Målungdom som er ungdomsorganisasjonen til Noregs Mållag. Organisasjonen ble først stiftet som en del av Noregs Mållag i 1946, og var med på å starte NMU som Noregs Student- og Elevmållag. I gamle dager hadde SmiB to gangar i året såkalte "Ofsekveldar" der de kunne ofsa seg over bokmålet. Ofsekveldene ble holdt på Hulen, en studentplass i Bergen, omdøpt "Hola" for anledningen. SmiB ga ut første utgave av bladet Vestlandsfan i 1968

                                               

Studentmållaget i Oslo

Studentmållaget i Oslo er et lokallag av Norsk Målungdom, ofte forkortet SmiO. Studentmållaget er åpen for medlemmer fra alle høyere utdanningsinstutisjoner i Oslo. Historisk sett har hovedvekten av medlemmene vært fra UiO. Hvert år arrangerer de nynorskkurs åpent for alle. De gir også ut et eget blad kalt Mål og Makt. Nåværende leder er Jonas Økland. Tillitsvalgte blir valgt hvert semester. Liste over tidligere ledere: Liste over æresmedlemmer:

                                               

Vestmannalaget

Vestmannalaget er et mållag i Bergen. Det ble grunnlagt i 1868, og er dermed det eldste mållaget i Norge. Lagets første formann var redaktør Henrik Krohn. På begynnelsen av 1960-tallet meldte laget seg ut av Noregs Mållag, mye på grunn av uenigheter om rettskrivningen. Det meldte seg siden inn i Ivar Aasen-sambandet, som arbeider for høgnorsk. Fra 1985 til 2009 ga laget ut bladet "Vestmannen". Formann i Vestmannalaget er Jon Askeland.

Users also searched:

...